De tyskere, der er imod masseindvandringen, får at vide, at “det står dem frit for at forlade landet”

Asylansøgere fra Afrika, Asien og Mellemøsten strømmer fortsat ind i Tyskland i et rekord stort antal, trods frostgrader og sne.

 

Mere end 180.000 migranter ankom i løbet af de første tre uger af november, på vej til at overgå oktober måneds rekord på 181.000 rapporterede migranter.

 

Med nu 300 nyankomne i timen forventes Tyskland at modtage mere end én million asylansøgere i 2015 og mindst lige så mange i 2016. Udmøntet i familiesammenføringer kan det faktiske antal migranter komme til at overstige 10 millioner, og der er dem, der mener, at Tysklands muslimske befolkning er på vej til at blive næsten firedoblet til forbløffende 20 millioner i 2020.

 

De tyske vælgere er ved at få øjnene op for de faktiske omkostninger — økonomisk, socialt og på anden vis — ved migrationskrisen, men de har tilsyneladende ikke meget at skulle have sagt vedrørende deres lands fremtidige retning. Ifølge Walter Lübcke, distriktsformand i Kassel, en by i delstaten Hesse, står det borgere, som er uenige i regeringens åben-dør immigrationspolitik, “frit for at forlade Tyskland.”

 

Skatterne vil stige

Det følgende er en kort indkredsning af den seneste udvikling, som giver et glimt ind i Tysklands fremtid:

 

Matthias Lücke, seniorforsker ved Kiels Institut for Verdensøkonomi (Institut für Weltwirtschaft, IfW), vurderer, at migrantkrisen vil ende med at koste de tyske skatteydere mindst 45 milliarder euro om året, eller mere end det firedobbelte af den føderale tyske regerings beregning, der lyder på 10 milliarder euro. Lücke siger, at skatteforhøjelser er den eneste måde at betale disse udgifter på.

 

Gabriel Felbermayr, direktør for det München-baserede Center for International Økonomi (Ifo Zentrum für Außenwirtschaft), vurderer, at migrantkrisen vil koste de tyske skatteydere 21,1 milliarder euro alene i år. “Dette inkluderer udgifter til indkvartering, kost, dagplejecentre, skoler, tyske sprogkurser, oplæring og administration,” sagde han i et interview med Der Spiegel.

 

N24 tv-nyheder rapporterer, at op mod 50% af de asylansøgere, som er ankommet til Tyskland, skjuler sig, og deres opholdssted er ukendt for de tyske myndigheder. De rummer formentlig økonomiske migranter og andre, som forsøger at undgå udvisning, hvis eller når deres asylansøgning bliver afvist.

 

Unge muslimske mænd har ingen respekt for politiet

I en ny bestseller bog beskriver Tania Kambouri, en tysk politibetjent, den forringede sikkerhedssituation i Tyskland på grund af migranter, som ikke har nogen som helst respekt for lov og orden. I et interview med Deutschlandfunk radio sagde hun:

 

“I ugevis, måneder og år har jeg lagt mærke til, at muslimer, mest de unge mænd, end ikke har et mindstemål af respekt for politiet. Når vi er ude og afpatruljere gaderne, bliver vi verbalt forulempet af unge muslimer. Der er kropssproget og fornærmelser som ’sk*** panser’, når vi går forbi. Hvis vi foretager en standsning af trafikken, vokser aggressionen endnu mere, dette er overvejende tilfældet hos migranter.”

 

“Jeg ville ønske, at disse problemer blev anerkendt og tydeligt konfronteret. Om nødvendigt bør lovene strammes op. Det er også meget vigtigt, at domstolene, at dommerne afgiver effektive domme. Det kan ikke passe, at krænkerne bliver ved med at fylde op i politirapporterne, forulempe os fysisk, fornærme os, hvad det nu måtte være, og det ingen konsekvenser har. Mange sager lukkes eller krænkerne prøveløslades eller noget andet. Ja, det der foregår i retssalene i dag er rent til grin.”

 

“Den voksende mangel på respekt, den tiltagende vold mod politiet… Vi mister kontrollen med gaderne.”

