Mange politikere siger, at terrorismen intet har med islam at gøre – men det passer ikke

USA’s præsident Barack Obama understreger gang på gang, at Islamisk Stat og terrorismen intet har med islam at gøre. Hermed mener han, at der ikke findes noget belæg i Koranen for at føre den voldelige kamp mod de vantro (ikke-muslimer), som terroristerne praktiserer.

 

Danske politikere gentager det samme mantra i forskellige variationer. ”Islamisk Stat gør vold på islam”. ”Islamisk Stat forvansker fuldstændig, hvad der står i Koranen.” Og så fremdeles.

 

De siger alene disse ting, fordi det lyder pænt og forhindrer ballade.

 

Men det, de siger, er forkert.

 

Krigeriske Koran-citater kan tiltrække unge muslimer

Islamisk Stat kan henvise til en række krigeriske passager i Koranen, som legitimerer drab på vantro og anden vold.

 

Der findes andre passager i Koranen, som er mere fredelige.

 

Men problemet er, at de krigeriske dele af Koranen specielt forekommer i de historisk senere vers. Og islam har det princip, at senere vers står over tidligere vers. Så hvis et senere vers strider mod et tidligere vers, så gælder det senere vers (det hedder ”abrogation”).

 

En muslim kan dog vælge at lægge vægten på de fredelige vers. Og en stor del af verdens muslimer deler ikke Islamisk Stats dyrkelse af de mest krigeriske sider af Koranen.

 

Men det er altså noget snak at hævde, at terroristernes voldelige udgave ikke kan finde noget belæg i Koranen. Islamisk Stat kan levere citater, der bestyrker deres udlægning.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på dette, fordi disse Koran-citater er medvirkende til at give Islamisk Stat autoritet og attraktion i forhold til unge muslimer. Så det hjælper ikke noget, at vestlige politikere bare lukker øjnene.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

De bør lade være med at give den som falske islam-eksperter.

 

Nævn ikke islam!

Obama har lige afholdt en stor konference i Washington om bekæmpelse af terrorisme. Fra dansk side deltog udenrigsminister Martin Lidegaard og Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

 

Her gik amerikanerne så vidt som til reelt at nedlægge forbud mod, at islam overhovedet blev nævnt i forbindelse med terrorismen. Dér er vi heldigvis ikke havnet i Danmark.

 

For at sætte ekstra tryk på Obamas budskab havde man indforskrevet en imam, der reciterede en passage fra Koranen: ”Slår du ét uskyldigt menneske ihjel, dræber du hele menneskeheden.” Det lyder jo vældig fredeligt. (Politiken 24.2.)

 

Dette budskab indgår i Koranens Sura 5, vers 32. Men man skal såmænd bare læse det næste vers med, så ryger det fine fredelige indtryk.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

I vers 33 udmales det nemlig, hvad der skal gøres ved dem, ”der fører krig mod Gud (Allah)”, altså de vantro. De betragtes absolut ikke som ”uskyldige”. Fremstillingen af, hvordan de skal straffes, giver mindelser om Islamisk Stats behandling af sine fjender:

 

”Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det.” (Koranen 5,33)

 

Opfandt et Koran-citat

Der findes en række af disse krigeriske passager i Koranen. Men Obama lader, som om de ikke eksisterer.

 

Han er tilsyneladende villig til at gå så vidt som til at lave om på Koranen for at få den til at passe til sine politiske formål.

 

I en tale i Cairo i 2009 fremhævede han, at han følte et stærkt fællesskab med islam. Dette fællesskab illustrerede han med et Koran-citat: ”Vær jer Gud bevidst, og sig altid sandheden.”

 

Der var bare et problem: Dette citat findes ikke. Det rigtige citat lyder på dansk: ”Frygt Gud og hold jer til de sandfærdige!” (9,119) Det betyder, at muslimer skal stå sammen mod de vantro – altså det stik modsatte af, hvad Obama fik det gjort til.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

Ikke noget sandhedsvidne

Præsident Obama er mildt sagt ikke noget sandhedsvidne, når det gælder islam. Han leverer en ekstremt politisk korrekt version – eller hvad man nu skal kalde det – som danske politikere gør klogt i at bevare en sund skepsis overfor.

 

Man skal naturligvis holde fast i, at Koranen reelt er åben for forskellige fortolkninger. Så man må bestemt ikke forfalde til påstande om, at alle muslimer er parate til at følge de mest krigeriske passager.

 

Men man må kalde en spade for en spade. Man kan sagtens finde passager i Koranen, der kan fungere som åndelig føde for unge muslimer, der er tiltrukket af en aggressiv og voldelig islam.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…