Kendsgerningen er, at det nu strømmer til Europa med mennesker, som er imod vestlige værdier

You Tube

En aktuel meningsmåling belyser danske muslimers opfattelse af islam (Wilke/Jyllands-Posten). Dens resultater flugter med, hvad andre europæiske målinger viser.

 

Den korte udlægning af disse målinger lyder:

 

Det er forkert, når nogle påstår, at de muslimske befolkninger i Danmark og Europa bliver mere og mere integrerede i vestlige værdier.

 

Folkevandringens konsekvenser

Det forholder sig stik modsat: Muslimer i vores del af verden bliver mere og mere fundamentalistiske (dogmatiske) i deres opfattelse af islam. De yngre generationer er klart mere fundamentalistiske end de ældre.

 

Der findes uomtvisteligt en hel del mennesker med muslimsk baggrund i vores samfund, som deler de bærende frihedsværdier. Ofte vil det være mennesker, der kommer fra familier og områder med mere liberale muslimske traditioner. Eksempelvis Bosnien eller dele af Tyrkiet.

 

Så det giver ingen mening at skære alle over én kam. Men hovedtendensen er altså, at muslimer i Danmark bliver mere fundamentalistiske.

 

Dette faktum bliver særlig alvorligt i lyset af den massive folkevandring fra de muslimske lande, som nu bevæger sig ind i Europa.

 

Kendsgerningen er, at det nu strømmer til Europa med mennesker, som er imod vestlige værdier.

 

Fundamentalismen

I 2006 mente 62,4 procent af danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. I 2015 er dette tal steget til hele 77,2 procent – mere end tre fjerdedele. Det viser Wilke-målingen.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Fundamentalisme går netop ud på, at man i et og alt skal følge Koranen.

 

Jyllands-Postens journalister konkluderer, at muslimerne er blevet mere religiøse. Men det er en misvisende udlægning.

 

Koranens anvisninger drejer sig ikke kun om personlig religiøs tro. De drejer sig om, hvordan samfundet skal indrettes, og hvilke regler den enkelte skal følge.

 

De 77,2 procent af danske muslimer ønsker altså et samfund, der er styret af Koranens love. Dette er ikke et frit og demokratisk samfund, sådan som vi forstår det. Det er det modsatte

 

Et flertal afviser en modernisering af islam (52,4 procent mod 35,7 procent).

 

Et flertal ville ikke acceptere, at deres datter blev gift med en mand, der er ikke-muslim.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Et flertal mener, at muslimske piger i Danmark fra teenagealderen bør tildække sig med for eksempel tørklæde, når de færdes uden for hjemmet. Langt flere end i 2006 har nu den holdning. (Jyllands-Posten 11.10. og 13.10.)

 

Falske forklaringer på integrationens fiasko

Da man i 1980’erne åbnede for den store indvandring fra muslimske lande, hævdede de ansvarlige politikere, at indvandrerne snart ville blive lige som os. Den påstand var falsk.

 

Så kom man med en masse fine forklaringer på, at det kørte skævt. Vi skulle være venligere mod muslimerne. Vi skulle bruge endnu flere penge på integrationsprojekter. Vi skulle blive bedre til at forklare de danske værdier. Imens fortsatte det bare den forkerte vej.

 

Sagen er, at den stigende fundamentalisme blandt de muslimske indvandrere ikke handler om særlige danske forhold. Denne udvikling er foregået i hele Europa.

 

Den er vel at mærke også foregået i den muslimske verden, hvor fundamentalistiske og radikale udlægninger af islam har vundet kraftigt frem i de senere årtier. Færre og færre muslimer går ind for et verdsligt samfund efter vestlig model, flere og flere ønsker et Koran-styret samfund.

 

Der er altså tale om dybtgående forandringer, der har øget afstanden mellem muslimers værdier og vestlige værdier.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Uvidenhed og naivitet

I en artikel nede i denne avis refererer vi forbundskansler Angela Merkel for at sige, at den massive tilstrømning af muslimer ikke er noget problem. For når de kommer, vil de selvfølgelig få at vide, at de skal rette sig efter den tyske grundlov og gå ind for ytringsfrihed og ligestilling!

 

Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Merkels udtalelser er præget af en næsten ufattelig uvidenhed og naivitet, når hun tror, at nogle formanende ord om den tyske grundlov vil sørge for integration.

 

I det hele taget ved det store flertal af politikere stort set intet om islam og muslimers holdninger. Det er jo vældig betryggende.

 

Der er kun én vej

Selvfølgelig skal man gøre de danske og europæiske værdier klart for muslimske flygtninge og indvandrere. Men det er ren ønsketænkning at tro, at man håndtere en massiv tilstrømning ved at holde belærende foredrag om vores værdier.

 

Al erfaring viser, at en massiv tilstrømning uundgåeligt vil føre til dannelsen af omfattende parallelsamfund, hvor en fundamentalistisk islam vinder mere og mere frem.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Hvis man vil undgå en sådan udvikling, er der kun én vej: Man må styre tilstrømningen så stærkt, så de fundamentalistiske ideer højst kan få grobund i mindre befolkningsgrupper.

 

I øjeblikket gør Europa med Angela Merkel i spidsen det stik modsatte. Man smækker dørene op for en dramatisk ændring i Europas befolkninger, der med stor sikkerhed vil gøre fundamentalistisk islam til en afgørende faktor i vores samfund.

 

Kendsgerningen er, at det nu strømmer til Europa med mennesker, som er imod vestlige værdier.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…