Stor opstandelse – hvordan skal vi forstå kristendommens kerne?

Det har netop været Påske. Selv om størstedelen af den danske befolkning har brugt påskedagene på alt andet end kirkegang og salmesang i forbindelse med årets største kirkelige fest, så er en stadigvæk meget stor andel betalende medlemmer af en forening, der kalder sig Den danske Folkekirke. Et fællesskab, der bygger på, at en mand ved navn Jesus døde og opstod for meget længe siden. Men også en forening, hvor der langt fra er enighed om, hvordan det vigtigste punkt i formålsparagraffen skal forstås.

 

Mange husker sikkert sidste års debat om en vis Per Ramsdals udtalelser om, om han ikke troede på Jesu fysiske opstandelse fra de døde, og at han fortalte folk ”nødløgne” om det evige liv i forbindelse med begravelsen. Det første punkt har affødt hele to bøger, som har deres forskellige bud på, hvordan opstandelsen skal forstås.

 

Kød- og ben- og hud- og hår-opstandelsen

Ni præster på kirkens højrefløj gør sig til talsmænd for, at Jesu opstandelse skal forstås helt bogstaveligt, sådan som den umiddelbare, folkelige opfattelse efter sigende skulle være: Jesus blev levende igen, ”så levende, at enhver principielt kunne have mødt ham og taget ham i hånden og delt et måltid med ham”.

 

De påstår, at en åndelig forståelse af opstandelse gør troen abstrakt, bliver en kristendom for de særligt indviede, og at den bygger på en ”gennemført selektiv og fortolkningsfortryllende” læsning af de bibelske tekster. Nej, påskefortællingen baserer sig på ”veldokumenterede fakta”. Tja. Men de har ret i, at det var latterligt at sende Ramsdal til genopdragelse hos en professor, som også afviser den fysiske opstandelse.

 

Grundtvig drages flittigt frem i argumentationen p.gr.a. hans modstand imod rationalismen og hans trosbekendelsesfundamentalisme. Grundtvig var nok en større digter, end han var tænker. For nogle kan de klare og bastante positioner være velgørende. Men der er noget ”Bibelen har alligevel ret!”-attitude over hele bogen, som gennemgående er velskrevet.

 

Den åndelige opstandelse

Far Nielsen (sognepræst og dr.theol.) og søn Sandbeck (cand.theol. og ph.d.) har iflg. forlaget skrevet den første samlede fremstilling af opstandelsen på dansk. Deres bog er et opgør med den fysisk-biologiske opstandelse. Det gør de godt og grundigt. Efter at deres position er lagt frem i indledningen, handler de næste kapitler om, hvordan Jesu opstandelse er fremstillet i evangelierne og hos Paulus. Beretningerne er langt fra samstemmende. Vægten ligger på Paulus, fordi han tidsmæssigt var den første skribent. Lukas, som er den fremmeste kød-og-ben-teolog, skriver så sent som omkr. år 140 e.Kr.

 

På Jesu tid fandtes ikke én, men mange forskellige stemmer, som ikke nødvendigvis forudsatte en oprejsning af en død krop. Kapitlet herom er måske lidt nørdet for de fleste ikke-fagfolk. Det kan man springe over uden at gå glip af bogens hovedærinde. Ikke mindst bogens sidste kapitel om kirken som Kristi legeme er væsentligt. Hvis man har lidt svært ved at forstå, hvad en åndelig opstandelse i grunden er, så kommer det her til at stå mere klart, hvad forfatterne mener:

 

Den opstandne Kristus er fuldt og helt til stede i nadveren. Spændende er gennemgangen af begreberne kød, krop, legeme, sjæl og ånd. Mennesket kan ikke reduceres til sin fysisk-biologiske krop, men er noget langt mere. En persons tilgængelighed er ikke nødvendigvis bundet op på et fysisk møde mellem to kroppe.

 

Jeg finder, at Sandbeck-Nielsen-bogen er langt den vægtigste af de to. Men den kræver noget af sin læser, selv om den er skrevet for alle.  Der er tale om en gennemarbejdet, dybt reflekterende og højst inspirerende fremstilling, hvor både en rent ”åndelig” (eller gespenstlig) og en rent biologisk-kropslig (eller gengangerisk) opstandelsesopfattelse afvises. Nej til ”plump fysikalisme” og ”et levendegjort lig”. Ja til, at Kristus lever – men på en anden måde end ”hud og hår og kød og blod”. Det kan der holdes rigtigt gode påskeprædikener over. Bogen er nemlig ægte opbyggelig.

 

Læs også
Ny bog: “GUD ER KUN TROEN PÅ GUD”

Hvad mener kirken?

Begge bøger er udtryk for, at opstandelsen er selve kernen i kristendommen, og at kristentro er opstandelsestro. Men de er som belyst ikke enige om, hvordan opstandelsen skal forstås. I kirken er der plads til begge. Om man hælder til den ene eller den anden forståelse, er et personligt valg. Læs selv og fæld din egen dom.

 

Lars Sandbeck & Anders Eyvind Nielsen Kristi opstandelse. Sprog og virkelighed Eksistensen 2016, 183 sider, 189 kroner. Link til nethandel her.

 

J. Sejergaard og Henrik Højlund (red.) Opstand – om opstandelsen – 10 bidrag Credo 2016, 150 kroner. Link til nethandel her.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…