Aktierne i Dong Energy er alt for dyre

Dong Energy går på Børsen den 9. juni 2016 med et basisudbud af mellem 15,1 pct. og 17,4 pct. af de nuværende aktionærers aktier i DONG Energy. Den danske stat sælger som majoritetsaktionær en andel af sin nuværende aktiepost, men beholder 50,1 % af aktierne efter børsnoteringen.

 

Det indikative kursinterval er ved børsintroduktionen sat til fra 200 kr. til 255 pr. aktie. For de knap 418 mio. aktier betyder det, at DONG Energy skulle have en markedsværdi på mellem 83,5 mia. kr. og 106,5 mia. kr.

 

Kan det virkelig passe, at selskabet er så meget værd? Burde kursen snarere ligge nærmere 100 kr. pr. aktie?

 

Potentielle investorer, der måtte være i tvivl, kan vælge at lytte til selskabets massive markedsføring eller ”analytikere” som David Trads og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Deres kritik går på, at aktierne i Dong Energy blev solgt for billigt til Goldman Sachs. Paradoksalt nok, bekræfter denne kritik nærmest den høje prissætning af aktierne.

 

Du kan også prøve at gennemskue realiteterne i det omfangsrige prospekt, der er udarbejdet forud for børsintroduktionen i næste uge.

 

Endelig kan du vælge at studere vurderingerne fra virkelige eksperter, og deres vurderinger understøtter bestemt ikke den høje prissætning af aktierne i Dong Energy!

 

Moody’s

Den 26. april 2016 offentliggjorde det internationale kreditvurderingsbureau Moody’s resultatet af en nøjere granskning af Dong Energy. Resultatet var overordnet, at ratingen på Baa1 for nærværende ville blive opretholdt, men med tilføjelsen: Outlook negative!

 

Før nogen sætter pensionsopsparingen på højkant, bør den potentielle investor læse Moody’s pressemeddelelse. Moody’s redegør i pressemeddelelsen ret detaljeret for årsagen til de negative udsigter.

 

Udover de risici vedrørende konjunkturer, priser og renter m.v., der knytter sig til de fleste langsigtede investering, forventer Moody’s at Dong Energy vil få reducerede indtægter fra olie og gas og at selskabets finansielle profil vil blive ”svækket”. Moody’s påpeger, at indtægterne fra olie og gas vil falde i takt med, at de nuværende prisgarderinger udløber. Samtidig står koncernen over for store omkostninger – ikke mindst i forbindelse med det fejlslagne Hejre-felt og oliebehandlingsanlægget i Fredericia.

 

Selvom Dong Energy har positive forventninger til udviklingen i vindmølleforretningen er Moody’s skeptisk over for den langsigtede robusthed af denne indtjening. Moody’s anerkender Dong Energys nuværende solide position på markedet for offshore vind, men noterer, at forretningsmodellen indebærer, at Dong påtager sig betydelige konstruktionsrisici på et gradvist mere modent marked, hvor investorernes krav til afkast vil stige.

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

 

Moody’s forventer også, at indtjeningen kan blive presset som følge af stigende konkurrence fra andre aktører, ligesom Moody’s har tvivl om den offentlige støtte til havvind efter 2020.

 

De af Moody’s nævnte forbehold, herunder ikke mindst usikkerheden om omfanget af offentlig støtte til havvind efter 2020 er helt afgørende for vurderingen af Dong Energy.

 

Usikkerhed om den offentlige støtte

Hvis vi kigger udenfor Danmark, er der i Europa med massiv offentlig støtte suverænt installeret mest havvind i UK og Tyskland med henholdsvis 5061 MW og 3295 MW.

 

UK

I UK forventes i øjeblikket, at omkring 10 GW vil være installeret i 2020, hvor havvind vil bidrage med mellem 8 og 10 procent af UK’s samlede el-forbrug.

 

Den britiske energiminister, Amber Rudd, annonceredee i slutningen af sidste år ændringer i den britiske støttepolitik til vedvarende energi. Støtten til vindmøller på land er allerede skåret kraftigt fra begyndelsen af 2016 og et stort antal planlagte parker er aflyst. Begrundelsen var, at landet er “reaching the limits of what is affordable, and what the public is prepared to accept”.

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft

 

Om havvindmøller sagde Amber Rudd, at: ”offshore wind industry in the global context this is a technology which has the scale to make a big difference. It is one area where the UK can help make a lasting technological contribution. On current plans we expect to see 10 GW of offshore wind installed by 2020. This is supporting a growing installation, development and blade manufacturing industry. Around 14,000 people are employed in the sector. This ground breaking expertise has helped the costs of contracts for offshore wind come down by at least 20% in the last two years. But it is still too expensive. So our approach will be different – we will not support offshore wind at any cost. Further support will be strictly conditional on the cost reductions we have seen already accelerating. The technology needs to move quickly to cost-competitiveness. If that happens we could support up to 10GW of new offshore wind projects in the 2020s. The industry tells us they can meet that challenge, and we will hold them to it. If they don’t there will be no subsidy. No more blank cheques!”.

 

Tyskland

I Tyskland er der også sket justeringer i støtteniveauerne for vedvarende energi. Den tyske vindmølleproducent Enercon frygter som følge af ændrede rammebetingelser en kraftig tilbagegang på det tyske vindmøllemarked de kommende år. Det er overgangen fra et system med såkaldte feed-in-tariffer til et auktionsbaseret støttesystem, som selskabet mener vil ramme markedet.

 

Enercon venter, at det tyske marked vil falde kontinuerligt fra et ventet niveau på 3,5 gigawatt i nyopsat kapacitet i år til 2 gigawatt i 2019.

 

Selskabet har advaret om, at de ændrede rammebetingelser “afhængigt af de politiske beslutninger” kan føre til, at selskabet vil reducere sine investeringer i 2017 og 2018.

 

Danmark

Rammebetingelserne for vedvarende energi og herunder havvind er fastlagt med den brede energipolitiske aftale fra marts 2012. Som bekendt har det været nødvendigt at justere aftalen på flere områder. Rammene for solenergi er usikre og senest er planerne om kystnære havvindmølleparker aflyst. PSO-afgiften, der er en væsentlig finansieringskilde for den grønne omstilling, er kendt EU-stridig, og endnu er der ikke fundet en politisk løsning på problemet.

Læs også
Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!

 

Under alle omstændigheder er det i øjeblikket helt umuligt med blot nogenlunde sikkerhed at forudsige omfanget af offentlig støtte til vedvarende energi efter 2020.

 

Den rette pris for Dong-aktier

I betragtning af den usikkerhed, der er knyttet til markedspriserne på energi og især usikkerheden om den fremtidige offentlige støtte til vedvarende energi, burde prisen på aktier i Dong Energy være væsentlig lavere pris end 200 kr. pr. aktie.

 

Under alle omstændigheder bør pensionsopsparere og private aktiekøbere holde sig langt væk – energisektoren har altid været og vil også i fremtiden være forbundet med enorme risici!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…