Flere lever med kræft

Ny data kan fortælle virksomheder, hvor mennesker, biler m. m. befinder sig med 20 cm nøjagtighed

Over 300.000 mennesker i Danmark har på et tidspunkt i livet fået en kræftdiagnose. Tal fra Cancerregistrets nye årsrapport viser, at stadig flere lever med kræft, og det øger behovet for hjælp til dem, der har senfølger.

 

Omkring halvdelen af kræftpatienter får en eller flere senfølger efter kræftforløbet. Derfor skal der mere fokus på livt efter kræft.

 

Nytårsaften 2016 var der 311.494 personer i Danmark, der er blevet diagnosticeret med kræft. Det var mere end 100.000 flere end i 2007 – og 11.496 end året før, viser årsrapporten fra Cancerregistret 2016, som Sundhedsdatastyrelsens netop har offentliggjort.

 

Stadig flere danskere lever med kræft, og det er der flere årsager til: Dels den negative – at der over årene har været en stigning i antallet af nye kræfttilfælde. Men især den positive – at flere overlever deres kræftsygdom.

 

– Der er sket virkelig meget inden for kræftbehandlingen de seneste ti år, både når det gælder mere virksomme behandlinger til mange kræftsygdomme, og når det gælder sundhedsvæsenet, der har fokus på, at kræft skal opdages tidligt, og at patienter hurtigt skal i behandling, siger Leif Vestergaard Pedersen, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

 

Senfølger efter kræft

De 311.494 er både mennesker, der rammes af kræft og senere konstateres kræftfri – og mennesker, der stadig lever med en kræftsygdom. For alle gælder, at de kan døje med både fysiske og psykiske senfølger af deres kræftforløb.

 

Læs mere om senfølger efter kræft

 

Det forstærker behovet for at fokusere på mere end kun kræftbehandlingen – der skal mere fokus på livet efter kræft, siger Leif Vestergaard Pedersen.

 

– Omkring halvdelen af kræftpatienter får en eller flere senfølger, og dem skal vi hjælpe langt bedre, end det sker i dag. Blandt andet har vi uddelt 36 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen 2017 til forskning i senfølger, og ikke mindst bliver der oprettet tre senfølgeklinikker i København og Aarhus, siger Leif Vestergaard Pedersen.

 

Ifølge Cancerregistrets Årsrapport 2016 var der i alt 138.784 mænd og 172.710 kvinder, der var diagnosticeret med en eller flere kræftsygdomme, og som var i live 31. december 2016.

 

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft

Læs Cancerregistrets Årsrapport 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Ny forskning: Blodprøve kan forudsige tilbagefald af kræft

Nye kræfttilfælde i 2016

  • Ifølge Cancerregistrets Årsrapport 2016 var der 41.720 nye kræfttilfælde i Danmark i 2016, hvilket svarer til en stigning på 1,6 pct. i forhold til året før. Reelt har antallet af nye kræfttilfælde været stabilt de seneste tre år, og stigningen skyldes hovedsageligt, at flere sygdomme fra 2016 er blevet klassificeret som kræft.
  • Flere er i 2016 blevet ramt af modermærkekræft. Mens der i 2015 var 2.294 personer i Danmark, der fik konstateret modermærkekræft, var der i 2016 2.594 personer.
  • De hyppigste kræftsygdomme er henholdsvis brystkræft for kvinder og prostatakræft for mænd. For brystkræft er der sket en lille stigning fra 4.785 nye tilfælde i 2015 til 4.810 i 2016. For prostatakræft et lille fald fra 4.571 nye tilfælde i 2015 til 4.519 i 2016. Begge sygdomme ligger dog på et stabilt – og højt niveau.
  • For lungekræft, som er den næsthyppigste kræftsygdom blandt både mænd og kvinder, var 2015 året, hvor kvinderne overhalede mændene i antallet af nye kræfttilfælde. Også i 2016 var der lidt flere kvinder end mænd, der fik konstateret lungekræft, nemlig 2.353 kvinder mod 2.330 mænd.

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…