Asylsystemet ved at bryde sammen: Presset for familiesammenføringer er nu så stort, at behandlingstiden fordobles

Sidste år fik ialt 10.856 personer asyl og dermed opholdstilladelse i Danmark, og det har nu medført, at Udlændingestyrelsen drukner i ansøgninger om familiesammenføring i en sådan grad, at styrelsen ikke længere kan klare arbejdspresset med det nuværende personale.

 

 

Hidtil har målsætningen været, at en sag om familiesammenføring maksimalt må vare fem måneder, men presset har nu medført, at skal den målsætning opfyldes, skal styrelsen enten have tilført ekstrabevillinger, eller også skal behandlingstiden sættes op.

 

 

Regeringen har valgt det sidste, og det betyder ifølge Berlingske Tidende, at behandlingstiden for en familiesammenføring nu fordobles til at vare i ti måneder.

 

 

Samtidig er behandlingstiden for en asylansøgning ligeledes på grund af presset hævet fra gennemsnitlig fem måneder til syv måneder.

 

 

Kort familiesammenføringstid har gjort Danmark populær

Sidste år søgte ialt 21.225 personer asyl i Danmark, og af dem fik som nævnt lidt over halvdelen eller ialt 10.856 personer bevilget asyl.

 

 

Ifølge flere eksperter på området er det især den korte sagsbehandlingstid på fem måneder for familiesammenføring, der har gjort Danmark til et attraktivt asylland.

 

 

Således har blandt andre integrationskonsulent Fahmy-Al-Majid, som er i løbende kontakt med nyankomne syriske asylansøgere, oplyst til Jyllands-Posten, at flygtninge vælger Danmark, fordi de hurtigt kan få deres familie til landet, hvis de opnår asyl.

Læs også
For første gang nogensinde: Antallet af familiesammenførte er nu højere end antallet af opholdstilladelser – og Venligboerne hjælper ivrigt til

 

 

”Jeg hører ofte syrere fortæller, at de har valgt Danmark, fordi de ved, at det går hurtigt med at få familien her til i det øjeblik, de selv har fået asyl,” siger Fahmy Al-Majid til Jyllands-Posten.

 

 

Længere behandlingstid hos vore nabolande

Den hidtidige behandlingstid i Danmark på fem måneder for en familiesammenføring har da også hidtil været radikalt lavere end hos vore nabolande.

 

 

Af et svar fra daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketinget i oktober 2014 fremgår det således, at behandlingstiden for sag om familiesammenføring i Sverige dengang var på mellem 14 og 18 måneder.

 

 

Læs også
90-årig lå 11 timer alene på skadestuen uden vådt eller tørt og døde – imens vokser udgifterne til indvandrere

I Norge lå behandlingstiden på mellem ni og 15 måneder, medens en familiesammenføringssag i Finland var på ni måneder.

 

 

I Tyskland tog det mellem tre og 12 måneder at blive familiesammenført.

 

 

Tallene er som nævnt fra 2014, og er de blevet ændret er det formentlig i lighed med Danmark i opadgående retning, men under alle omstændigheder er de nye sagsbehandlingstider i Danmark på 10 måneder bortset fra Finland fortsat lave i forhold til vore nabolande.

 

 

Dansk Folkeparti: Ikke flere bevillinger til asylbehandling

Hos Dansk Folkeparti understreger udlændingeordfører Martin Henriksen, at asylansøgere og flygtninge i forvejen presser den danske velfærd så hårdt, at der under ingen omstændigheder kan blive tale om ekstrabevillinger til Udlændingestyrelsen.

 

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

 

”Jeg kan ikke se nogen mening med, at staten skal ofre penge med det formål at sikre en i forvejen kort sagsbehandlingstid i familiesammenføringssager og asylsager. En kort sagsbehandlingstid vil gøre, at Danmark vil fremstå mere attraktivt at søge til. Det er jo realiteterne,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og understreger:

 

 

”Og pengene skal jo i så fald hentes fra andre områder inden for det offentlige, og det vil Dansk Folkeparti ikke.”

 

 

Ingen familiesammenføring før efter tre år

Tidligere på året vedtog Folketinget, at asylansøgere, der har fået en midlertidig opholdstilladelse på tre år, først vil blive berettigede til at ansøge om familiesammenføring, hvis de efter disse tre år får deres opholdstilladelse forlænget.

 

 

Det drejer sig om cirka en femtedel af dem, der får opholdstilladelse.

Læs også
20.000 familiesammenføringer på 5 år – nu kræver DF, at Løkke strammer ligesom Tyskland

 

 

For langt hovedparten af flygtningene gælder, at de kan søge om familiesammenføring i det øjeblik, de får deres opholdtilladelse. Det mener Martin Henriksen skal ændres:

 

 

”Hvis det står til Dansk Folkeparti skal samtlige flygtninge vente i tre år, inden de kan søge om familiesammenføring. Presset er nu så voldsomt, at det er umuligt at integrere, så hvis man mener det alvorligt med integration, kan alle kun være interesseret i at dæmme op for flygtningestrømmen,” påpeger Martin Henriksen.

 

 

Rekordmange familiesammenføringer

Ikke alene satte antallet af asylansøgere og antallet af opholdstilladelser rekord sidste år. Det samme gælder også familiesammenføringerne.

 

 

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

Ifølge Udlændingestyrelsen blev der i 2015 givet 11.642 tilladelser til familiesammenføringer, og heraf fandt langt de fleste sted inden for asylområdet.

 

 

Til sammenligning blev der i 2011 givet 2.902 tilladelser. Siden da er udviklingen løbet løbsk med en asylpolitik, der nu virker helt ude af kontrol.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…