Integration i kriminalitet går strygende: Nu tegner ikke-vestlige mænd sig for over en femtedel af al straffelovskriminalitet i Danmark

Arkivfoto / You Tube10

Medens politikerne i snart to årtier har snakket i ét væk om integration af ikke-vestlige indvandrere fra de muslimske lande, går udviklingen støt og roligt den modsatte vej.

 

Fakta er nu, at ikke-vestlige mænd tegnede sig for lidt over en femtedel eller i alt 22 procent af samtlige domme for straffelovsovertrædelser, der blev afsat i 2015, fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik i publikationen ”Indvandrere i Danmark 2016”.

 

Der er her tale om en stigning i forhold til 2013 på trods af, at antallet af mænd dømt efter straffeloven faldt frem til 2015.

 

Sådan er andelen af ikke-vestlige dømte mænd steget

Der er her tale om en stigning i forhold til 2013, hvor den samme gruppe havde en andel på 20,3 procent mod som nævnt 22 procent i 2015 af samtlige dømte for straffelovsovertrædelser

 

For indvandrere fra vestlige lande er der tale om en stigning fra 3,6 procent i 2013 til 4 procent af samtlige afsagte domme for straffelovsovertrædeler i 2015.

 

I samme periode er danske mænds andel af dømte for straffelovsovertrædelser til gengæld faldet fra 76,1 procent i 2013 til 74 procent i 2015.

 

Stigningerne skal ses i relation til, at antallet af dømte for straffelovsovertrædelser faldt med 3,5 procent fra 2013 til 2015.

 

Også ikke-vestlige kvinder bliver mere kriminelle

Hos mændene er det ikke blot de ikke vestlige indvandrere, der fyldet godt op i straffelovsregistrene. Også deres kvinder følger godt med.

 

Fra 2013 til 2015 steg andelen af ikke-vestlige kvinder, der blev dømt for overtrædelser af straffeloven fra 17,9 procent i 2013 til 19,3 procent i 2015.

Også her kan de vestlige indvandreres kvinder være med. Deres andel af kvindernes straffelovovertrædelser steg fra 4,9 procent i 2013 til 5,5 procent i 2015.

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter

 

Derimod er danske kvinder i lighed med danske mænd i samme periode blevet mindre kriminelle. I deres tilfælde udgjorde de i 2013 i alt 77,2 af samtlige kvinder der blev dømt for straffelovsovertrædelser, og den andel faldt i 2015 til 74 procent.

 

Som hos mændene skal også den procentvise stigning i antallet af dømte indvandrerkvinder ses i forhold, at antallet af dømte straffelovsovertrædelser i kvindegruppen faldt med 4,8 procent fra 2013 til 2015.

 

Her der de faktiske tal for antal mænd kendt skyldige

Danmarks Statistiks fortegnelse over personer kendt skyldige efter straffeloven omfatter for både mænd og kvinders vedkommende personer i alderen 15 – 79 år for både mænd og kvinders vedkommende.

 

I 2015 blev i alt 18.434 mænd i den pågældende alder kendt skyldige i straffelovsovertrædelser, og dommene fordeler sig således:

 

Vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 747 domme eller i alt 4 procent af samtlige.

Ikke-vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 4.59 domme eller i alt 22 procent af samtlige.

Læs også
Tre modbydelige sager om voldtægt og drab har skabt international debat om indvandring og kriminalitet

Dansk oprindelse: I alt 13.648 domme eller i alt 74 procent af samtlige.

 

I 2013 blev i alt 20.864 mænd i den pågældende alder dømt skyldige i straffelovsovertrædelser, og dommene fordeler sig således:

 

Vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 752 domme eller i alt 3,6 procent af samtlige

Ikke vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 4.241 domme eller i alt 20,3 procent af samtlige

Dansk oprindelse: I alt 15.871 domme eller i alt 76,1 procent af samtlige

 

Det interessante i denne forbindelse er, at selvom det faktiske antal af dømte ikke-vestlige mænd er faldet svagt i perioden, så udgør de forsat en stigende andel af de kriminelle, som politiet får dømt for straffelovsovertrædelser

 

Her er de faktiske tal for kvinder kendt skyldige

I kvindernes afdeling er der i lighed med mændenes også tale om en kraftig overrepræsentation af ikke-vestlige kvinder, ligesom det faktiske antal af dømte både ikke-vestlige og vestlige kvinder her er svagt stigende

Læs også
Nye tal: Medens kriminaliteten falder generelt, stiger volden og antallet af voldtægter dramatisk – men det snakkes der helst ikke om

 

I 2015 blev i alt 5.866 kvinder i alderen 15 – 84 år kendt skyldige i straffelovsovertrædelser, og dommene fordeler sig således:

 

Vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 320 som udgør i alt 5,5 procent af samtlige.

Ikke vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 1.133, som udgør 19,3 procent af samtlige.

Dansk oprindelse: I alt 4.413, som udgør 75,2 procent af samtlige.

 

I 2013 blev i alt 6.165 kvinder i alderen 15 – 84 år kendt skyldige i straffelovsovertrædelser, og dommene fordeler sig således:

 

Vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 300, som udgør i alt 4,9 procent af samtlige.

Ikke-vestlige indvandrere plus efterkommere: I alt 1.106, som udgør i alt 17,9 procent af samtlige.

Dansk oprindelse: I alt 4.759 eller i alt 77,2 procent af samtlige.

Læs også
Politisk korrekte medier faldt over Trump, da han kritiserede Merkel og den skyhøje kriminalitet – nu skriver stor tysk avis det samme

 

Medens danske kvinder i lighed med danske mænd i faldende grad bliver fremstillet i landets kriminalretter som tiltalte, forholder det sig især modsat for især ikke-vestlige kvinder, som i stigende grad er begyndt at gøre sig gældende på det kriminelle område.

 

Ligestillingen i de kredse skrider åbenbart så småt fremad.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…