En aftale med Tyrkiet er Europas endeligt

Colourbox

Så har de europæiske statsledere (næsten) forhandlet Tyrkiets mange krav færdigt, hvorved man omsider skulle få taget brødet ud af munden på menneskesmuglerne. For det er nemlig alene det, der ville komme ud af forhandlingerne.

 

Der er på ingen måde tale om bare en formindskelse af flygtninge og migranter til Europa. Der er derimod kun tale om bytte-bytte-købmand, hvor en person, der slipper eller allerede er sluppet igennem til Grækenland, byttes ud med en af de ventende på den tyrkiske kyst. Altså status quo.

 

Når den ene part skruer tommelskruerne på, mens den anden part bukker og nejer af ren og skær desperation over ikke at kunne se anden udvej, har det intet at gøre med en aftale. Tyrkiets  ”hjælp” er sket til en exorbitant pris, der som endemål uundgåeligt vil ødelægge Europa.

 

De 3 milliarder (nu måske 6 milliarder) euro, som Tyrkiet kræver, at skatteyderne i EU skal betale for at få stoppet menneskesmuglerne, kunne være anvendt klogere og bedre. Det har ikke skortet på forslag, men det har været som at tale til en dør.

 

Helt at undgå, at migranter slipper igennem til Grækenland, er næppe muligt. Men pengene kunne være brugt til Frontex, som i vid udstrækning kunne afspærre bådene fra Tyrkiet i at komme ind i græsk farvand og tvinge dem til at vende om.

 

Pengene kunne være brugt til at gøre det muligt at behandle asylansøgninger i Grækenland for dem, som det på trods af blokade lykkes at komme igennem samt etablering af lejre med ordnede forhold. Her må de, der søger asyl, så opholde sig, til deres asylansøgninger er færdigbehandlet. Resten sendes hurtigt  tilbage, hvorfra de kom.

 

Da den enorme tilstrømning er sket på Angela Merkels foranledning og invitation, må hun så selv  overtage dem, der får flygtningestatus og ikke vil blive i Grækenland. Da Portugal har udtalt, at man  gerne vil have flygtninge, kunne de to lande måske aftale at dele flygtningene imellem sig.

 

Pengene kunne også være brugt til at forsyne de europæiske ambassader i Afrika og Mellemøsten med personale, specielt uddannet til at behandle asylansøgninger, således at folk kan søge om asyl dér. Indtil deres asylansøgning er færdigbehandlet, må asylansøgerne vente, hvor de er.

 

Der har været mange flere forslag, som ingen af dem, der har ansvaret for at beskytte Europa og de europæiske befolkninger, har ønsket at lytte til. Kan virkelig ingen af de mange forskellige forslag, der er fremkommet siden eftersommeren 2015, bruges? Måske med nogle ændringer? Kunne statslederne selv være kommet med effektive forslag, der ikke indebar at forære Europa på et sølvfad til Tyrkiet?

 

Nu står Tyrkiet, der er et islamisk diktatur, som forfølger egne minoriteter og alle anderledes tænkende, med alle trumferne på hånden. Tyrkiet kræver (foreløbig) 6 milliarder euro og som nævnt en bytte-bytte-købmand aftale, genoptagelse af ansøgning om EU-medlemsskab og visumfrihed til EU for landets ufaglærte overskudsbefolkning. Til gengæld ville vi næppe se de moderne, sekulære, højtuddannede tyrkere, da de ikke vil drømme om at komme til Europa. Hvorfor skulle de dog det? I Tyrkiet har de både job og gode lønninger; i EU vil de skulle starte forfra fra bunden.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Tyrkiets krav er fuldstændigt utilstedeligt, men forventet. At den selvudnævnte leder af EU, Angela Merkel, overhovedet har kunnet tænke den tanke at forhandle med Tyrkiet om nogen som helst, vidner om en skræmmende manglende dømmekraft. En aftale med Tyrkiet vil være Europas endeligt.

 

Ensidigt har Merkel inviteret Mellemøsten til Tyskland, ensidigt har hun prøvet at tvinge EU-landene til at hjælpe hende med det kaos, hun selv har skabt, og overtage tusinder og atter tusinder af migranter, og ensidigt har hun forhandlet med Tyrkiet. Hendes DDR-opdragelse synes at have et hårdt greb i hende.

 

Den eneste måde, EU kan reddes fra Angela Merkels diktatoriske og ødelæggende fremfærd, er, at de EU-lande, der har vist, at de ønsker at beskytte deres befolkninger, står så fast, at selv Merkel og de statsledere, der som lemminger følger hende, fatter det.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…