Borgerne i EU bliver mere og mere kritiske over for EU – men oplæg fra Venstre har intet nyt at fortælle

Forleden fik jeg et såkaldt deja vu, altså følelsen af at opleve noget, man har oplevet før. Jeg læste nemlig EU-venstremanden Morten Løkkegaards forslag til en ”ny fortælling” om EU, som skal få europæerne til at tage Den Europæiske Union til deres hjerter. Men det har Morten Løkkegaard da forsøgt før?

 

For tre år siden gav EU ham 10 millioner kroner til at etablere et netværk af EU-glade intellektuelle og kunstnere; formålet var at ”genforene Europa med sine borgere og skabe en ny vision og identitet for det europæiske projekt”. De 20 omrejsende skønånder havde det gemytligt i hinandens selskab, men det ædle projekt sygnede ubemærket hen, kvalt af masseindvandring, åbne grænser, islamisk terror, eurokrise og sidst Brexit.

 

Men nu prøver han altså igen, Morten Løkkegaard. Ja, Venstre vil endda etablere et formaliseret samarbejde mellem EU-positive partier og foreninger, som skal udbrede den positive fortælling om EU. Men har de ikke nok EU-positiv fortælling i Tænketanken Europa? Europabevægelsen? Danmarks Radio?

 

Morten Løkkegaards ved i virkeligheden ikke, hvad han vil, og det blev sat i dansk relief for få dage siden. Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen sagde, at EU nu burde standse alle forhandlinger om Tyrkiet optagelse i EU. Men tre dage senere blev han sat på plads af udenrigsminister Kristian Jensen; Tyrkiet havde jo ikke indført dødsstraf, så Tyrkiet kunne i teorien stadig blive medlem.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

I Danmark, som i alle andre EU-lande, viser alle meningsmålinger, at der er et massivt flertal imod Tyrkiets optagelse; det skyldes næppe det tyrkiske retssystem, dødsstraf eller ej, men formentlig, at Tyrkiet bebos af 79 millioner muslimer. Men den ”fortælling” kan EU-partiet Venstre naturligvis ikke levere.

 

Morten Løkkegaards fortælling er nemlig tømt for alt, som kunne definere en fælleseuropæisk identitet, nemlig Europas forsvar for kristendommen imod islam. I stedet jamrer Morten Løkkegaard over de krige i Europa, som ikke desto mindre var nødvendige for at skabe fredelige nationalstater med faste grænser: det var nødvendigt at sætte Pavestaten på plads, at rulle islam tilbage og knuse fascisme, nazisme og kommunisme.

 

For nylig har EUROSTAT i en holdningsmåling afdækket, at indvandring og terrorisme (og sæt bare ”islamisk” foran begge) for første gang topper europæerne bekymring – over økonomi og arbejdsløshed. Men med EU’s og Venstres tilbedelse af multi-kultur, konventioner og fjerne domstole er Morten Løkkegaard ude af stand til at levere en ny ”fortælling”, som europæerne har tillid til.

 

En ny fortælling eller et tiltrængt kursskifte for Venstre kunne bestå i, at man forøvede en fornuftig selvkritik og lod handling følge ord og lade Danmark allierede sig med andre lande, ikke mindst de central- og østeuropæiske, som modsætter sig EU’s politik for indvandring. Desuden kunne Venstre tage forskud på en udvikling, som jeg tror er uundgåelig: et åbent opgør med de internationale konventioner og den skematiske fortolkning af dem, som i dag tvinger borgerne til at være passive og magtesløse over for en stigende trussel mod deres land, deres frihed og tryghed og deres fremtid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…