 

“Vi besejrer jer med fødselsrater” 

En video, der viser en muslim åbenlyst true en tysk mand på gaden, blev sat ud på YouTube. Man kan høre muslimen sige:

 

“Jeg siger dig helt ærligt, islam kommer til Tyskland, hvad enten du kan lide det eller ej. Din datter vil komme til at bære hovedtørklæde (hijab). Din søn vil bære skæg. Okay. Og din datter kommer til at gifte sig med en mand med skæg.”

 

“Vi forplanter os hurtigere og hurtigere. I tyskere får jo ingen børn. I bedste fald får I to børn. Vi får syv eller otte børn. Okay kammerat? Og så tager vi fire koner hver, så har vi 22 børn. I tyskere har måske ét barn og en hund. Javel? Og det er så det.”

 

“Kammerat. Det er ikke vores fejl, det er jeres fejl. Når I har udbyttet vore lande, koloniseret vore lande, så I kunne køre rundt i Mercedes og bruge jeres digitalkamera, javel?”

 

“Så Allah (velsignet være hans navn), den Almægtige Gud, vil ordne det sådan, at vi besejrer jer. Nej, ikke ved krig, her i Tyskland, men ved fødselsrater, først og fremmest. Dernæst vil vi gifte os med jeres døtre. Og din datter kommer til at bære et muslimsk hovedtørklæde. Sådan er det. Nu kan du blive rigtig vred. Jeg kan se hadet i dine øjne.”

 

En anden video viser hundredvis af muslimer, nogle bærende på jihads sorte banner, marchere gennem gaderne i den indre by i Hannover.

 

Tyskerne forsøger at beskytte sig

Med den voksende følelse af utryghed træffer tyskerne i stigende grad foranstaltninger til at beskytte sig selv. Salget af peberspray er steget voldsomt med 600% de seneste to måneder, og forretninger over hele Tyskland melder udsolgt, ifølge det tyske nyhedsmagasin Focus. Producenterne siger, at der ikke vil komme yderligere forsyninger de næste seks eller syv uger. “Producenterne og distributørerne siger, at den kolossale tilstrømning af fremmede de seneste uger tilsyneladende har skræmt folk,” skriver Focus.

 

Wolfgang Wehrend, formand for de militære reservers forbund, Reservistenverbandes, i Nordrhein-Westfalen, har opfordret regeringen til at genindføre tvungen militærtjeneste for alle mænd og kvinder i Tyskland i alderen 18 år og derover. “Det gælder vores lands sikkerhed,” sagde han til Rheinische Post. I Tyskland ophørte værnepligten formelt i juli 2011. Wehrend sagde, at værnepligten også kunne være en måde at fremme integrationen på:

 

“Når unge mennesker arbejder sammen som en selvfølgelighed i hæren, i statens tekniske hjælpetjeneste (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk), brandvæsenet, hjælpe- og omsorgstjenesterne, kan folk fra forskellige etniske grupper og religioner måske komme lidt tættere på hinanden. I det mindste er der da en chance.”

 

Man må ikke advare unge tysker piger mod potentielle voldtægtsmænd

I mellemtiden slap vogterne af tysk multikulturalisme en storm af kritik løs mod Jürgen Mannke, formand for lærernes forbund i Sachsen-Anhalt (Philologenverbandes Sachsen-Anhalt, PhVSA), efter at han havde rådet mindreårige kvindelige elever til at vogte sig for “overfladiske seksuelle eventyr” med muslimske asylansøgere. I forbundets kvartalsvise medlemsblad skrev Mannke:

 

“En sand invasion af immigranter oversvømmer Tyskland. Mange borgere er ambivalente over for dette. Der er ingen tvivl om, at det er vores menneskelige pligt at hjælpe personer, som er i livsfare på grund af krig og politisk forfølgelse. Men det er ekstremt vanskeligt at skelne mellem disse mennesker og så dem, der kommer til vores land udelukkende med økonomiske eller endda kriminelle motiver.”

 

“Hvis man betragter de aktuelle billeder af bølgerne af flygtninge, kan man ikke undgå at se, at mange unge, stærke, hovedsagelig muslimske mænd har valgt at ansøge om asyl i Tyskland, fordi de får ideelle forhold her, eller det tror de.”

 

“Mange af disse mænd kommer uden deres familier eller koner, og bestemt ikke altid med de bedste intentioner. Set fra vores etiske og moralske ståsted bliver kvinder ikke altid behandlet som ligestillede i muslimske lande og bliver i mange tilfælde ikke behandlet med værdighed. Det er kun naturligt, at disse unge, ofte uuddannede mænd også har behov for sex.”

