Vold og enormt sygefravær er hverdag på skole med 97 procent indvandrere- nu giver ledelsen op

Colourbox

På overfladen en ganske almindelig folkeskole. Men bag facaden et uoverskueligt morads af problemer.

 

Elever med et meget lavt fagligt niveau. Enormt fravær blandt elever og lærere. Asocial adfærd med slagsmål og vold.

 

Det er hverdagen på en folkeskole i Esbjerg.

 

Og nu kaster skolens ledelse håndklædet i ringen og beder om hjælp.

 

Det er desværre helt efter bogen.

 

Problemskolen i Esbjerg er en indvandreskole.

 

De sidste 25 år har man kunne se det komme. I takt med at antallet af tosprogede elever steg voksede de faglige og sociale problemer.

 

På de enkelte skoler. Og i skolesystemet generelt.

 

På Cosmosskolen i Esbjerg er 97 procent af alle elever tosprogede.

 

I dag er skolen i store vanskeligheder meget lig andre skoler med en høj andel af tosprogede elever.

 

Læs også
Ny S-minister løber fra sit ansvar for, at indvandrerbørn lærer dansk sprog og danske værdier

Bestyrelsen skriver til kommunalpolitikerne

Skolen har så store problemer med elevernes adfærd og indlæring, at ledelsen nu giver op.

 

Bestyrelsen for Cosmosskolen afdeling Bakke i Esbjerg kan ikke længere stå inde for forholdene på skolen og beder lokalpolitikerne om hjælp. Det skriver jv.dk 14.3.

 

I brevet, som skolebestyrelsen har sendt til Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune beskriver bestyrelsen de mange problemer, som jv.dk har sammenfattet i følgende punkter:
  • Ringe fagligt niveau i nationale tests.
  • Dårlige resultater fra afgangsprøver.
  • Omfanget af bekymrende elevfravær.
  • Antallet af konflikter mellem elever eller elever og personale.
  • Slåskampe mellem elever.
  • Skældsord og verbale overhalinger rettet mod det pædagogiske personale.
  • Enkelte elevers ligegyldighed over for afdelingens egne sanktionsmuligheder.
  • Enormt sygefravær blandt personalet vidner om stor psykisk arbejdsbelastning.
  • Svært at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.
  • Et tydeligt barskere miljø end andre steder, hvor grænserne hele tiden rykkes.

 

Socialdemokratiet vil sprede eleverne – forsker vil lukke skolen

Erik Christensen (S), medlem af Børn- og Familieudvalget vil begrænse antallet af tosprogede elever og sprede dem ud på kommunens andre folkeskoler.

 

Samme holdning har Socialdemokratiet og SF i Folketinget.

 

Niels Egelund, professor i uddannelse og pædagogik på Aarhus Universitet, mener ikke det vil hjælpe at sprede eleverne

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

– Hvis du flytter nogle tosprogede elever, skal du også flytte nogle etnisk danske elever den anden vej. Det tror jeg ikke, deres familier vil være villige til, og så sender de i stedet deres barn på privatskole, siger Niels Egelund til jv.dk.

 

Han mener, at skolen helt skal lukke og de tosprogede elever flyttes til andre skoler.

 

Stop for tilstrømningen

I begyndelsen af 1990’erne råbte lærerne på Gasværksvejens Skole i København om hjælp. Helt på linje med Cosmosskolen i Esbjerg.

 

Der var stort set ingen danske elever tilbage på skolen og lærerne skrev et nødråb til kommunen. Stort set alle faldt over lærerne. Ingen hjalp dem. Skolen blev senere lukket.

 

Op gennem 1990’erne advarede blandt andre borgmestrene på Vestegnen. Britta Christensen i Hvidovre for eksempel ville have et loft på 25 procent i kommunen. Men hun blev ‘buhet’ ud af den politisk korrekte ‘elite’.

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Konsekvensen var, at antallet af indvandrere bare voksede og voksede. Gennemsnitsalderen var lav, så der blev født mange børn. Det smittede af på folkeskolen, hvor de faglige og sociale problemer mange steder voksede.

 

På nogle skoler blev problemerne så store, at de måtte lukke – som for eksempel Nordgaardskolen i Aarhus.

 

Mange af skolens elever blev flyttet til Tovshøjskolen. Derefter ændrede evelsammensætningen sig og problemerne voksede.

 

For nogle år siden var den sidste danske elev væk, så det er blevet en skole med kun tosprogede og ofte muslimske elever.

 

Skolen oplevede en række problemer og er nu præget af blandt andet mange piger med islamisk tørklæde. (DKA 1.2.16, 21.10.12, 6.10.12)

 

Ejerslykke Skolen i Odense med mange tosprogede elever er et andet eksempel. Her er lærerne blevet kaldt luder, racist og andre skældsord. (DKA (24.10.12)

 

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

Samtidig viser undersøgelser, at halvdelen af de tosprogede elever i realiteten ikke kan læse, og at de i det hele taget klarer sig dårligt. (DKA 21.12.12 og 26.4.13)

 

De landsdækkende PISA-undersøgelser tegner samme billede. Og det er ikke kun i Danmark. Mønsteret er stort set det samme i andre lande.

 

I 2013 var “Sverige i chok”, fordi de svenske skoleelever var styrtdykket i PISA-undersøgelserne. (DKA 10.12.13)

 

Der er for nylig lavet en ny måling, hvor Sverige er sunket endnu dybere. Og der er netop kommet en rapport om denne måling, som viser at de dårlige resultater blandt andet hænger sammen med den høje andel af tosprogede elever.

 

http://www.bt.dk/udland/indvandrere-traekker-svenske-skoleresultater-ned

 

http://www.jv.dk/artikel/2254178:Regionalt–Slaaskampe-og-enormt-sygefravaer–Problemskole-sOeger-hjaelp

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…