Danskerne betaler for, at stadig flere indvandrere får førtidspension, mens stadig færre danskere får det

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

For danskerne er det blevet stadig sværere at komme på førtidspension. Imens kan de se, at stadig flere ikke-vestlige indvandrere modtager førtidspension. For deres skattepenge.

 

Den 1. januar 2008 var i alt 235.678 personer i Danmark på førtidspension.

 

Ti år senere var det antal den 1. januar 2017 faldet til 204.703.

 

Der er her tale om et fald på i alt 30.975 personer på førtidspension. Det svarer til et fald på 15,1 procent.

 

Men for ikke-vestlige indvandrere er det modsat

Mens antallet af førtidspensionister samlet set er falder, er antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension steget.

 

Den 1. januar 2008 var i alt 21.539 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på førtidspension.

 

Det antal var den 1. januar 2017 steget til 31.595 personer.

 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension er således steget med 10.056 personer på blot ti år. Eller en stigning på i alt 31,8 procent.

 

Er stærkt overrepræsenterede

Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere udgør altså en kraftigt voksende andel af førtidspensionisterne. Og de er stærkt overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Den 1. januar 2008 udgjorde ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 9,1 procent af alle på førtidspension.

 

Ligeledes den 1. januar 2008 udgjorde deres samlede andel af befolkningen 6,2 procent. Det vil sige 340.653 personer ud af en samlet befolkning på i alt 5.475.791 personer.

 

Den 1. januar 2017 udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere hele 15,4 procent af samtlige på førtidspension.

 

Ligeledes en 1. januar 2017 udgjorde deres andel af befolkningen 8,2 procent. Det vil sige 476.727 personer ud af en samlet befolkning på i alt 5.748.769 personer.

 

Indvandrernes andel af førtidspensionisterne er altså steget mere end deres andel af befolkningen.

 

Det skal i den forbindelse understreges, at antallet af førtidspensionister alene omfatter personer i alderen 16-64 år, medens antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere omfatter samtlige uanset alder.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Alle tallene i artiklen er hentet i tabeller hos Danmarks Statistik. Se link i bunden af artiklen.

 

Der kan hentes tyve milliarder kroner

Ifølge Finansministeriet koster den ikke-vestlige indvandring det danske samfund omkring 33 milliarder kroner om året.

 

Et andet tal fra Finansministeriet er lige så interessant:

 

De offentlige finanser ville blive forbedret med omkring 20 milliarder kroner, hvis beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kom op på niveauet for personer af dansk oprindelse.

 

De ikke-vestlige indvandrere og efterkommere halter langt bagefter, når det gælder beskæftigelse.

 

Samtidig med, at mange af dem lever på førtidspension og anden offentlige forsørgelse betalt af danske skatteydere, tales der meget om, at Danmark mangler arbejdskraft.

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Det er fuldstændig uholdbart.

 

Her kan du læse mere om personer på førtidspension: http://www.statistikbanken.dk/10037

 

Her kan du læse mere om befolkningens sammensætning: http://www.statistikbanken.dk/10021

 

Her kan du læse redegørelsen fra Finansministeriet: https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2017/indvandreres-nettobidrag-til-offentlige-finanser

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…