Byrådsmedlem: Nu indrømmer Landbrug & fødevarer: Halalslagtning forurener kødet

Foto: Steen Raaschou

KOMMENTAR: Jeg er rigtig glad for at Landbrug & Fødevarer endelig svarer, og det glæder mig endnu mere at de endelig træder frem og fortæller forbrugerne, at halalslagtning rent faktisk forurener kødet.

 

D. 13 marts 2017 bragte Den Korte Avis mit indlæg om at kødet der bliver halalslagtet er forurenet. En viden, det har været yders svært at få Landbrug & Fødevarer til at bekræfte.

 

Men da det kom frem i Den Korte Avis, gik de ind i sagen.

 

Forsøgte i mange år at skjule sandheden

Sandheden, som man ellers har prøvet at skjule i mange år, er, at rituelt slagtet kød er forurenet. Slagtemetoden er så dårlig, at man må skære kød fra, på grund af faren for forurening og derefter sende det fraskårne kød til destruktion.

 

Landbrug & Fødevarer har netop måtte indrømme, at halalslagtningerne forurener kødet. Men de fastslår samtidig at de sørger for at det forurenede kød skæres fra. Slagterierne og fødevareorganisationer har hidtil ikke ville oplyse, at kødet er forurenet.

 

Nu vil de, uden nogen form for dokumentation, have forbrugerne til at stole på, at alle overholder reglerne om, at kødet skal sendes til destruktion. Jeg tror rigtigt mange forbrugere er skeptiske overfor denne udmelding.

 

“At der er bedt en bøn over det, forurener jo ikke kødet. «, siger Flemming Thune-Stephensen, chefkonsulent og dyrelæge i Landbrug og Fødevarer”. (Politiken, 12.8.13)

 

Man kunne formode at der er tale om en intern joke på forbrugernes bekostning, når en repræsentant for Landbrug & Fødevarer, som samtidig er uddannet dyrlæge, udtaler dette.

 

Også hos Danish Crown er humoren i højsædet.

”Der er ligeledes en national efterspørgsel på halal-slagtet kød. Muligheden for at slagte halal har derfor stor betydning for den danske oksekøds- og fjerkræproduktion og de dermed forbundne arbejdspladser samt indtjeningsmuligheder for erhvervet og Danmark som helhed,” skriver Danish Crown på deres hjemmeside.

 

Læs også
Kommunalvalg: DF-politikere insisterer på danske værdier – så kom de i forhør på TV

Men samtidig skriver pressechef Jens Hansen i en mail til os:

 

”Danish Crown sælger ikke produkter til detailhandlen, der er mærket som halalslagtet.”

 

Hvordan kan man imødekomme den nationale efterspørgsel på halalslagtet kød, som Danish Crown bruger som argument for at halalslagte op mod 90% af deres oksekødsproduktion, hvis de ikke mærker kødet som halalslagtet?

 

Og hvordan forventer Danish Crown, at de mange forbrugere, som Danish Crown hævder efterspørger halalslagtet kød, skal finde frem til det, når det ikke fremgår på kødet i køledisken, at der er halalslagtet?

 

Foodwatch: Danskerne ønsker ikke halalkød

I det hele taget virker det, Danish Crown skriver på deres hjemmeside, lidt som en peptalk for at kunne halalslagte endnu mere dansk kød.

 

Foodwatch oplyser nemlig det stik modsatte: At de danske forbrugere ikke ønsker halalkød.

Læs også
Jeg forsøgte at få at vide, om kødet var halalslagtet, men jeg har fået en sludder for en sladder – også fra Fødevarestyrelsen

 

Hele denne sag om, at halalslagtningen forurener kødet, og at fødevareorganisationer og slagterier har fortiet dette i jeg ved ikke hvor lang tid, minder lidt om debatten om semihalalslagtninger og dyrevelfærd i Danmark.

 

Slagterier, fødevareorganisationer, dyrlæger, som var lønnet af de to først nævnte, sagde samstemmende: ”Der er intet at udsætte på danske halalslagtninger”.

 

EU underkender den danske slagtemetode

Til sidst bad EU en flok videnskabsmænd om at lave en udførlig rapport om emnet, så man én gang for alle kunne lukke debatten.

 

Rapporten kom, og den gav hverken dyrlægerne, slagterier eller fødevareorganisationerne ret.

 

Tværtimod fastslog rapporten, at den slagtemetode vi brugte i Danmark, havde alt for stor fejlrate, og for at rette op på dette, måtte man lave en helt ny bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

 

Læs også
Befolkningen vil have mærkning af halal-slagtet kød – men de politisk korrekte gør som det passer dem

Denne bekendtgørelse kom i 2014.

 

Medens man i EU’s forordning kan læse, at fiksering af dyr under slagteprocedurer bør undgås, blev det i den nye bekendtgørelse pludselig til et krav, at man fikserer dyr under rituelle slagtninger.

 

Man går baglæns i forhold til dyrevelfærd

Man går altså endnu engang baglæns i forhold til dyrevelfærd for at tillade rituelle slagtninger.

 

Samtidig er det nu også et krav, at når der slagtes med den halalgodkendte hammerboltpistol, skal den traditionelle penetrerende boltpistol være inde for rækkevidde i tilfælde af, at den halalgodkendte bedøvelse svigter.

 

Dette bekræfter også vores påstand om, at den traditionelle slagtning er langt mere sikker.

 

Vi har prøvet at spørge slagterierne om, hvordan fejlraten nu ser ud. Hvor stor er fejlraten af bedøvelse hos de fikserede dyr, som slagtes under rituelle forhold, sammenlignet med de ikke-fikserede dyr, der slagtes på traditionel vis.

Læs også
Thorning løber stor risiko med debat om halalkød

 

Men slagterierne ønsker ikke at svare os. Vi er også nysgerrige efter at få at vide, hvordan de gør, når de bliver nødt til at ty til den penetrerende boltpistol.

 

Så er dyret jo ikke halal længere, og det ville jo være at snyde muslimerne ved at sælge det som halalkød, da det jo ikke er rituelt slagtet. Har man så en særlig hal, hvor man hænger de mislykkede halalslagtninger ind, for derefter at sælge dem til os ikke-muslimer alligevel?

 

Links:

 

http://denkorteavis.dk/2017/hensyn-til-muslimer-tvinger-danskerne-til-at-spise-forurenet-kod/

 

http://www.lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2016/10/halal-slagtning

 

http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/art5461964/Din-kylling-f%C3%A5r-en-b%C3%B8n-med-p%C3%A5-vejen-%C2%BBI-Guds-navn.-Allah-er-den-st%C3%B8rste%C2%AB

 

https://issuu.com/florencebergeaud-blackler/docs/veterinary-concerns

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1099&from=DA

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815

 

Forbrugere fravælger halalkød http://fodevarewatch.dk/secure/Fodevarer/article9345991.ece

 

Af Christel Gall, byrådsmedlem (DF)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…