På vej mod grænsegendarmeri? Nu skal hjemmeværnet supplere politiet med bevogtningen af den dansk-tyske grænse

Foto: Gunner Hede

Nu er det ikke mere alene op til politiet at gennemføre den midlertidige grænsekontrol. Grænsekontrollen har været sat i værk siden den 4. januar i år ved den dansk-tyske grænse, og den er foreløbig blevet forlænget indtil den 3. Maj.

 

 

I går blev regeringen og partierne bag politiforligetenige om at lade Hjemmeværnet bistå politiet i grænsebevogtningen. Det er ud over Venstre Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti,

 

 

Det betyder, at i alt 165 politibetjente kommer tilbage til arbejdet i politikredsene, medens de resterende i alt 35 politibetjente ud af de oprindeligt 200 vil blive suppleret med 125 hjemmeværnsfolk.

 

 

Skal arbejde under politiets ledelse

Hjemmeværnsfolkene skal ved grænsen arbejde under politiets ledelse og ansvar, og vil først blive sendt ud på opgaven, efter at de har gennemgået et målrettet kursus i Politiskolens regi.

 

I forbindelse med omrokeringen af grænsebevogtningen blev partierne bag politiforliget ligeledes i går enige om at hæve andelen af elever på politiskolen fra det nuværende maksimum på 384 til i alt 552, ligesom politibetjentene nu vil blive fjernet fra fotovognene for i stedet at beskæftige sig med regulært politiarbejde.

 

Det betyder dog ikke, at fotovognene, eller de såkaldte ATK-vogne, fjernes. Opgaven her vil blot blive varetaget af folk med andre uddannelser.

 

Selvom der har været røster fremme om at lade militæret overtage terrorberedskabet eller dele af det, ligger opgaven fortsat hos politiet og landets politikredse, der fortsat skal afsætte mandskab til det københavnske terrorberedskab.

 

Eller som justitsminister Søren Pind (V) i går udtrykte det under en tale til eleverne på Politiskolen i Brøndby:

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

”Der vil fortsat være brug for, at kredsene prioriterer opgaverne.”

 

Hos især Dansk Folkeparti er holdningen den, at en effektiv grænsekontrol vil hjælpe politiet gevaldigt. Som vi skrev her i avisen i går, så var næsten fem ud af seks fremstillinger i Dommervagten i København sidste år udlændinge.

 

Danmark har før haft et grænsegendarmeri

I Frankrig udfylder gendarmerikorpset, Gendarmerie Nationale, og i Italien det tilsvarende Carabinieri en lang række opgaver i relation til landenes sikkerhed, herunder blandet andet grænsekontrol, og udfylder reelt set hullet mellem militærets opgaver og politiets opgaver.

 

Danmark har tidligere haft et lignende korps fra 4. december 1838 og helt frem til den 1. april 1969. Indtil til 1864, hvor det i første omgang blev nedlagt, fungerede korpset som en militær enhed.

 

Det blev genoprettet i 1866 som et militært grænsepolitikorps ved Kongeågrænsen. Efter genforeningen den 10. juli 1920 fungerede korpset langs den nuværende grænse og bevogtede den til fods ad gendarmstien, hvor hver enkelt gendarm havde et bestemt stykke af grænsen at passe.

 

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

De blå gendarmer

Gendarmstien eksisterer i øvrigt stadigvæk og er et populært udflugtsmål for vandrere. Den er 74 kilometer lang og går fra Padborg til Høruphav på Als.

 

I 1958 blev der indført mobilpatruljer i korpset. De blev dirigeret fra radiostationen i Gråsten, men enkelte steder, blandt andet i skovene ved Kruså, fortsatte gendarmerne som fodpatrulje, indtil de blev opløst den 1. april 1969.

 

På grund af deres uniformer blev de kaldt ”de blå gendarmer” og var indtil deres opløsning et værdifuldt supplement til den faste grænsekontrol ved de store overgangssteder.

 

Ingen ved i dag, hvordan Schengen vil se ud i morgen. Det kan ende i opløsning, og måske kan det begyndende samarbejde mellem politiet og hjemmeværnet resulterer i et helt nyt korps, der i lighed med det franske Gendarmerie og det italienske Carabinieri kan varetage sikringsmæssige opgaver, herunder grænsekontrol.

 

 

 

http://denkorteavis.dk/2016/kan-militaeret-bidrage/

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…