Her er Danmarks mest kriminelle udlændinge: Flygtninge og indvandrere fra fire forskellige lande ligger i toppen med den hårde kriminalitet

Colourbox

Selv om det samlede antal personer fra fire forskellige lande tilsammen kun udgjorde 0,9 procent af den samlede danske befolkning per 1. januar 2016, ligger deres procentvise andel af den hårde kriminalitet mange gange højere.

 

Eksempelvis tegner de sig for 11,2 procent af samtlige voldsdomme afsagt i Danmark i 2015 og hele 23,5 procent af eksempelvis samtlige røveridomme.

 

Det fremgår af tal, som Den Korte Avis har hentet i statistikbanken hos Danmarks Statistik.

 

Tyrkere, irakere, somaliere og libanesere

Det drejer sig om tyrkere med en samlet befolkning i Danmark på 28.832 personer per 1. januar 2016, irakere med en samlet befolkning i Danmark på 12.586, somaliere med et samlet antal personer på 9.593 personer og endelig libanesere, hvis befolkning udgjorde 1.504 personer i Danmark per 1. januar 2016.

 

Tilsammen udgjorde de således per 1. januar 2016 i alt 52.515 personer, hvilket som nævnt svarer til 0.9 procent af den samlede befolkning i Danmark, der på det tidspunkt var på 5.707.251 personer.

 

Stod for i alt 99 røverier i 2015

I løbet af 2015 blev i alt 421 personer dømt for røveri, og heraf tegnede gruppen sig for tilsammen 99 røveridomme, hvilket svarer til 23,5 procent af samtlige dømte.

 

Dommene fordeler sig således: Libanesere 29 domme, somaliere 26 domme, tyrkere 23 domme og irakere 21.

 

Der er således langt ned til den næste store grupper, der består af jugoslavere med i alt fem røveridomme.

 

I alt blev 256 danskere dømt for røveri i 2015, medens flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande inklusive de nævnte fire grupper stod for i alt 131 røveridomme eller i alt 31,1 procent af samtlige domme.

 

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

Fik tilsammen 620 voldsdomme i 2015

Ud af de i alt 5.518 voldsdomme, der blev afsagt i 2015, tegnede gruppen sig for de 620 eller i alt 11,2 procent af samtlige røveridomme i 2015.

 

De fordeler sig med 178 voldsdømte libanesere, 156 voldsdømt tyrkere, 149 voldsdømte somaliere og 137 voldsdømte irakere.

 

Den næste større gruppe er afghanere med 54 voldsdomme.

 

I alt blev 4.126 danskere dømt for vold i 2015, medens i alt 863 flygtninge og indvandrere fra ikke vestlige lande inklusive gruppen på fire lande blev idømt voldsdomme. Det svarer til 15,6 af samtlige voldsdømte i 2015.

 

Stod for 16,3 procent af samtlige voldtægtsdomme

Også når det gælder voldtægt er gruppen stærkt overrepræsenteret. Ud agf de 49 personer, der i 2015 blev dømt for voldtægt, var de otte elle i alt 16,3 procent af de dømte fra de fire nævnte lande.

 

Læs også
Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

Det drejer sig om tre tyrkere, to somaliere og ligeledes to libanesere samt én iraker.

 

I alt blev 31 danskere i 2015 dømt for voldtægt. Ud over de nævnte otte blev yderligere otte personer fra ikke-vestlige lande dømt for voldtægt i 2015, og disse 16 ikke-vestlige personer udgør således 32,7 procent af samtlige voldtægtsdømte.

 

Og der kommer stadigt flere

Her i løbet af årets to første måneder har i alt 24 statsløse, hvilket primært vil sige palæstinensere fra Libanon, og 23 irakere samt 12 somaliere søgt asyl i Danmark.

 

Der til kommer, at ifølge EU-aftalen Tyrkiet om flygtninge skal tyrkere hav visumfri adgang til EU. Ordningen skulle være trådt i kraft i juni sidste år, men er endnu blevet til noget.

 

http://www.statistikbanken.dk/10061

 

http://www.statistikbanken.dk/10021

Læs også
Nye tal: Medens kriminaliteten falder generelt, stiger volden og antallet af voldtægter dramatisk – men det snakkes der helst ikke om
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…