Miljøstyrelsen svar til planteavlskonsulent: Misforståelser bag hårde anklager

Henrik Hagen Olesen (Foto: Miljøstyrelsen)

Den Korte Avis har forelagt Bente Andersens kommentar for Miljøstyrelsen, som her svarer på kritikken:

 

Af Henrik Hagen Olesen, kontorchef, Miljøstyrelsen

 

Planteavlskonsulent Bente Andersen skriver den dd.mm om Miljøstyrelsens og andre myndigheders arbejde med at forvalte reglerne om at følge nitratpåvirkningen af det danske grundvand, og bringer i den forbindelse hvad hun selv betegner som hårde anklager, om at embedsværket i forskellige sammenhænge ikke giver korrekte billeder af tilstanden for det danske grundvand.

 

Desværre bygger Bente Andersens synspunkter på beklagelige misforståelser.  De indberetninger og tal der sendes til EU udtaler sig netop ikke om hvor stor en del af den samlede mængde grundvand i Danmark, som er påvirket af kvælstof.  Formålet med indberetningerne under nitratdirektivet er at følge udviklingen i kvælstofpåvirkningen af grundvandet der hvor den findes.

 

Indberetningerne indeholder derfor tal for hvor stor en andel af målesteder som er påvirket af kvælstof, og tal for hvordan denne andel har udviklet sig over tid.

 

Af de seneste  rapporter  fremgår,  en stabil udvikling i nitratkoncentrationen i overvåget grundvand i de seneste år og  en tendens, hvor færre af de måleindtag fra grundvandsovervågningen, der kan sammenlignes over tid, overskrider grænsen på 50 milligram nitrat pr. liter. Dvs. en udvikling, der viser, at Danmark er på rette vej i forhold til nitratdirektivets formål om at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbrug.

 

Af den seneste rapport fra Danmark til EU fra 2016 kan man f.eks. på side 47 se, at andelen af målesteder med gennemsnitligt nitratindhold over 50 mg/l er faldet fra 18% til 17%.

 

Disse tal siger ikke noget om, hvor stor en mængde ud af det samlede danske grundvand som indeholder nitrat over 50 mg/l. Tallene kan kun fortælle om forholdene i de indtag, hvor der bliver målt, og de bruges til at følge en udviklingstendens, med henblik på at vurdere effekten af tiltag til at nedbringe og forebygge nitratforurening.

 

Det er således en misforståelse når Bente Andersen mener at vide at myndighederne indberetter tal om at 17-20% af det danske grundvand indeholder 50/mg nitrat pr liter.  Det sker ikke.

 

Det samme gælder for de øvrige påstande i indlægget.  Der må være tale om beklagelige misforståelser.  I stedet for at gennemgå alt her på denne plads har vi forsøgt et samle nogle oplysninger og svar sammen, bl.a. om de spørgsmål Bente Andersen rejser. Interesserede læsere kan finde det her på vores hjemmeside:

 

Læs også
Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/fakta-om-grundvandsrapporter-og-nitrat/

 

Vi opfordrer til selv at se efter.

Henrik Hagen Olesen, kontorchef, Miljøstyrelsen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…