Flot sporthal skulle gavne integrationen – men unge indvandrere angreb personalet, så nu er den lukket

Google Maps

Knuste ruder og trusler om vold mod personalet. Det var blevet så alvorligt at sportshallen på Amager fredag lukkede.

 

Grupper af unge indvandrere terroriserer hele bydele. Men myndighederne vil ikke tale åbent om, at indvandrernes kultur er en del af årsagen. Derfor vokser problemerne.

 

I går blev problemerne med vold og hærværk så store, at idræts- og kulturhuset Prismen på på det indre Amager måtte lukke. Det oplyste Prismen på Facebook og på sin hjemmeside.

 

Men myndighederne taler fortsat uden om, at det er unge med indvandrerbaggrund, som er involveret. Og derfor vil problemerne bare fortsætte med at vokse.

 

Holmbladsgade

Der bor mange med indvandrerbaggrund på det indre Amager. Blandt andet i Urbanplanen og i Holmbladsgade. Områderne har i mange år været præget af asocial adfærd, vold, kriminalitet og socialt belastede danskere. som i andre ghettoområder.

 

Holmbladsgade var førhen et solidt arbejderkvarter. Men i de seneste årtier har det ændret sig. De sociale problemer blandt danskere i området er vokset og mange med indvandrerbaggrund er flyttet ind.

 

For at rette op på ghetto-problemerne er der postet mange millioner i området.

 

I 1990’erne var situationen i Holmbladsgade så slem, at der blev vedtaget en særlig plan for gaden til flere millioner.

 

Regeringen vedtog i 1996 et kvarterløft i Holmbladsgade og andre områder i og omkring København.

 

De fleste var nedslidte områder, hvor der nu boede mange indvandrere. Men integrationsproblemerne blev kun vagt og indirete omtalt. Det var mere ord som borgerinddragelse og netværk, der blev brugt.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Flere initiativer blev sat i værk og i 2006 stod Prismen klar.

 

På hjemmesiden står der: En inspirerende ramme for både private brugere, foreninger, institutioner, skoler og større idræts- og kulturevents. Huset er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og har et spektakulært design. Ikke mindst den store arena, der med sit ”grønne landskab” og semitransparente skal, giver følelsen af at være ”ude indenfor”.

 

Kvarterløftet fik en stor international pris i 2009. Men det fik ikke vendt udviklingen. I 2008 blev der lavet en ny helhedsplan til flere millioner.

 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc_old_format/Borgerrepraesentationen/27-11-2008%2017.30.00/Referat/03-12-2008%2013.06.42/4210054.PDF

 

Nye initiativer blev sat i værk.

 

Det skulle gøre gøre hverdagen bedre for beboerne, gøre bydelen mere attraktiv, tiltrække nye typer beboere og gavne integrationen.
Gaden er blevet pænere og mere tillokkende at bo i. Mange af de gamle beboere holder meget af deres gade. Nye grupper af blandt andet studerende er rykket ind i gaden.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Men selv om de unge har fået en sportshal har det åbenbart ikke afhjulpet de grundlæggende problemer. Der er fortsat store grupper af dårligt integrerede indvandrere som terroriserer området.

 

Det har idræts- og kulturhuset fået at føle.

 

Det har gennem længere tid været udsat for hærværk og trusler om vold mod personalet.

 

Det er så alvorligt, at lederen fredag meddelte, at huset lukker. Det er Bjarne Fey, der er leder af Amager Kultur, der står bag Prismen.

 

“Det handler i første omgang om at få ro på de indre linjer, og vi skal have afklaret, hvad der sker med de uheldige elementer, som på det seneste har øvet hærværk og truet personalet. Vi har anmeldt to personer – som står i spidsen for en mindre gruppering af lokale unge – for hærværk og vold. Vi har eksisteret i Holmbladsgade i ti år, og der har vi haft en god dialog med de udsatte grupper. Men den her situation er meget alvorlig,” siger Bjarne Fey til BT 25.11.

 

“En del af hærværket består af knuste ruder, mens truslerne mod personalet har haft en helt anden og alvorlig karakter.”

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

Der har både været direkte og indirekte trusler. De har blandt andet handlet om at brænde personalets biler af og direkte trusler om vold,” siger Bjarne Fey.

 

Medarbejdere er også blevet presset op mod væggen.

 

Han siger til BT, at det er ‘lokale rødder af anden etnisk herkomst end dansk’ som er årsag til at idræts- og kulturhuset nu lukke.

 

Til Politiken.dk uddyber han:

 

“Der er klynger af drenge, der har en grænseoverskridende sprogbrug.”

 

– Hvordan får man lagt et pres på dem, så de opfører sig ordentligt?

 

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

!’Jeg fucker din mor’. Den der gider vi ikke høre. Den gode tone mangler.”

 

“Det er en udfordring. Vi har forældre, der føler sig utrygge ved at komme her. Også kvinder, siger Frey til Politiken.dk.

 

Idræts- og kulturhuset er lukket på ubestemt tid. Og det rammer de mange grupper, der bruger huset til senior-idræt, yoga, møder og andet.

 

Opdragelsen er en anden

Årsagen er altså ifølge Fey, en gruppe unge med indvandrerbaggrund.

 

Sådan er det også i andre tilfælde.

 

Men hvad det betyder, og hvad det kræver af særlig indsat, bliver sjældent diskuteret åbent.

Læs også
En guide til Grundtvig

 

Mange børn og unge har fået en helt anden form for opdragelse end danske børn og unge.

 

Opdragelse i Danmark hviler i dag på forståelse og dialog. Det er ulovligt at slå børn.

 

Anderledes med opdragelsen generelt i en ikke-vestlig muslimsk kultur. Flere undersøgelser viser, at den er helt anderledes autoritær og hårdhændet og voldelig over for børn og unge.

 

Et trist eksempel på det så man i DR’s dokumentar torsdag aften: Ali og hans brødre. Her fortalte Ali hvordan han og hans brødre var blevet udsat for tæsk og vold under deres opvækst.

 

Men denne viden bliver aldrig brugt til at undersøge sammenhængen mellem opdragelse, kultur og børn og unges adfærd.

 

Når det drejer sig om danske børn ved man godt at der er en sammenhæng mellem opdragelse og adfærd. Men det undviger man når det gælder indvandrere.

 

Derfor kan man lave nok så mange helhedsplaner med byfornyelse og sportshaller. den asociale og voldelige adfærd vil fortsætte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/prismenamagerbro/posts/1359276420771056?comment_id=1359322064099825&notif_t=comment_mention&notif_id=1480078412857853

 

http://www.bt.dk/danmark/kendt-kulturhus-tvunget-til-lukning-unge-drenge-begaar-haervaerk-og-truer-personal

 

http://politiken.dk/indland/kobenhavn/ECE3486949/nu-er-det-nok-sportshallen-prismen-lukker-efter-trusler/

 

http://ekstrabladet.dk/nationen/fucker-din-mor-sportshal-lukker-pga-trusler-fra-klynger-af-drenge/6425529

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…