Invitation til at besøge Midtjyllands mangfoldige herregårde

Den 4. september inviterer Dansk Center for Herregårdsforskning på bustur til ”Fire herregårde gennem syv århundreder”. Turen går til Silkeborg hovedgård, Ormstrup, Hald og Tjele og fortæller den fascinerende historie om herregårdenes historie og indflydelse på det midtjyske kulturlandskab.

 

Langs Hærvejen ligger herregårdene som perler på en snor. Følger man den historiske forbindelsesvej gennem Jylland, passerer man tæt forbi en perlerække af små og store herregårde, der ligger gemt i kulturlandskabet bag alleer, gærder og hegn.

 

Når Dansk Center for Herregårdsforskning d. 4. september inviterer på bustur, åbnes dørene til et udvalg af helt unikke huse. Turen begynder på Silkeborg Museum, der er indrettet i en tidligere herregård fra 1700-tallet. Herfra fortsætter turen til de øvrige herregårde, hvor der er rundvisninger, og fortællinger om den store indflydelse, de hver især har haft i lokalområdet.

 

I 1840’erne overtog brødrene Drewsen hovedgården Silkeborg. På området anlagde de Silkeborg Papirfabrik, der blev grundlaget for byens udvikling i 1800-tallet. Herregårdens hovedbygning fra 1767 var herefter overflødig og blev indrettet til forskellige andre funktioner. Fra 1951 har den tidligere herregård huset Silkeborg Museum. Foto: Bent Olsen

 

Herregårdenes aftryk på den midtjyske historie

”Herregårdene fortæller en fascinerende historie om produktion og tilpasning til landskabets ressourcer. Særligt i Midtjylland finder man en sjælden mangfoldighed af forskellige – og forskellige slags – herregårde. Hver især har de tilpasset sig de særlige vilkår, som det omkringliggende landskab har budt på.

 

Men herregårdene har også haft en finger med i spillet i udformningen af den kulturarv, vi finder rundt omkring i landskabet i dag”, fortæller ph.d. Mikael Frausing, der er sekretariatsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning. Han fortsætter: ”De færreste tænker for eksempel over, at byen Silkeborg er grundlagt lige der, hvor herregårdens jorder tidligere lå”.

 

Ejerne og eksperterne viser rundt

Undervejs på turen fortæller herregårdseksperterne fra Dansk Center for Herregårdsforskning om herregårdenes rolle i datidens samfund og deres – meget forskelligartede – produktion og organisation. På Ormstrup er det herregårdens ejere Minna og Niels Due Jensen, der købte herregården i 1999, der viser rundt. Ved Hald serveres der en lækker frokost på den historiske Niels Bugges Kro, efterfulgt af en rundvisning på ’De Fem Halder’, der netop i disse år undergår store forandringer.

 

Hald Slot var fra 1536 til 1662 et kongeligt len, der blev administreret af lensmanden på vegne af kongen. I Resens Atlas fra 1677 kan man se en tegning af det gamle Hald Slot ved bredden af Hald Sø, inden hovedbygningen i 1703 blev flyttet op på toppen af bakken. Foto: Resens Atlas Danicus, 1677.

 

Læs også
Bidstrup Gods er en af Danmarks smukkeste herregårde

Turen fortsætter til en af landets mest berømte herregårde, Tjele, der er et klassisk gods med store marker og herskabelige bygninger og park. På Tjele er det Hans H. Lüttichau, hvis familie har ejet herregården i mere end 250 år, der viser rundt.

 

Den mest berømte skikkelse fra Tjele er Marie Grubbe, der blev født på herregården i 1643. I sit dramatiske liv opnåede hun at både at blive gift med kongens søn og siden med kusken på Tjele, Søren Møller. Parret stak af sammen og boede siden på Falster, hvor Marie Grubbe endte med at leve som fattig. Foto: Bent Olsen

 

Herefter går turen tilbage til Silkeborg Museum. ”De udvalgte herregårde er vidt forskellige. Der er store godser og mindre godser, og man kommer til at høre om både kongelige lensmænd, om adelsslægter og om herregårdenes opgangs- og nedgangstider i hænderne på forskellige ejere”, siger Mikael Frausing, der selv medvirker som guide på busturen.

 

Praktiske informationer

Turen støttes af Brebølfonden og ligger i forlængelse af Dansk Center for Herregårdsforsknings omfattende arbejde med regionens herregårde i Aarhus 2017.

 

Turen er den anden i rækken af årets busture med Dansk Center for Herregårdsforskning. Næste tur finder sted i oktober, hvor det er nordtyske slotte, parker og herregårde, der er på programmet.

 

Læs også
Herning Tekstilmuseum i helt nye klæder

Turen til de midtjyske herregårde begynder på Silkeborg Museum d. 4. september kl. 8.30 og slutter samme sted kl. 17.30. Det koster 350 kr. at deltage, og prisen dækker både bustur, guider, entré, samt frokost på Niels Bugges Kro. Der er få ledige pladser.

 

For yderligere information kontakt sekretariatsmedarbejder Mikael Frausing på [email protected] eller T 8648 3001.

 

De bedste hilsner fra Dansk Center for Herregårdsforskning

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…