Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl står til at få de største gevinster på udvidelsen af regeringen

Foto: Ole Sørensen

Lars Løkke Rasmussen har inviteret Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti til at gå med i regeringen. Man må gå ud fra, at det bliver en realitet.

 

Løkke har ikke fremsat invitationen uden en accept fra de to partier.

 

Man har ganske vist endnu ikke forhandlet sig frem til et politisk grundlag for en sådan regering. Men oven på de offentlige erklæringer, ville det være fuldstændig katastrofalt at opgive planerne igen.

 

Det er de tre partier naturligvis bevidste om. Derfor må man gå ud af, at de forhandler, indtil de opnår enighed om grundlaget for en V-LA-K regering.

 

Ny chance til Løkke

Lars Løkkes primære gevinst ved at danne en sådan regering er indlysende: Han undgår et snarligt valg, som han, Venstre og blå blok med stor sandsynlighed ville tabe.

 

Anders Samuelsen fra Liberal Alliance har endnu ikke sagt, at han vil opgive sit ultimative krav om en lettelse i topskatten på fem procent.

 

Men det ville være helt absurd, hvis han efter få uger væltede den regering, som han lige var blevet medlem af. Så man må gå ud fra, at Liberal Alliance frafalder det ultimative krav.

 

Det bliver interessant at se, hvad Liberal Alliance i regering overhovedet kan opnå på skatteområdet. Flertallet i Folketinget er jo det samme som før, og hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti er til lettelser i toppen.

 

Selve overlevelsen er en klar sejr for Løkke. Men han kan sagtens få sit hyr med at holde sammen på denne regering og på hele blå blok.

 

Hans stærkeste våben er og bliver, at alternativet til den ny regering vil være et nyvalg, som hele blå blok vil tabe på.

Læs også
Lars Løkke tegner et misvisende billede af, hvor meget vælgerne bakker hans forslag om en SV-regering op

 

Dansk Folkeparti og de gode gamle dage

Positionen som det eneste borgerlige parti uden for regeringen vil dog give Dansk Folkeparti nye muligheder for at kræve sig godt betalt.

 

Partiet kommer tilbage i sin klassiske rolle fra 00’erne: rollen som det ’almægtige’ støtteparti for en borgerlige regering.

 

Denne situation har Dansk Folkeparti tidligere har mestret med stor dygtighed. Med Pia Kjærsgaard som partileder og Kristian Thulesen Dahl i en nøglerolle.

 

Dengang brugte Dansk Folkeparti sin centrale position til at få betydelige indrømmelser i både den økonomiske politik og udlændingepolitikken.

 

Ved de netop overståede forhandlinger om finansloven fik Dansk Folkeparti en stribe krav om stramninger i udlændingepolitikken igennem. Det samme vil man gå efter ved næste finanslov og ved andre lejligheder.

 

Læs også
Kristian Jensen stak piben ind – men krigen i Venstre kan brage løs igen, fordi Løkke vil gøre op med arven fra Fogh

Den ny situation vil give Dansk Folkeparti en kærkommen mulighed for et comeback efter den belastende sag om misbrug af EU-midler.

 

Tvetydigt for De Konservative

Det er lidt svært at vurdere, hvad regeringsdannelsen vil betyde for De Konservative.

 

På den ene side kan ministerposter give dem større opmærksomhed. På den anden side vil ansvaret gøre det vanskeligere at rendyrke partiets egne mærkesager. Meget vil sikkert afhænge af, hvor dygtigt konservative ministre udnytter det nye rampelys.

 

Samuelsens problem med troværdigheden

Liberal Alliances Anders Samuelsen løber den største risiko med den ny regering.

 

Han satte sig på den meget høje hest med sit ultimative krav om at lette topskatten med fem procent. Hvis han nu kravler ned af hesten igen i bytte for ministerposter, kan det give grimme skår i troværdigheden.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Og hos moderne vælgere er troværdighed afgørende for vurderingen af et parti og en politiker.

 

Man skal dog tage to ting med i billedet:

 

En stor del af Liberal Alliances vælgere er formentlig positive over for selve det, at partiet tager regeringsansvar.

 

Samtidig har cirka halvdelen af partiets vælgere faktisk været imod det ultimative krav om topskattelettelser (Greens/Børsen). Nogle af dem er formentlig glade for, at man har valgt regeringsdeltagelse i stedet.

 

Men Samuelsen får sikkert nok at se til med at forsvare sin troværdighed.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…