Unge protesterer mod kommunen, som vil flytte dem til en ny klub: “Der er ikke trygt, og der bliver kun talt arabisk”

Som en konsekvens af en budgetbesparelse på 70 millioner kr. står to væresteder for unge til at lukke.

 

Det er Helsingør Kommune som har varslet lukninger, som vil give en besparelse på 1,9 millioner kr. årligt.

 

Men de unge brugere af Værestedet Nordvest er overhovedet ikke begejstrede over at få at vide, at de bare kan bruge et af de andre væresteder, som ligger i bebyggelserne Vapnagård og Nøjsomhed.

 

”Der er ikke trygt, og der bliver kun talt arabisk. Og det har vi ikke lyst til,” siger de unge. (Helsingør Dagblad)

 

Dertil er det altså kommet i Danmark, at unge kan konstatere, at der i en dansk klub kun bliver talt arabisk – uden at myndighederne tager notits af det.

 

Kriminel indvandrerbande

Begge boligområder har et blakket ry og opfylder mange af ghettolistens kriterier. I Nøjsomhed har der tidligere været udgifter til hærværk på 200.000 kr. om måneden. I Vapnagård har især indvandrerbanden Loyal to Familia(LTF) markeret sig kraftigt i 2015.

 

LTF er ikke udpræget fredelige og omgængelige, så man kan godt forstå at de unge fra Nordvest ikke føler sig trygge ved at tage ind indvandrerbandens ”territorie”.

 

Men det er langtfra kun de unge, som er utrygge.

 

Problemerne i Vapnagård bevirker blandt andet, at mange ældre ikke tør gå udenfor om aftenen. I foråret tog beboernes fællesbestyrelse henvendelse til kommunen i et brev:

 

”Vores dybe bekymringer skyldes, at vi meget klart oplever, at flere forskellige grupper af unge nu udgør en reel trussel mod det gode liv i vores dejlige boligområde. Vi er af den opfattelse, at der p.t. huserer tre-fire upcoming-grupper på mellem 12- og +20-årige, som danner nogle bander, der tyranniserer omgivelserne i en grad, så boligområdet nu klart lider under det.” (Helsingør Dagblad)

Læs også
Medlem af indvandrerbande tiltalt for tre drabsforsøg på Nørrebro

 

Nordvest har gjort en forskel gennem mange år

Værestedet blev åbnet i 2005 fordi boligområdet var hærget af en mindre gruppe utilpassede unge. Men man fik styr på dem og Norvest har gennem årene været et godt tilbud til områdets unge, både danske unge og unge med anden etnisk baggrund.

 

I Nordvest har man tilsyneladende lykkes med, at skabe en multikulturel atmosfære hvor man taler dansk og hygger sig sammen over fælles passioner som fodbold og pc-spil. På klubbens Facebook side, som desværre ikke har været opdateret i et par år, kan man se de unge komme sammen på tværs af national og kulturel oprindelse.

 

Det er godt. Men nu vil Helsingør Kommune altså lukke og slukke. Man forestiller sig måske, at den gode stemning i den blandede gruppe unge fra Nordvest kan smitte af i ”araber-klubberne”.

 

Ifølge kommunen handler det om at skabe ensartethed i kommunens tilbud til de unge, man vil fx gerne have at de unge kommer ind under ungdomsskolens tilbud.

 

”Formålet med at lukke værestederne er at yde en ensartet indsats overfor de børn og unge, der benytter værestederne …Vi har afsat penge til at ansætte en udgående medarbejder, der kan rådgive brugerne om, at de kan benytte ungdomsskolens tilbud i stedet. Begge væresteder ligger i nærheden af en ungdomsskole,” påpeger formand for børne- og uddannelsesudvalget Christian Holm Donatzky fra De Radikale. (Helsingør Dagblad)

 

Læs også
Libanesisk storfamilie overfaldt naboer i opgang – så købte kommunen et stort hus til dem …

Men der er stor forskel på en ungdomsskole og et værested. I Ungdomsskolen er man meldt til og der er faste rammer for hvad man kan lave. I værestedet er man ikke ”meldt til” og de unge kan komme hvis de har brug for samvær eller at tale med en voksen.

 

Væresteder benyttes ofte af unge, som kan have det lidt svært derhjemme. Siden 2010 har knap 30.000 unge tjekket ind i værestedet Nordvest.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…