Skrækvisioner om Landbrugspakken holder ikke vand

Jørgen Evald, Bæredygtigt Landbrug.

Skrækvisionerne om regeringens Landbrugspakke bliver ved. Nu vil partierne fra rød blok indkalde ikke færre end tre ministre i samråd. Disse partier fremfører samtidig betænkeligheder ved EU’s godkendelse af Landbrugspakken.

 

Bekymringerne males på væggen ved at fejlfortolke en gammel rapport fra GEUS, der handler om vores grundvand. I rapporten fra GEUS er det det iltede grundvand, der er beregnet på. Det iltede grundvand er populært sagt det vand, der er på vej ned til det egentlige grundvand, og på den vej, der tager mange år, sker der helt naturligt en reduktion af nitrat til frit luftformigt kvælstof, som er hovedbestanddelen af atmosfæren, og af ilt.

 

Den sundhedsmæssige grænseværdi, fastsat af WHO, for nitrat er 50 mg/l. Det iltfrie grundvand i Danmark er mega langt under denne grænseværdi, og dermed er det rent sludder at tale om sundhedsmæssige påvirkninger. Endog drænvand fra landmandens marker ligger i langt de fleste tilfælde langt under denne grænseværdi – oftest er nitratindholdet fra drænvand under det halve af det tilladte for drikkevand.

 

Det grundvand, vi drikker uden problemer, har været årtier undervejs og blev dannet under forhold, hvor vi måtte gøde betydeligt mere end i dag.

 

Drikkevandet er i dag milevidt under den forsigtighedsgrænse, der er fastsat til 50 mg. Nitrat pr. l og vil fortsat være det efter landbrugspakkens indførelse.

 

Lad dog skrækvisionerne fare, se dybere ind i de faglige rapporter, og lad os så debattere Landbrugspakken. Det er af langt større betydning for den danske sundhed, at vi nu igen takket være mere gødning får korn med øget proteinindhold og mikronæringsstoffer.

 

Ministrene kan med sindsro se frem til mødet med partierne og EU – hvis disse møder vel at mærke kommer til at foregå på faktuelt rigtigt grundlag med rigtige tal.

 

Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…