Efter den store asylstrøm til Tyskland i 2015 er antallet af kriminelle indvandrere steget dramatisk

Modelfoto fra arkivet / You Tube

Mandag fremlagde den tyske indenrigsminister Thomas de Maizière tallene for kriminalitet i Tyskland i 2016.

 

Allerede søndag kunne Die Welt omtale tallene. Avisen kaldte dem ”politisk sprængstof”.

 

Det skyldes specielt tallene for, hvor mange indvandrere der i 2016 blev sigtet for kriminalitet. Her kan man se en dramatisk stigning i året efter, at asylstrømmen bragede igennem i Tyskland.

 

Antallet af sigtede indvandrere steg således med over 50 procent! Helt nøjagtig 52,7 procent.

 

Langt mere kriminelle end tyskerne

I den tyske kriminalstatistik er begrebet ”indvandrer” snævrere, end vi er vant til herhjemme. Det omfatter således ikke folk, der har opnået flygtningestatus. Det vil man fremover ændre på.

 

Men i statistikken for 2016 dækker indvandrere alene over asylansøgere, folk på tålt ophold, borgerkrigsflygtninge og illegale migranter.

 

Her er antallet af sigtede eksploderet – knap 175.000 alt i alt. Dermed er indvandrerne langt mere kriminelle end tyskerne.

 

Massetilstrømningen har altså sat sine dybe spor i kriminaliteten.

 

Vold og voldtægt

Denne gruppe af indvandrere udgør højst to procent af den samlede tyske befolkning. Men andelen af sigtede udgør 8,6 procent af andelen af sigtede i befolkningen.

 

Læs også
Tyskland: En “latent følelse af utryghed”

Disse indvandrere har altså en kriminalitet, der er mere end fire gange så hyppig som tyskernes. Målt på sigtelser.

 

Den voldsomme overkriminalitet viser sig særlig tydeligt inden for bestemte områder:

 

Når det gælder lommetyverier udgør indvandrerne hele 35,1 procent af alle sigtede.

 

Nok så alvorligt er det, at indvandrerne også er stærkt overrepræsenteret, når det gælder volds- og seksualforbrydelser.

 

Her ligger deres andel af sigtelserne mere end syv gange højere, end deres andel af befolkningen skulle lægge op til – 14,9 procent.

 

Indvandrerkriminalitet i den kommende valgkamp

Det hører dog med til billedet, at en meget stor andel af indvandrerne er unge mænd. Unge er mere kriminelle end ældre, og mænd er mere kriminelle end kvinder. Så indvandrernes alder og køn påvirker selvfølgelig tallene.

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

 

Men for de tyskere, der bliver ofre for deres kriminalitet – for eksempel voldtagne kvinder – kan det jo være ret lige meget med disse statistiske betragtninger. Kendsgerningen er, at tilstrømningen blandt andet har ført til langt flere voldtægter.

 

Mange af disse indvandrere sigtes i øvrigt for flere forbrydelser. Det gælder knap hver tredje (31 procent).

 

Nordafrikanere fra Algeriet, Marokko og Tunesien og folk fra Balkan bidrager særlig meget til kriminaliteten.

 

Det bliver interessant at se, hvor stor en rolle indvandrernes eksploderende kriminalitet kommer til at spille i valgkampen frem mod valget til Forbundsdagen den 24. september i år.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163918666/Zahl-der-tatverdaechtigen-Zuwanderer-steigt-um-52-7-Prozent.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…