 

“Set på baggrund af deres forestillinger om kvinders rolle i deres egne muslimske kultur melder det spørgsmål sig: hvordan kan de udleve deres seksualitet eller søge kæresteforhold i Tyskland uden at komme i konflikt med vore samfundsnormer?”

 

“Vi hører allerede fra samtaler med bekendte mange steder om seksuel chikane i deres daglige tilværelse, især i offentlige transportmidler og i supermarkeder. Som ansvarlige undervisere bør vi spørge os selv: Hvordan kan vi oplyse vore unge piger i alderen 12 år og opefter, så de ikke kaster sig ud i overfladiske, seksuelle eventyr med ofte særdeles tiltrækkende muslimske mænd?”

 

Mannke undskyldte senere for sit politisk ukorrekte ordvalg: “Jeg erklærer hermed, at jeg på intet tidspunkt havde til hensigt at tale nedsættende om mennesker fra andre religioner, nationer og kulturer eller at fremkalde frygt til gunst for nationalistiske stereotyper eller at generalisere.”

 

Diskoteksejere beskyldes for at være nazister og racister

I Bad Tölz, en by i Bayern stemplede lokale politikere og medier bestyrerne af diskoteket “Brucklyn” som “nazister” og “racister,” efter at de havde forbudt mandlige migranter adgang til deres lokaler. Tyske kvinder havde klaget over, at mændene chikanerede dem og ligefrem fulgte efter dem ind på kvindetoilettet.

 

Klubbens bestyrer, Thomas Greil, sagde, at han ikke havde andet valg: han var bekymret for de kvindelige stamgæsters velbefindende. Han sagde, at efter at en gruppe på 30 eller 40 migranter var ankommet, forlod de indfødte tyskere klubben i hobetal.

 

I en udtalelse sagde Greil:

 

“Vi udelukker ikke nogen, vi forsøger blot at drive en forretning. Hvis vi ignorerer klagerne fra vore kvindelige gæster, må vi forvente, at mange af vore stamkunder holder sig væk i kortere eller længere tid, og vi vil udsætte os for dalende salgstal. Vi har femcifrede månedlige udgifter. Økonomisk ved vi ikke, hvor længe vi kan klare dette. Vi bliver ødelagt.”

 

Mænd med indvandrerbaggrund opfører sig anderledes

Den kulturorienterede radiostation i den nationale tyske Deutschlandradio, Deutschlandradio Kultur, interviewede Frank Künster, som har været natklubdørmand i mere end 20 år. Han sagde:

 

“Det lyder racistisk, men grupper af mænd med indvandrerbaggrund opfører sig simpelthen anderledes, især over for kvinder, og det skader klubben. Vi er nødt til at give kvinderne mulighed for at føle sig trygge. Det er ikke tilfældet, når der kun er mænd til stede, hvoraf mange ønsker at gramse på kvindernes balder.”

 

Beslaglæggelse af privatejede boliger 

I Berlin overvejer lovgiverne at oprette kriselove, som skal give lokale myndigheder ret til at beslaglægge privatejede boliger for at give plads til asylansøgere.

 

Forslaget — som effektivt ville sætte Tysklands forfatningsmæssige garanti for privat ejendom ud af kraft — vil bemyndige politiet til at tiltvinge sig adgang til private huse og lejligheder uden dommerkendelse for at fastslå deres egnethed som indkvarteringssted for flygtninge og migranter.

 

Loven, som er foreslået af Berlins borgmester, Michael Müller fra centrum-venstrepartiet Socialdemokraterne (SPD), ville ændre afsnit 36 i Berlins lov vedrørende offentlig orden og sikkerhed (Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ASOG), som i øjeblikket kun tillader politiet at trænge ind i private boliger i ekstreme tilfælde for at “hindre akutte trusler,” dvs. for at bekæmpe alvorlig kriminalitet. Müller ønsker nu at udvide råderummet for inspektion uden dommerkendelse til at omfatte “forebyggelse af hjemløshed.”

