Tvangsudsendelse af afghansk familie: Moderen drak sæbevand, medens faderen sad i flyet og råbte, at han ville bombe det

Colourbox

Siden den 1. april 2011 har Folketingets Ombudsmand ført tilsyn med politiets tvangsudsendelser. Formålet er at sikre, ”at udsendelserne sker med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse.”

 

 

Tilsynet har blandt andet omfattet 46 tvangsudsendelser i perioden 1. april 2011 – 31. december 2015, og i Ombudsmandens netop udkomne årsrapport for 2015 beskrives en tvangsudsendelse af en afghansk familie bestående af far, mor og en 15-årig søn, som en medarbejder fra ombudsmanden har fulgt fra start til slut i selve udsendelsesfasen.

 

 

Blev frihedsberøvede inden hjemsendelsen

Da beslutningen om tvangshjemsendelse blev truffet, opholdt familien sig på Center Avnstrup på Midtsjælland og for at sikre, at familien ikke gik under jorden, var det blevet besluttet at anbringe familien i god tid på Ellebæk, der er Kriminalforsorgens Institution for Frihedsberøvede Asylansøgere.

 

 

Efter at familien havde fået afslag på asyl, havde den konsekvent nægtet at rejse ud af landet og havde af samme grund tidligere holdt sig skjult for myndighederne.

 

 

Afhentningen af familien på Center Avnstrup blev foretaget af seks civilklædte betjente ved seks-tiden om morgnen, hvor familien fik forklaret, at det var blevet besluttet, at den skulle frihedsberøves og overflyttes til Ellebæk, da de snart skulle udsendes.

 

 

”Stemningen var på dette tidspunkt rolig,” hedder det i ombudsmandens rapport.

 

 

Moderen gik amok og måtte bæres ud

Læs også
Tysk avis afslører, hvordan Merkel åbnede Tysklands grænser for asylstrømmen – den historie kan Henrik Sass og S lære af

Den rolige stemning blev dog af kort varighed.

 

 

Medens faderen og sønnen pakkede uden protester, begyndte moderen at protestere højlydt, og en kvindelig betjent forsøgte forgæves at berolige hende.

 

 

Da betjentene kom ind på værelset sad moderen på gulvet på et tæppe, hvor hun havde bedt, og efter tyve minutters forløb begyndte hun at banke sit hoved hårdt ned i gulvet. Betjentene holdt hende fast, og da hun nægtede at rejse sig, bar de hende ud i bilen.

 

 

I bilen fortsatte moderen med at skrige, og den kvindelige betjent måtte flere gange holde fast om hende for at forhindre, at hun slog hovedet mod bilruden.

 

 

Læs også
Volden hærger Danmark og Europa, mange flere unge går med kniv – politimand kæder problemet sammen med asylstrømmen

Derimod forholdt faderen og den 15-årige søn sig fortsat rolige, og da familiens ejendele var blevet pakket ned i to kasser og to hvide sække, forlod betjentene og familien lidt over klokken syv Center Avnstrup.

 

 

Moderen drak sæbevand for at undgå udsending

To uger efter afhentningen i Center Avnstrup skulle familien sendes til Afghanistan, og tre ansatte fra Ellebæk stod klar til at udlevere familien til politiet.

 

 

Faderen og sønnen virkede ifølge Ombudsmandens rapport nervøse, men de gjorde ikke modstand og affandt sig med, at betjentene forklarede, at de skulle visitere dem for at sikre sig, at de ikke havde farlige genstande på sig.

 

 

Samtidig hentede to kvindelige betjente moderen i den celle, hvor hun var anbragt. Hun gjorde ikke modstand mod at blive visiteret og protesterede heller ikke imod at skulle tage en voksenble på.

 

Læs også
Både de udenlandske og de danske stramninger virker: Antallet af asylansøger er nu faldet til under det rekordlave antal under VKO i 2011

 

Betjentene forklarede hende, at det var nødvendigt, fordi hun samme morgen havde drukket sæbevand for at undgå at blive udsendt.

 

 

Nægtede at gå ombord og råbte, at de ville blive dræbt

Først da to politibiler havde kørt familien direkte ud til flyets standplads i Københavns Lufthavn, var det, som om situationens først da gik op for faderen og sønnen.

 

 

Da de kom til foden af trappen op til flyet, nægtede de at gå ombord og begyndte på engelsk at råbe op om, at de ville blive dræbt i Afghanistan.

 

 

Betjentene forsøgte forgæves at tale dem til ro, og fikserede efter nogle minutter deres håndled. Sønnen med plastikstrips og forældrene med stofremme, der blev spændt fast til et fikseringsbælte.

Læs også
Der er masser af snak – men den vigtigste grund til alle disse terrorangreb bliver stort set ikke omtalt

 

 

Råbte til passagererne, at han ville bombe flyet

Efter at det var lykkes politiet at få familien ombord i flyet, blev de anbragt på de bageste r sæder i det tomme fly.

 

 

Flyets kaptajn, som er øverste myndighed ombord, kom for at vurdere situationen, men på trods af familiemedlemmernes højlydte appeller til ham om, at han skulle nægte at tage dem med, lod han dem blive ombord.

 

 

Få minutter senere kom de øvrige passagerer ombord, og nu appellerede familiemedlemmerne til dem indtil flyet 20 minutter senere forlod sin standplads.

 

 

Læs også
Nu har illegale migranter fundet en ny vej til Europa, der også kan ramme Danmark: Flere tusinde pågrebet i lufthavne

”Herefter var det kun faderen, som råbte på engelsk, at han ville bombe flyet,” hedder det i Ombudsmandens rapport.

 

 

Venlig modtagelse i Afghanistan

Under flyveturen faldt familien så meget til ro, at fikseringen af deres hænder blev fjernet. Under mellemlandingen i Frankfurt, hvor tysk politi rutinemæssigt tog imod anviste det område, hvor de danske betjente og familien kunne opholde sig, var der heller ingen problemer.

 

 

Sammen med betjentene fandt familien et sted, hvor de kunne få mad. Moderen fik lov til at tage bleen af, da hun bad om det.

 

 

”Familien forekom nu at være afklaret med situationen, og faderen lånte en betjents mobiltelefon for at foretage nogle opkald,” hedder det i ombudsmandens rapport.

 

 

Ved landingen i Kabul blev familien og betjentene mødt af tre personer fra de afghanske myndigheder og to medarbejdere fra den danske ambassade.

 

 

”Modtagelsen var venlig,” fremgår det af rapporten

 

 

Ombudsmanden roser politiet

I sin konklusion har ombudsmanden i den aktuelle sag og generelt i den slags sager udelukkende ros til politiet. Således konkluderer ombudsmanden, at:

 

 

”Både fastholdelsen og føringen af moderen ved afhentningen på Center Avnstrup og fikseringen, fastholdelsen og føringen af familiemedlemmerne i Københavns Lufthavn blev vurderet som nødvendige og forsvarlige,” hedder det i ombudsmands-rapporten, som fortsætter:

 

 

”Desuden blev magtmidlerne kun anvendt i kortere perioder, da betjentene løbende vurderede, om indgrebene var rimelige under de konkrete omstændigheder.”

 

 

Og det er ikke kun i den konkrete sag, der er ros til politiet. Tværtimod:

 

 

”Og denne konklusion er karakteristisk. Siden tilsynets begyndelse for fem år siden har det været ombudsmandens vurdering, at politiet generelt gennemfører tvangsudsendelserne med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse,” hedder det i Folketingets Ombudsmands årsrapport for 2015.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…