Dansk Folkeparti vil begrænse den ikke-vestlige indvandring mest muligt – Derfor tænker vi bredere end asylpolitik

Foto: Steen Raaschou

Vi skal stoppe strømmen af asylansøgere. Det er utrolig vigtigt at understrege. Men der er samtidig ingen tvivl om, at hvis Danmark i fremtiden skal hænge sammen økonomisk og kulturelt, så er der behov for, at der strammes gevaldigt op på flere dele af vores udlændingepolitik.

 

Fra Dansk Folkepartis side er det ingen hemmelighed, at det handler om at begrænse den ikke-vestlige indvandring mest muligt, siden det især er indvandrere fra disse lande, som har vist sig at volde vanskeligheder.

 

For tiden har vi en Venstre-regering, hvis repræsentanter måske nok taler om en stram udlændingepolitik, men som i praksis ikke gør nok. Derfor søger vi i DF konstant mulighederne for at sikre stramninger, og finder vi fornuft hos for eksempel Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, ja, så samarbejder vi med dem.

 

I øjeblikket har vi to lovforslag på vej med støtte fra netop S og SF. Jeg kvittere for, at vi har kunnet finde sammen på disse områder. Jeg håber, at flertallet holder hele vejen.

 

Det ene forslag drejer sig om at hæve beløbsgrænsen for, hvor høj en løn skal være for at en virksomhed kan hente en udlænding til Danmark fra et ikke-EU land. I øjeblikket er grænsen på 375.000 kroner, og det er utidssvarende. Det handler jo om at sikre, at virksomhederne har mulighed for at hente højt specialiseret arbejdskraft til Danmark, som kan bidrage med know-how og lignende, som der ikke umiddelbart er at finde i Danmark. Det må formodes, at en person med sådanne kvalifikationer tjener mere end det beløb. Grænsen skal hæves til mindst 400.000 og årligt reguleres opad i takt med lønudviklingen.

 

Det andet, som er endnu mere vidtrækkende, er en ophævelse af den såkaldte Greencardordning. Den ordning har for længst stillet fallit, da den har vist sig at medvirke til import af ufaglært arbejdskraft i en uhørt skala. For eksempel viste en undersøgelse fra 2010 foretaget af Rambøll for Integrationsministeren, at 28 procent af dem, som kommer hertil på greencard, slet ikke var i arbejde. 43 procent af greencardindehaverne arbejder inden for industri, rengøring og i hotel- og restaurationsbranchen. Blot en femtedel arbejdede inden for vedkommendes uddannelsesområde. Ordningen har altså medført løndumping og import af ufaglært arbejdskraft fra ikke-vestlige lande. Det er helt urimeligt, når danskere samtidigt går ledige!

 

Hvis disse forslag bliver vedtaget, så må det forventes, at den ikke-vestlige indvandring vil falde med flere tusinde personer om året. Det er godt for dansk økonomi, da mange på de førnævnte ordninger også tager deres familier med, som trækker på det danske velfærdssamfund. Dertil kommer, at stramningerne vil øge sandsynligheden for, at vi kan bevare Danmark som en sproglig og kulturel enhed til vores efterkommere. Det er disse hensyn, som sammen med vores politiske ønske om at undgå pres på danske lønmodtagere har været det bærende i forhold til at samle flertal uden om regeringen.

 

Dansk Folkeparti har mange forslag på vej igennem Folketinget, som relaterer sig til den igangværende migrant- og flygtningekrise, for det er simpelthen det vigtigste emne på nuværende tidspunkt. Men jeg understreger med dette indlæg netop, at vi i Dansk Folkeparti er meget bevidste om, at indvandringspolitik er mange andre ting end blot at arbejde for nødvendige stramninger i forhold til asyl- og familiesammenføringsreglerne. Man må tænke i helheder, og det gør Dansk Folkeparti naturligvis.

 

Martin Henriksen MF (DF) og Formand for Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…