Otte herregårde byder indenfor – du kan også være med

På Møllerup Gods ved Rønde vil ejerne Anne Sophie og Stig Gamborg sætte gang i en årligt tilbagevendende velgørenhedskoncert ved juletid.

Herregårdsløb, historieformidling og haveevents. Herregårdene er rige på oplevelsesmuligheder og ejere, som brænder for at invitere deres lokalsamfund indenfor. Nu får otte herregårde støtte til midlertidige tiltag og arrangementer, som skaber liv og aktivitet i de historiske rammer. Det sker som en del af Byd Indenfor, et initiativ under Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

 

Med et folkeligt motionsløb skal Kertemindes borgere have øjnene op for Lundsgaard. Sammen med lokale frivillige inviterer Gavnø ved Næstved til inddragende formidling af stedets mere end 600 års historie. Og på lollandske Pederstrup skal indvielse af en ny, midlertidig oplevelsesrute gøre herregårdsarven nærværende for besøgende i alle aldre.

 

Det er blot tre eksempler på begivenheder, som skaber oplevelser for offentligheden og nyt liv på otte herregårde med støtte fra Byd Indenfor, et initiativ under Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

 

Herregårdene samler lokalsamfundet igen

Med deres historiske bygninger og kulturmiljøer og dybe rødder i lokalsamfundet, har herregårdene potentiale som dynamoer for lokalt initiativ og sammenhængskraft. Det er baggrunden for, at Realdania med to ansøgningsrunder, har valgt at støtte herregårdene og deres samarbejdspartnere i at invitere lokalsamfundet ind på den anden side af voldgraven.

 

”Historisk har herregårdene været tæt knyttet til deres lokalsamfund, og mange ejere arbejder hårdt på at genskabe denne forbindelse, fx gennem arrangementer og andre midlertidige tiltag. Det er godt for lokalsamfundet, som får adgang til helt særlige oplevelser, og det er godt for herregårdene, der får chancen for at bringe den unikke kultur- og bygningsarv i spil på nye måder,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

 

For at opnå støtte skulle aktiviteterne skabe åbenhed og opmærksomhed om herregårdene og synliggøre deres potentiale til at sætte gang i lokal udvikling. De udvalgte aktiviteter og arrangementer støttes hver med mellem 25.000 og 50.000 kr.

 

Både ejere og deres samarbejdspartnere har én sidste mulighed for at søge støtte gennem Byd Indenfor. Næste ansøgningsfrist er den 18. januar 2016.

 

Læs mere om fremtidens herregård HER.

 

Yderligere oplysninger: Programchef Christian Andersen, Realdania, telefon 70 11 66 66

 

Fyn:

Læs også
Bidstrup Gods er en af Danmarks smukkeste herregårde

 

Kærsgaard Gods, Brenderup

I det smukke kulturhistoriske miljø omkring Kærsgaard Gods har Museum Morten Korch eksisteret i ét år. Milepælen fejres med en festival og en række tiltag, der knytter Kærsgaards bredtfavnende aktiviteter sammen. Aktiviteterne sker løbende henover året i 2016. Støttes med 50.000 kr.

 

Lundsgaard Gods, Kerteminde

Med Lundsgaard Løbet 2016 tilbyder ejerne af Lundsgaard Gods en kulturel helhedsoplevelse for hele familien i naturskønne rammer. Motion, sundhed og glæde er i fokus for begivenheden, der også skal knytte herregård og lokalsamfund tættere sammen. Finder sted i maj/juni. Støttes med 50.000 kr.

 

Jylland:

 

Møllerup Gods, Rønde

Med en årligt tilbagevendende julekoncert vil ejerne af Møllerup Gods på Djursland søsætte en begivenhed, der denne gang skal støtte udsatte børn og skabe netværk på tværs af lokalsamfundet. Begivenheden finder sted den 25. november 2015. Støttes med 50.000 kr.

 

Læs også
Den unge kvinde havde et kors om halsen, men da jeg roste det, blev hun bange – for sig selv

Ørslev Kloster, Skive

Med ’Jul på Ørslev Kloster’ byder klosteret indenfor bag de ellers lukkede klostermure, og besøgende får mulighed for kulturelle oplevelser og for at smage på egnens kvalitetsvarer. Begivenheden bliver til i samarbejde med lokale frivillige, virksomheder og organisationer og finder sted i weekenden den 12. og 13. december 2015. Støttes med 30.000 kr.

 

Lolland:

 

Reventlow-Museet Pederstrup, Torrig

En ny sanselig oplevelsesrute omkring herregården skal bygge bro mellem fortid og nutid. En aftenevent, hvor ruten iscenesættes med liveperformances, åbner ruten op for offentligheden. Eventen byder bl.a. på skuespil, akrobatik og lydoplevelser. Finder sted 1. maj, og ruten er desuden tilgængelig indtil 1. november. Støttes med 50.000 kr.

 

Sjælland:

 

Gavnø Slot, Næstved

Gennem teater, rundvisninger og aktiviteter for børn skal frivillige historiefortællere i fuld kostume gøre Gavnø Slots historie levende for de besøgende. Aktiviteterne sker henover sommer og efterår 2016. Støttes med 50.000 kr.

Læs også
Trykkeri giver julegave til børn på landets sygehuse

 

Sonnerupgaard Gods: indvielse af udendørs fitnesslegeplads

Med en event vil Sonnerupgaard Gods indvie herregårdens kommende udendørs fitnesslegeplads, hvor folk i alle aldre kan sætte gang i kroppen og være sammen. Finder sted i april 2016. Støttes med 50.000 kr.

 

Tersløsegaard, Dianalund

I Tersløse inviteres landsbybeboerne til at anlægge nytte- og sansehaver på Tersløsegaard. Målet er at styrke båndet mellem herregård og landsby og samtidig forskønne Holberg gamle herregårdshave. Aktiviteterne sker i foråret 2016. Støttes med 25.000 kr.

 

Om initiativet byd indenfor

Formålet med initiativet er at vise, hvordan herregårde for få midler kan skabe nyt liv i herregårdenes bygninger og kulturmiljøer og gennem enkle tiltag byde lokalsamfundet indenfor.

 

Realdania har i 2014 støttet 24 herregårde og deres samarbejdspartnere i at skabe midlertidige tiltag og arrangementer. De to aktuelle ansøgningsmuligheder bygger videre på de gode resultater herfra. Første ansøgningsrunde er nu afsluttet, og næste og sidste ansøgningsfrist er 18. januar 1016.

 

Læs også
Ny bog: Til kamp for fædrelandet

Byd Indenfor gennemføres som en del af Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.

 

Om kampagnen fremtidens herregård

 

Realdanias kampagne Fremtidens Herregård sætter fokus på herregården som dynamo for liv og udvikling på landet. Gennem en række projekter viser kampagnen, hvordan revitalisering af overflødiggjorte bygninger og udvikling af helt nye forretningsområder kan genetablere herregårdens historiske rolle som kraftcenter for lokal udvikling.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…