Byrådsmedlem: Hensyn til muslimer tvinger danskerne til at spise forurenet kød – Landbrug & fødevarer svarer

Colourbox

Kommentar af Christel Gall

 

I Danmark stiller man krav til slagterier for at undgå forurening af slagtekød. Disse krav er noget af det vigtigste for danskerne, viser en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer.

 

Alligevel vælger samme Landbrug & Fødevarer at fortie for danskerne, at den slagtemetode, man bruger til af afbløde dyrene med, er en metode, som ikke er tilladt i Danmark. Medmindre vi taler om rituelt slagtet kød.

 

Størstedelen af kødet fra for eksempel Danish Crown og Kreaturslagteriet Mogens Nielsen, er slagtet efter en metode, som ikke må bruges i Danmark på grund faren for forurening af kødet, men er tilladt til eksport til muslimske lande.

 

Danske forbrugere holdes i uvidenhed

Problemet er imidlertid, at kødet bliver solgt som almindeligt dansk kød i danske supermarkeder, uden at forbrugerne har en chance for at vide, at det er slagtet efter en metode, som vi for længst er stoppet med at anvende ved konventionel slagtning i Danmark.

 

Man vælger at acceptere ringere fødevaresikkerhed ved rituelle slagtninger, men ignorerer samtidig, at danske slagterier vælger at slagte overvejende halal, uden at danskerne har mulighed for at fravælge det rituelt slagtede kød.

 

Kødet, der bliver solgt i Danmark, er ikke mærket med halalmærke, og ikke-muslimer har derfor ikke en chance for at fravælge det.

 

Karen Hækkerup til slagterierne: I skal ikke halalmærke

Landbrug & Fødevarer oplyser, at: “ Der er ingen kvalitetsmæssig forskel på traditionelt slagtet okse- og kyllingekød og kød, der er slagtet efter religiøse ritualer.”

 

Det på trods af, at den metode, som der anvendes ved halssnittet, på grund af faren for forurening af kødet ikke må bruges på danske slagterier af hygiejniske årsager. Altså lige undtagen, hvis det er til rituel slagtning.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Fødevarestyrelsen har udgivet en pjece der hedder Fakta om fødevarehygiejne. I denne pjece fastslår man at:

 

“Animalske fødevarer, som for eksempel kød og mælk, udsættes især for bakterier fra dyrenes fordøjelseskanal, næse og svælg”

 

Netop derfor er den metode, man bruger ved danske halalslagtninger ikke tilladt på grund af faren for forurening af kødet. Medmindre det er til halalkød.

 

Alligevel opfordrer Landbrug & Fødevarer danske producenter til at undlade at mærke det halalkød de sælger til ikke-muslimske kunder. Altså det kød du finder i køledisken.

 

Kødbranchen: Hvis vi halalmærker, køber forbrugerne ikke kødet

Allan Munch Mortensen, Sektordirektør i Kødbranchens Fællesråd for Landbrug & Fødevarer, har selv udtalt, at han anbefaler producenter i Danmark at undlade at mærke rituelt slagtet kød.

 

Det til trods for at han er vidende om, at den rituelle slagtemetode som danske slagterier bruger til halalslagtning, bærer alt for stor risiko for at forurene kødet.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Allan Munch Mortensen begrunder det med, at forbrugerne så vil fravælge kødet hvis det er halalmærket. Jeg har spurgt Allan Munch Mortensen hvorfor han så ikke i stedet anbefaler producenterne at mærke det kød, der ikke er halalslagtet, som ”Ikke halalslagtet.” Men han har desværre ikke ønsket at svare mig.

 

Danish Crown: Vi halalmærker ikke

Hvis du ønsker at fravælge halalkød fra Danish Crown, er det kun muligt ved at vælge deres kød fra Friland.dk. På deres webside oplyser Danish Crown, at de halalslagter cirka ti procent af deres kød, men spørger man dem direkte, indrømmer de, at man skal forvente, at halvfems procent af kødet er halalslagtet.

 

Samtidig oplyser Danish Crown, at intet af deres halalslagtede kød på det dansker marked er mærket som halalslagtet.

 

Problemet ved slagtemetoden er at man skærer halspulsårerne over sammen med spiserøret og luftrøret. Den metode medfører en alt for stor chance for forurening af kødet, slår de veterinære rapporter fast, og metoden forbydes også i EU. Medmindre det drejer sig om rituelle slagtninger.

 

De tal, vi har fra Danish Crown vedrørende andelen af halalslagtet kød af deres samlede produktion, må vi formode også gælder for Skare, Nordic Beef og Mogens Nielsen (Herlufmagle).

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Men ingen af dem vil oplyse eller svare, når vi spørger ind til, hvor stor en del af det kød, de sender ud på det danske marked, er halalslagtet. Mogens Nielsen har dog oplyst at deres produktion stort set er hundrede procent halal.

 

Seks universiteter advarer mod halal-forurenet kød

Følgende er understøttende links: Læs rapporten, der er udarbejdet i samarbejde mellem seks veterinære universiteter som fastslår problemet her. Se punkt 2.8:

 

http://www.vetjournal.it/archivio_p

 

Læs EU forordningen der forbyder brugen af ovennævnte snit her. Se kapitel 4, punkt 7: http://eur-lex.europa.eu/legal-cont…

 

I 2008 oplyste slagterier at de slagtede størstedelen halal, og at de ikke mærkede det. http://politiken.dk/mad/madnyt/art5…

 

Dialog med Allan Munch Mortensen: https://www.facebook.com/notes/byr�…

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

EU rådets forordning af 2009, som fritager rituelle slagtninger for almindelige veterinære og dyrevelfærdskrav i forbindelse med slagtning: Se punkt 16 kapitel 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ…

 

Christel Gall er medlem af Odense Byråd og politisk ordfører for Dansk Folkeparti

 

 


 

Landbrug & Fødevarer svarer

 

Den Korte Avis har sendt Christel Galls indlæg til Landbrug & Fødevarer og bedt om deres kommentarer. Mille Marie Christensen, Pressekonsulent, Landbrug & Fødevarer har sendt dette svar:

 

Christel Gall skriver i sit indlæg, at der er en ringere fødevaresikkerhed ved rituelle slagtninger. Dette er ikke korrekt.

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

Halal-slagtet kød er underlagt alle de samme krav til hygiejne som alt andet kød der er slagtet i Danmark.

 

Det er korrekt at luftrør og spiserør skal forblive intakte med mindre der slagtes efter religiøse ritualer. Dette er for at minimere forurening af halsregionen ved overskæring af især spiserør.

 

Ikke-rituel slagtning medfører dog også risiko for forurening ved opridsning af huden og ved den overskæring af spiserør der selvfølgelig foretages, dog på et senere tidspunkt end ved halalslagtning.

 

Forureningsrisiko ved alle slagtemetoder

Ved alle slagtemetoder er der derfor en risiko for forurening af halsregionen, hvilket der tages hånd om ved krav om renskæring af halssnittet og halsregionen. Det kød, der skæres væk må ikke anvendes til konsum.

 

Derudover er halal-slagtet kød underlagt alle de samme krav til hygiejne som alt andet dansk kød og udgør derfor ikke en større trussel mod fødevaresikkerheden.

 

Derudover er det vigtigt at fremhæve at det danske fødevareerhverv er helt i front med et højt niveau af fødevaresikkerhed. Erhvervet er internationalt anerkendt for sin indsats og fokus på at reducere forekomsten af fødevarebårne sygdomme. Det giver en høj eksport og sikrer danske arbejdspladser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…