Opsigtsvækkende udspil fra Dansk Folkeparti om asylpolitik kaster en brand ind i dansk politik

Dansk Folkeparti har fra sit sommergruppemøde smidt en brand ind i dansk politik.

 

Partiets formand Kristian Thulesen Dahl kræver, at Danmark tager et opgør med de internationale konventioner, der begrænser den danske udlændingepolitik.

 

Thulesen Dahls tanke er, at Danmark skal tage forbehold over for de konventioner, der vedrører udlændingepolitikken. Han peger på Flygtningekonventionen, Menneskerettighedskonventionen og Statsløsekonventionen. (Jyllands-Posten)

 

Dermed skal vi sikre os en væsentlig større national handlefrihed i udlændingepolitikken. Hvis de andre lande accepterer dette, kan Danmark blive i konventionerne. Hvis de siger nej, skal vi træde ud af dem.

 

En række vigtige spørgsmål omkring Dansk Folkepartis forslag er foreløbig uafklarede. Men forslaget er under alle omstændigheder skelsættende.

 

Det vil også i høj grad påvirke de store politiske forhandlinger, der skal føres i efteråret. Her sætter det både regeringen og Socialdemokraterne under pres.

 

Tanken om, at Danmark skal tage forbehold over for konventionerne, skal nu belyses nærmere. Hvad kan man gøre inden for konventionerne? Hvad kræver et direkte brud med konventionerne?

 

Foreløbig siger Dansk Folkeparti, hvad vej man ønsker at gå, men ikke præcis, hvor langt man ønsker at gå.

 

Flygtningekonventionen

Thulesen Dahl nævner tre sager, som ikke bør kunne lade sig gøre fremover. En af dem drejer sig om den kriminelle sigøjnerbaron Gimi Levakovic, der ikke blev udvist fra Danmark, fordi det ville krænke hans ret til et familieliv.

 

Denne dom har da også vakt bred forargelse herhjemme.

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

 

Men DF-formanden siger ikke, hvad man nærmere vil gøre i forhold til flygtningekonventionen, der vedrører selve kernen i asylpolitikken.

 

Dansk Folkeparti har længe ønsket et opgør med den ret, som konventionen giver til at komme ind i landet og søge asyl. I stedet vil man have mulighed for at afvise folk ved grænsen, så de slet ikke kommer ind.

 

Det har også længe været DF-politik, at man ønsker en kraftig stramning af reglerne for, hvornår man kan opnå asyl.

 

Men hvad man konkret vil spille ud med i den nærmeste fremtid, vides endnu ikke.

 

I offensiven

Det, Thulesen Dahl allerede nu har sagt, er dog rigeligt til at bringe Dansk Folkeparti i offensiven i udlændingepolitikken.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

For det første lægger det klart op til en stramning af, hvem der kan få asyl i Danmark.

 

For det andet lægger det op til, at Danmark i langt højere grad skal have kontrol med, hvem og hvor mange der kan komme ind i landet.

 

I en tid, hvor vi står over for massive asylstrømme, og hvor EU har svigtet, vil man begrænse adgangen og styrke den nationale selvbestemmelse.

 

Meget tyder på, at der er stor folkelig opbakning til dette.

 

Regeringen

Dansk Folkepartis krav om større selvbestemmelse i udlændingepolitikken sætter Venstre-regeringen under pres.

 

Venstre har insisteret på, at Danmark til fulde skal overholde konventionerne. Der kan kun strammes på udlændingepolitikken i det omfang, det ikke støder sammen med konventionerne.

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

 

Denne holdning kan være medvirkende til, at partiet ligger dårligt i meningsmålingerne.

 

Debatten om dette har måske ikke været så dramatisk på det seneste, fordi vi er inde i en periode, hvor antallet af asylansøgere er beskedent.

 

Men det antal, der allerede er kommet hertil, sætter i høj grad sit præg på det danske samfund og skaber alvorlige belastninger.

 

Samtidig må man regne med nye store strømme af migranter i fremtiden. Meningsmålinger tyder på, at der er betydelig bekymring og vagtsomhed blandt vælgerne ved den udsigt.

 

Det kan blive en svær sag for regeringen at skulle afvise en større national kontrol med, hvem og hvor mange der lukkes ind i landet.

 

Socialdemokraterne

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

Men også Socialdemokraterne kan få problemer med Dansk Folkepartis udspil.

 

Hos mange af de vælgere, som de to partier kæmper om, vil det ikke just være nogen vindersag for Socialdemokraterne, hvis man skal forklare, at vi skal acceptere den asylstrøm, som konventionerne dikterer os.

 

For Dansk Folkeparti kan dette også give større spillerum i efterårets politiske forhandlinger.

 

Socialdemokraterne forsøger at presse Dansk Folkeparti til at afvise alle former for skattelettelser. Nu kan Dansk Folkeparti svare tilbage, at hvis de to partier skal have et meningsfyldt samarbejde, kræver det også en klar styrkelse af Danmarks kontrol med tilstrømningen over grænsen.

 

Tænkeboks

Meget er endnu åbent omkring Dansk Folkepartis nye melding.

 

Men umiddelbart ser den ud til at kunne få betydelig gennemslagskraft hos vælgerne.

Læs også
En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

 

Både regeringen og Socialdemokraterne vil nu være nødt til at gå i tænkeboks for at finde ud af, hvad deres reaktion skal være.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…