Medarbejder på asylcenter beskyldes for sexchikane – nu anklages lederen for at holde hånden over ham

Foto: Asylcenter Holmegaard

En tidligere medarbejder på Asylcenter Holmegaard anklages for grov sexchikane af kvindelige asylansøgerne.

 

“Den pågæl­dende med­ar­bej­der kunne finde på at stille nær­gå­ende spørgs­mål til kvin­derne om, hvor­dan og hvor ofte de dyr­kede sex. Han tog også deres id-kort, kig­gede på bil­le­det og for­talte dem, at de var meget smukke. En anden gang ople­vede jeg og et par kol­le­ger, at han stak en ciga­ret ind i mun­den på en afri­kansk kvinde og sagde; kan du lide det her?”.

 

Det for­tæl­ler en tidligere medarbejder Richard Wor­rel til Radio24syv (7.11). Han arbejder ikke længere i Langelands Kommune, som driver asylcenteret. Han arbejder i dag i Røde Kors.

 

Richard Worrel anklager i dag asyl­chef Ulrik Pihl for at ignorere sexchikanen og holde hånden over den med pågældende medarbejder.

 

‘Sådan er han bare’

Richard Worrel fortæller, at han gik til Ulrik Pihl med sin viden om den seksuelt groft krænkende adfærd. Han henvendte sig sammen med to kvindeligt ansatte i 2013.

 

Men Ulrik Pihl afvi­ste den­gang at gøre noget ved det og sagde om med­ar­bej­de­ren, at “sådan var han bare,” skriver Radio 24Syv.

 

Den pågæl­dende per­son blev tilmed for­frem­met.

 

Nedladende og krænkende

Fem tid­li­gere og nuvæ­rende asyl-medarbejdere i Lan­geland Kom­mune bekræf­ter over for Radio24syv, at den pågæl­dende med­ar­bej­der, har opført sig kræn­kende:

 

“Hans adfærd over­for kvin­derne var ned­la­dende og kræn­kende. Vi står med nogle svage men­ne­sker, der i for­vejen kan være vant til at levere seksu­elle ydel­ser for at opnå ting, så er det ikke godt, at han opførte sig sådan,” siger en nu tid­li­gere med­ar­bej­der på Asyl­cen­ter Hol­me­gaard.

 

Læs også
Der har været skyderi på asylcenteret Dronninglund i nat – politiet er på stedet

En anden med­ar­bej­der, der sta­dig er ansat i kom­mu­nen, siger:

 

“Der har været rig­tig mange epi­so­der, hvor han har udvist grov chi­kane over for både de enlige kvin­der og kvin­derne i fami­lier. Bebo­erne var fuld­stæn­dig cho­ke­rede over, hvad det var for en mand, de skulle ned og tale med, og som ville vide; hvor­dan havde de sex, hvor­når de havde sex, hvor ofte de havde sex. Når jeg talte med dem, sagde de, at de aldrig ville tale med den mand igen,” for­tæl­ler med­ar­bej­de­ren, der dag­ligt havde kon­takt med flygt­nin­ge­kvin­derne og –fami­li­erne.”

 

Det skulle have stået på i to år, uden at nogen greb ind.

 

Ali Naghi, som også arbej­dede i asyl­sy­ste­met i peri­o­den, for­tæl­ler, at den pågæl­dende med­ar­bej­der ”havde sagt til en iransk kvinde, at hvis han gav dem kys, så kunne han skaffe dem en tog­bil­let til Køben­havn.”

 

Truede med tæskehold

Fædrene, brød­rene og onk­lerne til kvinderne skulle være meget vrede og det blev planlagt at et ‘tæskehold’ skulle afstraffe manden, men det blev angiveligt forhindret.

 

Radio24syv har været i kon­takt med den pågæl­dende med­ar­bej­der. Han afvi­ser nogen­sinde at have opført sig kræn­kende over for kvin­derne, men har ellers ingen kom­men­ta­rer.

Læs også
Afrikaner gik amok på asylcenter – da politiet nåede frem, blev de udsat for hærværk

 

Kon­sti­tu­e­ret asyl­di­rek­tør i Lan­geland Kom­mune Kurt Habe­kost siger, at der ikke lig­ger oplys­nin­ger om sådan en sag i kom­mu­nens per­so­na­le­af­de­ling. Asyl­chef Ulrik Pihl har ikke ønsket at kom­men­tere sagen over for Radio24syv.

 

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/langeland-asylchef-anklages-for-at-ignorere-sexchikane/

 

http://www.fyens.dk/indland/Medie-Asylchef-daekkede-angiveligt-over-sexchikane/artikel/3096109

 

Flere andre sager på asylcentre drevet af Langelands Kommune

Kritikken kommer efter flere andre afsløringer af, asylcentrene på Langeland har undladt at anmelde voldtægter, hærværk og anden kriminalitet til politiet. Det er især fyens.dk, som har skrevet om disse alvorlige forhold i Langeland Kommunes drift af en række asylcentre.

 

Og det er dybt kritisabelt, mener flere af Folketingets integrationsordførere.

 

Læs også
Politiet advarer: Unge kvinder på stribe er blevet begramset af mellemøstlig mand i busser i Aarhus

“Det er helt uacceptabelt”, siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.

 

Dansk Folkeparti tager sagen op

“Vi skal sikre, at der er ordentlige forhold for de mennesker, der er kommet til Danmark”.

 

Ifølge kontrakten med Udlændingestyrelsen skal asylcentrene udvise nultolerance over for kriminalitet begået på centrene. Men det kunne fyens.dk søndag afsløre ikke var sket.

 

“Det er indskærpet over for operatørerne, at enhver overtrædelse skal meldes til politiet, så vidt jeg ved. Har man haft kendskab til en lovovertrædelse, er det en grov overtrædelse af deres pligter, hvis det ikke bliver anmeldt. Alt skal anmeldes, hvis dem, der driver asylcentrene, ikke ser sig i stand til at gøre det, må vi få andre til at drive asylcentrene”, siger Martin Henriksen.

 

Martin Henriksen vil nu stille en række spørgsmål til både integrationsminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pind (begge V).

 

“Hvordan vil (integrations-, red.) ministeren sikre, at ledelsen på asylcentrene i landet ikke vender det blinde øje til, når asylansøgere begår kriminalitet?”, spørger han blandt andet.

Læs også
Lejrchef tog kampen op mod voldelige asylansøgere, så blev han forfulgt af de politisk korrekte – nu har han fået ret, men…

 

Og til Søren Pind lyder spørgsmålet: “Er ministeren enig med den pågældende politimand, når vedkommende siger, at der kan være et pædagogisk perspektiv i ikke at anmelde asylansøgere til politiet for lovovertrædelser, og hvordan ser ministeren på, at politiledelsen dermed legitimerer en dybt skadelig “godhedskultur” på asylcentrene hvor personalet med politiets accept holder hånden over kriminelle asylansøgere med det resultatet at kriminelle får asyl i Danmark uden at myndighederne er opmærksomme på det?”

 

Hvis asocial og respektløs opførsel er det første asylansøgerene møder i Danmark, så kan det skade forsøget på integration senere hen, siger Martin Henriksen.

 

Alternativets og Enhedslistens integrationsordførere har også udtalt sig kritisk om forholdene.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…