Rabiate imamer har frit spil i Danmark

Rabiate imamer har frit spil i Danmark, er en overskrift fra BT 18.5.2015. Den viser, at imamernes færden ikke netop har været omgærdet af hemmelighed.

 

Alligevel stillede politikerne sig måbende an, efter at de foreløbigt tre udsendelser om moskeerne løb over skærmen. Et typisk intet se-, intet høre-, intet sige syndrom: ”Jeg vil ingenting vide, for så er jeg nødt til at gøre noget.” Nu var der omsider ingen vej udenom.

 

Ahmed Akkaris bekendelser

Da den tidligere imam Ahmed Akkari fik udgivet sin bog ”Min afsked med islamismen”, syntes den kun at vække opsigt på grund af hans tilståelse af, at han var primus motor i, at store dele af den islamiske verden gik grassat på grund af de danske muhammedtegninger. Mange politikere erklærede slet ikke at ville læse hans bog, men nøjedes med, hvad de hørte andre fortælle.

 

Derfor er det heller ikke mærkeligt, at de ingen anelse havde om, at han også skrev om de moskeer, han havde arbejdet i, herunder særligt Grimhøjmoskeen. Det var årsagen til, at den absolut nødvendige viden om, hvilken ødelæggende indflydelse imamerne har på unge mennesker, stort set ingen opmærksomhed fik. Tværtimod er der blevet givet byggetilladelser til den ene moské efter den anden, endog med minareter, forberedt til bønneudråb. Så ingen greb ind, selv om mange unge menneskers liv måske kunne have taget en anden drejning end et liv i analfabetisme, kriminalitet og kanonføde hos ISIS.

 

Så det er måske intet under, hvis man foretrækker at holde øjne og ører tæt sammenknebne (eller på udenlandsk ”wide shut”), og at de fleste politikere lod som om, de blev himmelfaldne, da de så undercover-udsendelsen I, II og III på TV2 om moskeerne. Min respekt for politikeres viden kan ganske vist ligge på et meget lille sted, men jeg nægter simpelthen at tro på, at de har været uvidende om det, den største del af befolkningen ved. En gang imellem lukkes de vel ud af Borgen.

 

Vielsesbemyndigelsens ligegyldighed

På baggrund af 1. del af undercover udsendelsen fra bl.a. Grimhøjmoskeen udtalte kirkeminister Bertel Haarder på TV, at der er imamer, der skal have frataget deres vielsesbemyndigelse.

 

Det kan undre, at Haarder ikke ved, at dét, der for fundamentalistiske muslimer betyder noget, er den muslimske vielse. Bemyndigelsen for imamer har ingen større betydning udover den status, staten giver en imam ved at bemyndige ham til at kunne handle på statens vegne.

 

Der er heller ikke i 2012 meget hjælp at hente hos tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, som kaldte ulovlige muslimske vielser (de såkaldte køkkenbordsægteskaber) for ikke-vielser: “Da der ikke er tale om juridisk bindende ægteskaber, har ceremonien ikke mere gyldighed, end dengang jeg viede mine dukker som barn.”

 

Det er korrekt, men problemet er imidlertid, at uanset hvad vi danskere måtte mene om det, så har imamerne en anden opfattelse, og fundamentalistiske muslimer følger dem gerne, hvis de har en interesse i det. For de kan få bortgiftet deres børn, og de kan få kone nr. 2 (eller flere). Det er desværre dét, politikerne aldrig har forstået. For disse muslimer er det blodigt alvor og har intet at gøre med Rønn Hornbechs leg med dukker.

 

Læs også
Debatten om Morten Østergaard og Pernille Skippers valgalliance med islamister afslører rystende uvidenhed om islam

Det samme er tilfældet med polygami. Imamen vier den gifte mand til kone nr. 2 ved et køkkenbordsægteskab, og så må kone nr. 1 affinde sig med, at der flytter endnu en kvinde ind i hjemmet. For myndighederne er det blot et spørgsmål om, at manden har ladet sin elskerinde flytte ind, og at kone nr. 1 jo bare kan lade sig skille, hvis hun er utilfreds med arrangementet. Det bliver hun imidlertid nødt til at finde sig i, hvis hun er familiesammenført og endnu ikke har opnået permanent opholdstilladelse, for så er det hende, der bliver smidt ud, ikke den forbryderiske imam og ikke ægtemanden. De yderligere konsekvenser for hende, at hun må udrejse uden at være skilt af imamen, vil det føre for vidt at komme ind på her.

 

Nu var det så ikke kun det, udsendelserne handlede om. Undercover-parret havde fået udleveret en liste over de spørgsmål, de skulle stille, som udover polygami handlede om vold mod kvinder, tvungen sex (voldtægt), dansk politi ctr. Sharia-råd og ret til skilsmisse. Herudover – og helt uventet for undercover-parret – fik de rådgivning om socialt bedrageri. Jeg skal love for, at politikerne fik svar og dokumentation på det, alle andre ved. Så en stor tak til TV2.

 

Godkendte trossamfund

Da vi i Danmark har religonsfrihed, godkender vi mange trossamfund, men der er nogle betingelser:

 

Godkendte Trossamfund ”skal respektere menneskerettighederne, navnlig religions- og trosfrihed, herunder retten til at skifte religion eller til at fravælge religiøs tilknytning.”

 

Allerede her burde det stå klart for enhver, at ingen moské burde have været etableret i Danmark. Medmindre selvfølgelig, det vil være muligt at finde en imam i en moské, der prædiker Mekka-verset ”der er ingen tvang i religion”. Da  dette vers er abrogeret (afskaffet), vil søgningen efter en sådan imam nok være som at lede efter en nål i en høstak. I det har Søren Espersen (DF) ret.

 

Jeg vil hævde, at det er komplet umuligt at finde en imam, der vil prædike andet end de barbariske Medina-vers. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. For så er det ikke islam.

Læs også
Ayouty til Ahlers: Forbyd udenlandske imamer i Danmark

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…