Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen og sproget

Den tredje minibog i forlaget eksistensens serie om reformation handler om Danmarks sproghistorie.

 

Hvorfor taler vi dansk i Danmark?

Det lyder da som en tåbeligt spørgsmål. For hvad skulle vi da ellers tale? Engelsk? Verden ville være enklere, hvis alle talte samme sprog, og i vores kultur er engelsk det mest nærliggende bud på et universalsprog – selv om milliarder af mennesker ikke forstår det og hellere vil tale kinesisk og spansk?

 

Men mere nærliggende ville det på grund af landets geografiske placering have været, at vi talte en slags tysk i Danmark. Nærmere betegnet plattysk, som var det sprog, som var dominerende i Nordtyskland og Danmark i middelalderen. Det var dog blevet fortrængt af højtysk omkring år 1500.

 

Latin var kirkens sprog i skrift og tale, selv om der blev prædiket på dansk. Reformationen bidrog stærkt til, at både plattysk og latin blev fortrængt af det danske sprog takket være de danske reformatorer HansTausen, Christiern Pedersen og Peder Palladius. Især sidstnævnte biskops visitatsbog er et eksempel på et jævnt og ligefremt dansk. Og så var Bibelen blevet oversat til folkesproget i 1550.

 

Sproget som folkets identitet

Marita Askhøj Nielsen er dr.phil. i nordisk filologi og cand.theol. Hun skriver selv et smukt og tydeligt dansk i sin lille, fine sproghistoriske redegørelse, som følger det sejrende modersmål frem til i dag. Størst betydning for sproget fik romantikken, hvor modersmålet i denne strømning blev opfattet som et afgørende element i et folks identitet. Grundtvig og hans salmer spiller en særlig rolle. Inspirationen fra ham gik videre i højskolebevægelsen. Samtidigt udgav Ingemann sine historiske romaner, som blev folkeeje.

 

Hvis ikke…(reformationen var kommet til Danmark)

så havde vi måske talt tysk i dag. Overklassens og hærens sprog var faktisk højtysk i et par århundreder efter reformationen. Men at det blev dansk, der sejrede, skyldes den nye. reformatoriske kirkes stærke position. Alt dette gør denne lille bog os klog på. Kort og godt.

 

Marita Akhøj Nielsen, Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen og sproget. Eksistensen 2016, 70 sider, 50 kroner.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…