Dansk imam bliver optaget på video, da han fortæller, at man skal straffes med døden, hvis man er utro, og hvis man forlader islam

Moskeen på Grimhøjvej i det vestlige Aarhus er kendt for sine radikale islamistiske synspunkter. En række unge muslimer, der har sluttet sig til Islamisk Stat, kommer også herfra.

 

Som det første medie i Danmark kunne Den Korte Avis i september 2014 afsløre, at en talsmand for moskeen gav sin støtte til Islamisk Stat.

 

Nu er der kommet en video, der endnu engang viser moskeens sande ansigt.

 

Sex uden for ægteskab skal straffes med døden

TV2 har med skjult kamera optaget, hvad en af moskeens ledende imamer, Abu Bilal, fortæller kvinder og børn i en klasse, hvor emnet er dødsstraf. Abu Bilal forklarer, at der er tre forhold, som ifølge islam udløser dødsstraf – fordi de er et brud på sharia, islamisk lov.

 

Man skal straffes med døden, hvis man har sex uden for ægteskab, hvis man forlader islam, og hvis man slår en muslim ihjel.

 

”Hvis en gift eller ugift kvinde begår utugt, og hun ikke er jomfru – og begår hor så skal hun stenes til døde,” siger imamen og uddyber:

 

”Hvis en ægteskabsbryder, enten mand eller kvinde, begår hor – så er deres blod halal og de skal dræbes ved stening. Hvis hun er gift, bliver hun stenet. Hvis hun er jomfru så er straffen piskeslag,” understreger Abu Bilal.

 

Dødsstraf for at forlade islam

Ligeledes skal man straffes med døden, hvis man forlader islam. Det er altså ikke noget, der står den enkelte muslim frit for.

 

”Den, der frafalder sin religion, skal slås ihjel. Fornægter man, eller tror man ikke på fasten, er dommen, at man er vantro. Hvis man er stædig og ikke vil faste så, bliver man dræbt,” tordner Abu Bilal.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Endelig er der dødsstraf for at slå en muslim ihjel – mens det altså ikke gælder, hvis man slår ikke-muslimer ihjel.

 

Gør det klart, hvad moskeen står for

Imamens udtalelser er på ingen måde overraskende overraskende. De repræsenterer en klassisk, bogstavtro fortolkning af islam. Her skal man simpelt hen rette sig efter alt, hvad der foreskrives i Koranen. Man kan ikke plukke i de islamiske love efter behag, man må tage hele pakken.

 

Det er heller ikke spor overraskende, at disse holdninger trives i Moskeen på Grimhøjvej. Det vidste alle, der kender en smule til den slags, i forvejen.

 

Men det er fint, at imamen og hans synspu7nkter nu fremstilles på en video. Når der er lyd og billede på, virker det særlig stærkt. Så den skjulte optagelse skal nok få en knaldeffekt.

 

Moskeen gør sig ellers en del anstrengelser for at give indtryk af, at man står for en islam, der er åben over for det danske samfund.

 

Moskeen indgår således i et samarbejde med Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, der har det erklærede formål at forhindre radikalisering af unge muslimer. Dette samarbejde har fået stor og positiv medieomtale – herunder i TV2.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Men realiteten er, at moskeen står for radikal islam, hvilket de nye optagelser viser med al ønskelig tydelighed.

 

Afsløret

Abu Bilal understreger over for de kvinder og børn, som han underviser, at reglerne for dødsstraf ikke gælder i Danmark. Disse regler forudsætter nemlig, at man har en stat, som er styret af islam.

 

Målet er, at man også en dag kan opnå dette i Danmark. Men man erkender, at det ikke er aktuelt.

 

Imam Abu Bilal er ikke en eller anden islamisk særling. Han giver udtryk for, hvad der faktisk indgår i shariaen, sådan som den er nedfældet. Mange muslimer vil sige, at shariaen er deres lovgrundlag, som skal overholdes, selv om de ikke altid gør sig klart, hvad den indebærer.

 

Men det gør Abu Bilal. Han ved, hvad han siger, til de kvinder og børn, som han underviser på TV2’s optagelser. Og han mener det.

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

Normalt forsøger moskeen at holde den slags i det skjulte. Her bliver imamen fanget på fersk gerning.

 

Kilde: TV2.

 

Abu Bilal under en prædiken han holdt i en moské Berlin. Han blev senere idømt en bøde på 75.000 kr. for anti-semitiske opfordringer.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…