Det bliver stadig mere klart, at dansk udlændingepolitik har været styret af én skæbnesvanger fejltagelse

Foto: Steen Raaschou

Siden 1980’erne har Danmark oplevet en stor tilstrømning fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

I andre europæiske lande satte denne tilstrømning endnu tidligere ind, og den har haft endnu større omfang.

 

Men vi har fået vores del.

 

Vi kan nu konkludere, at denne udvikling har ført det danske samfund den gale vej. Vi har fået en masse alvorlige problemer, som vi ikke behøvede at få.

 

Dansk udlændingepolitik er især bygget på én skæbnesvanger fejltagelse: Troen på, at folk fra Mellemøsten, Tyrkiet, Pakistan og Somalia ville blive som os, når de kom til Danmark.

 

Man bildte sig ind, at de, der kom, ønskede at blive som os.

 

Og man bildte sig ind, at selv hvis de ikke ønskede dette, så ville de blive presset til at blive som os – fordi de skulle følge vores regler, gå i vores skoler osv.

 

Men begge disse forestillinger var forkerte.

 

En rask gang integration

Der er ikke-vestlige indvandrere, som gerne vil være en del af dansk livsstil og danske værdier. Men der er særdeles mange, som ikke vil.

 

De danner deres egne parallelsamfund, der bliver stadig større og stærkere. De holder i høj grad fast i den kultur og de værdier, som de er opdraget med. Og de giver denne kultur videre til næste generation.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Denne kultur bygger i høj grad på islam.

 

En meningsmåling blandt danske muslimer fra 2015 viste et klart flertal for, at islam ikke skal tilpasses det danske samfund.

 

Men danske politikere troede naivt, at folks kultur og historie ikke betød så meget. En rask gang integration skulle nok gøre dem til danskere.

 

I stedet har vi fået en demonstration af, hvor stærk kultur er. Indvandrernes kultur viste sig at være langt stærkere end alle mulige fine danske integrationsprojekter. Denne kultur styrer parallelsamfundene.

 

En stor del af de muslimske indvandrere lader ikke deres islam og deres kultur indrette efter danske regler.

 

De lader i stedet danske regler indrette sig efter deres islam og deres kultur. De insisterer på deres værdier og prøver at påvirke vores regler derefter.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Skoler

Tag for eksempel de danske friskoler, der er et barn af Grundtvigs frisind. De bliver nu brugt af muslimske kredse til at kolportere alt andet end frisind – nogle steder med radikale islamiske synspunkter.

 

Danmarks første muslimske gymnasium, Hindholm STX, viser sig at have tætte forbindelser til den ekstreme islamistiske bevægelse Milli Görüs.

 

For nylig måtte man lukke for tilskud til Nord-Vest Privatskole, fordi den tilsyneladende underviste eleverne i jihad (hellig krig) og islamiske martyrer.

 

Politi

Eller tag et andet aktuelt eksempel, der kommer fra udlandet: Den Korte Avis har berettet om, hvordan en voldspræget islamisk stammekultur tilsyneladende vinder indpas hos indvandrere i tysk politi.

 

Specielt i Berlin frygter man, at dele af politiet kan blive et redskab for forbryderklaner.

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

 

Politikerne har i den grad undervurderet kulturens betydning. Og de har overvurderet, hvor langt man kan komme med integrationsprojekter.

 

Kulturens styrke gør det først og fremmest nødvendigt at slå bremserne i over for ikke-vestlig, overvejende muslimsk indvandring.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…