Den Internationale Valutafond er bekymret over det danske ejendomsmarked

Colourbox

IMF har netop offentliggjort sine foreløbige konklusioner på den såkaldte Artikel IV-konsultation i Danmark. Artikel IV-konsultationer er en del af IMF’s almindelige overvågning af den økonomiske situation og den økonomiske politik i medlemslandene. Den endelige Artikel IV-rapport, der sammenfatter IMF’s vurderinger af dansk økonomi og anbefalinger til reformer, ventes offentliggjort i slutningen af juni eller starten af juli 2017.

 

Konsultationen er rent praktisk foregået på den måde, at Den Internationale Valutafond (IMF) i den seneste halvanden uge har haft fire økonomer i København, der via samtaler og drøftelser med relevante personer og institutioner har forsøgt at danne sig et indtryk af, hvor dansk økonomi står lige nu.

 

Hvordan ser det så ud?

Ifølge IMF-teamet er dansk økonomi generelt på rette vej. Man er opmærksom på at der er gennemført reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft, men der skal ifølge IMF endnu mere til. Blandt anbefalingerne er, at integrationen af indvandrere og flygtningen skal være bedre, SU skal begrænses til normerede studietider, og nyuddannedes mulighed for at få dagpenge skal fjernes.

 

Ejendomsmarkedet er dansk økonomis Achilles-hæl!

De mest markante anbefalinger vedrører imidlertid det danske ejendomsmarked. IMF gjorde allerede i forbindelse med sit besøg sidste år opmærksom på farerne på det danske boligmarked. Den Internationale Valutafond mener nu, at der er akut behov for at stramme kravene til boligkøbere.

 

De løbende boligprisstigninger i byområder – især København og Aarhus – er en kilde til IMF-bekymring. Danske husholdninger har i enhver international sammenligning et frygtindgydende højt gældsniveau. Det høje gældsniveauer sammenholdt med, at boligerne ofte er finansieret med en meget stor andel af afdragsfrie rentetilpasnings- og variabelt forrentede realkreditlån, gør at husholdningerne er utrolig sårbare. Yderligere prisstigninger, især i områder med høj udlånsvækst, vil uvægerligt øge sårbarhed og risici.

 

Afdragsfrie lån med variabel rente burde begrænses

I 2015 var omkring 85 procent af al ny boligbelåning til husholdninger med høj gæld i forhold til indkomsten afdragsfri og variabelt forrentet.

 

Finanstilsynets tiltag med indførelse af tilsynsdiamant m.v. har været positivt. Aftalen om boligbeskatning fra den 2. maj 2017 hilses også velkommen af IMF – især fordi den konjunktur-medløbende effekt af skattestoppet fra 2001 begrænses.

 

IMF er dog bekymret for, om reformen vil begrænse mobiliteten på boligmarkedet. IMF er også bekymret for det nye element af konjunktur-medløb, der indføres med den aftalte mulighed for generelle skattelettelser, hvis boligbeskatningen fortsat stiger.

 

Lempelse af sommerhusbelåningen er uklog!

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

Regeringens seneste forhøjelse af lånegrænsen for realkreditlån i sommerhuse er ifølge IMF i lodret modstrid med bestræbelserne på at mindske risiciene på ejendomsmarkedet.

 

IMF støtter uforbeholdent de nylige anbefalinger fra Det Systemiske Risikoråd med Nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen. Anbefalingerne vedrørende begrænsning på finansiering med afdragsfri lån med variabel rente i København og Aarhus, bør snarest gennemføres.

 

IMF-teamet anbefaler at der indføres krav om at boligkøbere selv skal kunne finansiere en større del af boligens værdi og kravene til udbetaling bør hæves til mindst 10 pct. af prisen på boligen.

 

IMF-økonomerne mener også, at danskerne bør afdrage mere på deres boliggæld, og IMF henviser til Sverige, hvor reglen er, at hvis man skylder mere end halvdelen af, hvad huset er værd, skal man afdrage mindst én procent om året.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…