 

Brud på forfatningen

Forslaget blev holdt hemmeligt for offentligheden indtil den 9. november, hvor lederen af de Frie Demokrater (FDP) i Berlin, Sebastian Czaja, advarede om, at dette tiltag ville krænke den tyske forfatning. Han sagde:

 

“Planerne fra Berlins bystyre om beslaglæggelse af beboelses- og forretningsejendomme uden ejerens samtykke for at give plads til flygtninge er et åbent brud på forfatningen. Bystyrets forsøg på at undergrave den forfatningssikrede ret til ejendom og hjemmets ukrænkelighed bør på det bestemteste afvises.”

 

Siden har både borgmesterens kontor og bystyret været tavse om deres planer.

 

Gunnar Schupelius, en klummeskribent i Berlin-avisen BZ, har undersøgt sagen yderligere. I en artikel den 10. november skrev han:

 

“En mærkelig rapport har cirkuleret i weekenden: Bystyret ville give politiet bemyndigelse til at trænge ind i private hjem for at indkvartere flygtninge, selv imod ejerens vilje. Jeg troede blot, at der var tale om satire, senere om en misforståelse, for forfatningens artikel 13 siger jo: ‘Hjemmet er ukrænkeligt.'”

 

“Jeg gav mig derfor til at lede efter kilden til denne besynderlige rapport og fandt den. Der er tale om et ‘forslag,’ som byrådskontoret (Senatskanzlei) tilsyneladende har ladet cirkulere blandt borgerrepræsentanterne. Byrådskontoret er blot et andet navn for borgmesterens kontor. Dets permanente sekretær er Björn Böhning (SPD)”…

 

“Forslaget er tydeligt: Politiet kan trænge ind i private ejendomme uden dommerkendelse for at søge efter indkvartering til flygtninge, når disse er truet af hjemløshed. Man kan gøre dette ‘uden ejerens samtykke.’ Og ikke kun politiet skal have lov til at gøre det, også kommunekontoret.”

 

Flygtningenes indkvartering har topprioritet

“Dette prekære ‘forslag’ tiltrak sig kun ringe offentlig opmærksomhed. Kun generalsekretæren i Berlins FDP, Sebastian Czaja, råbte op og advarede om en ‘åbenlys forberedelse af brud på forfatningen.’ Internt burde der have været protester. ‘Forslaget’ er nu pludselig taget af bordet. Er det fuldkommen væk eller vil det vende tilbage?”

 

“Hvis behovet virkelig er så stort, burde den siddende borgmester, Michael Müller, have meldt ud i stedet for at forberede en hemmelig indtrængen i private hjem ad bagdøren.”

 

“Men Michael Müller er påfaldende fraværende. Han har ikke taget krisen op i bystyret. Han har også nægtet at mødes med borgerne. Og han aflægger heller ikke flygtningecentrene et personligt besøg. Han er gået i selvvalgt isolation, hvorfra han har erklæret, at flygtningenes indkvartering er hans topprioritet.”

 

Migranterne skal til Tyskland med fly

Imens ønsker den tyske regering at tage imod endnu flere migranter. I en tale på et møde i Socialdemokraterne (SPD) i Berlin den 12. november fremsatte vicekansler Sigmar Gabriel det argument, at Tyskland bør tage imod et “stort kontingent” af migranter for at forhindre, at menneskesmuglerne profiterer af migrantkrisen.

 

Gabriel ønsker tilsyneladende at bringe ti tusindvis af migranter til Tyskland med fly. “Ingen bør dø på vej til Europa, det må være vores mål,” sagde han. Hvis andre europæiske lande nægter at deltage i planen, sagde han, “bør Tyskland føre an.”

 

Ifølge Gabriel: “Det vigtige er ikke antallet af mennesker, der kommer til Tyskland, men den hastighed hvori de kommer.” Han tilføjede, at den tyske regering bør fordoble budgettet til opførelse af nye boliger til migranter.

 

Nürnbergs borgmester Ulrich Maly gik imod: “Den indføling, som vi udviser over for flygtninge, bør vi også udvise over for vort eget folk, værtssamfundet.”

 

Den tyske kansler, Angela Merkel, fastholder stædigt sin åben-dør asylpolitik. I et interview den 13. november med den offentlige radio-tv-station ZDF svarede Merkel sine kritikere: “Kansleren har situationen under kontrol. Jeg har min vision. Jeg vil slås for den.”

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute og er oversat til dansk af Mette Thomsen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…