Loyal to Familia skal ikke tolereres, og man bør forsøge at få banden forbudt, men bandernes skal først og fremmest bekæmpes på anden vis

Foto: Privat

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil forsøge at få indvandrerbanden Loyal to Familia (LTF) forbudt. Han beder Rigsadvokaten om at undersøge muligheden.

 

Forsøget bør absolut gøres. En kriminel og stærkt voldelig organisation som LTF hører ikke hjemme i det danske samfund.

 

Men der har tidligere været undersøgelser af, om bander og rockergrupper kunne forbydes. Dengang lød vurderingen fra Rigsadvokaten, at det næppe kunne lade sig gøre. Forsøget blev derfor opgivet.

 

Et forbud kræver, at myndighederne kan føre bevis for, at banden er en forening i lovens forstand. Samtidig skal man kunne bevise, at den har som sit formål at udøve vold og begå kriminalitet.

 

Det mente Rigsadvokaten dengang, at man ikke kunne klare.

 

Men selv om forsøget tidligere er mislykkedes, bør man gøre et nyt fremstød.

 

Nye tider

Den slags juridiske vurderinger kan forandre sig over tid.

 

Der kan være nye oplysninger, som gør det lettere at gennemføre et forbud i dette tilfælde.

 

Samtidig sker der også ændringer i de holdninger, der præger samfundet, hvilket kan gøre det lettere at få juridisk accept af et forbud.

 

Danmark bør her lade sig inspirere af Tyskland. Ifølge tysk straffelov kan man straffes for at være del af en forening, der har som målsætning at begå vold eller har indrettet sin virksomhed på at begå forbrydelser.

Læs også
Medlem af indvandrerbande tiltalt for tre drabsforsøg på Nørrebro

 

Hvis man bevægede sig i retning af sidstnævnte tolkning, ville der være nye muligheder i Danmark.

 

Ingen garanti for succes, men …

Der er et politisk flertal bag forsøget på at gennemføre et forbud mod Loyal to Familia. Men det er altså uvist, om man får de juridiske autoriteter med.

 

Og selv hvis det skulle lykkes, risikerer man, at denne og andre bander finder nye veje til at fortsætte deres nedbrydende aktiviteter.

 

Der er med andre slet ikke nogen garanti for, at et forbud virker, hvis det bliver til noget.

 

Men prøves skal det.

 

Læs også
Magasin sløjfer salg af tobak fuldstændigt

Borgerne har brug for, at myndighederne sender et sådant signal om, at banderne skal bekæmpes på alle måder.

 

Samtidig kan et forbud tænkes at gøre det mere besværligt at være med i en bande, så lysten til at deltage falder.

 

Så vidt, så godt.

 

To andre ting er dog langt mere afgørende

Det er bare vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på at få gennemført et forbud, mens man taber vigtigere våben mod banderne af syne.

 

For nylig så man, hvordan debatten om radikale imamer blev kørt af sporet af en ligegyldig liste over hadprædikanter, der bare foregøglede handlekraft.

 

Nu må man ikke risikere, at kampen mod banderne fortaber sig i mere underordnede debatter om et forbud.

Læs også
Kriminelle indvandrere kan smides ud af Danmark – men det bliver forhindret af politisk korrekte dommere

 

Ligegyldigt, hvad der sker med et forbud, er to andre ting meget mere afgørende for at ramme banderne:

 

For det første en kraftig styrkelse af politiets ressourcer.

 

For det andet – og langt det vigtigste i længden: En udlændingepolitik, der bremser den ikke-vestlige tilstrømning til Danmark.

 

Diskussionen om et forbud må under ingen omstændigheder spærre for, at de danske politikere leverer varen på de to andre punkter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…