Giv Gud, hvad Guds er, og Kejseren, hvad Kejserens er

Rune Clausen / CeativeCommens

Giv Gud, hvad Guds er, og Kejseren, hvad Kejserens er

 

Dermed siger kristendommen, at den ikke er en lovreligion, og åbner således for sekulært styre – herunder for demokrati.

 

Islam er en lovreligion. Lovene udledes af Muhammeds åbenbaringer fra 600-tallet og tolkes af Korankyndige. Guds ord er lov. Dermed er islam både en religiøs og en politisk bevægelse.

 

Når man derfor bliver dømt efter Straffelovens §266b for forhånelse af andres tro for at sammenligne ideologien islam, altså den politiske, lovskabende del af Muhammeds virke, er det en udvidelse af Straffelovens bestemmelser, idet det aldrig kan have været lovgivers intention at forbyde den frie debat om politiske bevægelser.

 

Paragraffen taler om ”race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering” – ikke om politisk overbevisning.

 

Og når integrationsministeren reagerer på barnebrudes samliv med voksne mænd inden for Danmarks grænser med, at de for fremtiden ikke må bo i samme lejr, er vi tilsvarende ude på et politisk/juridisk skråplan.

 

Normalt står politikere og befolkning i kø for at fordømme pædofili. Men når lovreligionen islam tilsyneladende tillader det, ses der forsonende på det, for det er jo andres tro og kultur.

 

Men det er vores land og vores retsstat, det foregår i, og derfor er det en forbrydelse, som ministeren straks burde have bedt politi og anklagemyndighed undersøge og eventuelt rejse tiltale for.

 

At myndighederne ikke anerkender, at islam er en lovreligion, kan få katastrofale konsekvenser for vores demokrati. For det er uomtvisteligt, at man i en retsstat ikke kan tolerere to forskellige retssystemer, uden det ender i kaos, vold og i sidste ende sammenbrud.

 

Al viden og erfaring viser, at vi hverken kan håndtere det muslimske flygtningeproblem juridisk, kulturelt, socialt eller økonomisk.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Derfor må vi lukke for indvandring fra lande, der erfaringsmæssigt skaber juridiske og økonomiske problemer for den danske befolkning. Og gøre alle migranter klart, at deres trosfrihed er garanteret, men inden for rammerne og betingelserne i gældende dansk ret.

 

Er du enig, så hjælp Nye Borgerlige med at få lov til at stille op ved næste valg, ved at blive stiller. Indtast din e-mailadresse her:  http://bit.ly/1Q5ntey

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…