Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?

Forskere hylder grundstoffet Thorium

Verdens første thorium reaktor – siden 1970 – bliver nu testet i Holland

Der forskes i thorium energi overalt i verden. Norge er langt fremme, og Holland er nået så langt i forskning og udvikling, at man kan begynde reaktorforsøg (tests), inden det for alvor går i gang.

 

Forskere på NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) i Petten, Holland har startet forsøg med verdens første thorium molten salt reaktor siden 1970. Formanden for Thorium Energy World Andreas Norlin, arrangør af 5 tidligere thorium konferencer i London, New York, Shanghai, Geneve og Mumbai: Der er kun få steder i verden, hvor disse forsøg kan gøres. Med dette er Europa indtrådt i thorium energi kapløbet! (www.thoriumenergyworld.com)

 

Mange lande vil følge efter for at skaffe ren energi til erstatning for de CO2 udledende fossile brændstoffer, der kan resultere i en global opvarmning. Udviklingen, som NRG i Holland har sat i gang, øger konkurrencen om at komme hurtigt på markedet i lande som Indien, Kina, Indonesien o.a. I USA kan præsident Trump måske forhale udviklingen af hensyn til arbejdspladser i bl.a. kul- og olieindustrien, men de fleste amerikanere vil nok hellere bremse den globale opvarmning.

 

For ca. 50 år siden udviklede fysikeren Alvin Weinberg i USA en reaktor med thorium i stedet for uran, som var problematisk bl.a. med affaldet. Præsident Nixon stoppede forskningen i 1973 pga. den kolde krig, da thorium ikke som uran kunne bruges til våbenproduktion. Nu er der igen kommet gang i forskning og udvikling af thorium kernekraft, der har et stort potentiale. Verdens thorium ressourcer kan dække et globalt energiforbrug i over 1000 år – mere end kul, olie, uran og gas tilsammen. Bl.a. har Grønland store thorium ressourcer i Kvanefjeldet.

 

Niels Bohr var inde på tanken om kernekraft til fredelige formål, og det er ærgerligt, at Danmark ikke på officielt plan deltager i forskning og udvikling af thorium. Nogle danske forskere er dog på privat basis ved at udvikle en thorium waste burner til at omdanne affald fra uran til ren energi.

 

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

 

Europa er med NRG i Holland gået ind i kapløbet om thorium energi, og endelig sker der noget, der kan løse problemerne med verdens klima, miljø og fattigdom. Det har været længe undervejs, men nu kan man i Holland gå i spidsen for en ny æra på energiområdet. Det er det fantastiske gennembrud, verden har ventet på!

 

Det nye energiforlig, som skal forhandles i det danske folketing her i efteråret, bør inkludere kernekraft med thorium, hvilket man hidtil har afvist uden anden grund end idealistiske holdninger, der kører i den gamle rille: Hvad skal væk, Barsebäck! Hvad skal ind, sol og vind! Ved folketingsbeslutningen i 1985, at Danmark ikke skulle have atomkraft, var der tilføjelsen ”med den nuværende teknologi” – og ny teknologi med thorium har ikke de samme problemer som uran!

 

Mange danske politikere tror, at løsningen på energiproblemet er mere vedvarende energi, og at vi i 2030 vil få 100% af elenergien dækket af VE, men det nævnes ikke, at elenergien kun er 20% af al energi. På verdensplan vil der ikke være råd til vind- og solenergi som i Danmark, der gennem en del år har brugt ca. 8 mia. kr. om året i støtte til vedvarende energi. Pga. forsyningssikkerheden skal der desuden altid være backup til de mange timer, hvor vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

 

Det er uvidenhed, når man ikke vil acceptere kernekraft med thorium, fordi man tror, det har noget med bomber at gøre. De forskellige energiministre, jeg har kontaktet siden 2010, har ikke engang været interesseret i at deltage i de thoriumkonferencer, jeg har deltaget i, og som kunne have givet dem indsigt. Det er ikke bare uvidenhed – det er dumhed ikke at ville sætte sig ind i fakta!

Læs også
Indvandringskritisk parti stormer frem i Holland efter det islamiske terrorangreb

 

Det hollandske NRG’s gennembrud på thorium området burde være breaking news for aviser og medier, som interesserer sig for miljø og klima!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Holland har været konfronteret med terror to gange før inden for et år

 

 

 

 

En persons livslange energiforbrug kan dækkes af ca. 100 g thorium.

Hør beretningen om Thorium her:

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…