Hun dumpede de studerende, der ikke kunne nok til at bestå – og så fik HUN problemer

Foto: Hanne Loop

Adjunkt Jill Byrnit havde 110 studerende til eksamen. 22 af dem kunne ikke nok til at bestå. De burde dumpe. Det lyder som en enkelt sag at dumpe dem, når de nu ikke kunne tilstrækkeligt. Men det er det langt fra. Og det vidste Jill Byrnit.

 

Men hendes medeksaminator var enig. De blev enige om, at dumpe 22 af de 110 psykologistuderende på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, SDU. Men så kom problemerne væltende ned over Jill Byrnit, som havde formastet sig til at behandle de studerende ens og retfærdigt.

 

Den Korte Avis har talt med Jill Byrnit om hendes erfaringer. Det er på baggrund af offentliggørelsen af en undersøgelse med et chokerende resultat. Undersøgelsen blandt godt 1100 undervisere viste, at tre ud af ti af dem har ladet studerende bestå, selv om de burde dumpe. (Omtalt 4.5 i Den Korte Avis)

 

Det er noget af en katastrofe, at studerende, der ikke kan noget, alligevel består. Det faglige niveau, som er faldende på flere uddannelser, bliver yderligere svækket. Det går ud over kvaliteten og effektiviteten af produktionen i samfundet.

 

Men Jill Byrnits siger, at hun godt forstår dem, der lader eleverne bestå. Når de dumper eleverne giver det en masse ekstraarbejde. Der er ofte heller ikke opbakning fra ledelsen. Og der bliver stillet spørgsmål ved kvaliteten af undervisningen: Når de studerende ikke kan nok, så må det være underviseren, der er for dårlig.

 

Når eleverne dumper, skal underviseren begynde forfra med at eksaminere, bedømme og give karakterer. Jill Byrnit tilbød dem feedback, så de blev klar over, hvorfor de var dumpet.

 

Iøvrigt mødte kun seks studerende op. en understregning af, at problemet var, at de studerende mildt sagt ikke var motiverede for at tilegne sig stoffet. Det viser et stort behov for at styrke de unges ansvarsfølelse og evne til at tage sig sammen. Men det bliver der ikke talt om.

 

På trods af den ringe interesse for feedback var der ikke megen opbakning at hente hos studieledelsen. Jill Byrnit kom til samtale med studieledelsen, hvor hun skulle stå skoleret. Emnet var ikke problemet med dovne og uduelige studerende. Nej det var hendes undervisning, der var til debat.

 

 »Der er en uhellig alliance af politisk korrekthed og incitamentstrukturen. De studerende har altid ret, de er kunder i en butik, og hvad der giver penge i kassen – og det er jo studerende, der består og ikke studerende, der dumper. Kombinationen af de to, tror jeg, spiller sammen og betyder, at man som underviser ikke har lyst til at adressere det her problem åbent,« siger Jill Byrnit til Den Korte Avis.

 

Underviserne, der har deltaget i undersøgelsen siger selv, at de gør det for at undgå klager og merarbejde, eller de gør det af hensyn til de studerende eller af hensyn til instituttets økonomi.

 

Læs også
Mange unge er på vej til eksamen: Her er 10 gode studietips

Studieleder på Institut for Psykologi Rikke Bramsen siger, at hun ikke genkender det billede, der bliver tegnet.

 

Få andre står frem om problemet

Kun få står frem og taler åbent om problemerne. En af dem er professor i fysik Ole G. Mouritsen, som også har svært ved at trænge igennem med en debat om kvalitet og faglighed. Han har helt opgivet at tale kvalitet med sin ledelse:

 

»Det kan man simpelthen ikke. Der hvor jeg sidder, er der ingen dialog mellem ledelse og fagundervisere. Vi er koblet af, og det skaber en ond cirkel, for når man ikke længere har indflydelse på kvaliteten af ens fag, så holder man op med at engagere sig, fordi man på et tidspunkt bliver træt af at holde stumper og stykker sammen,« siger han til Berlingske.

 

Ole G. Mouritsen har oplevet at blive fjernet som underviser i sit kernefag, fordi han fagligt ikke ville stå inde for en ny elektronisk eksamensform, der blev påbudt fra oven.

 

En anden er Steen Laugesen Hansen. Han skrev for nylig på universitetets intranet, at de studerende var dumme og dovne. Han skrev også en artikel i Den Korte Avis.

 

http://denkorteavis.dk/2015/en-universitetslaerer-tager-fra-bladet-for-munden-og-siger-sandheden-om-dumme-og-dovne-studerende/

Læs også
Sinem Saritas er blevet læge sammen med 110 andre – hun fik den højeste karakter

 

Flere undersøgelser har vist, at det faglige niveau på de højere uddannelser ofte er faldet kraftigt. Det har blandt andre tidligere undervisningsdirektør Uffe Gravers Pedersen og underviser Sten Laugesen Hansen skrevet om i Den Korte Avis.

 

http://denkorteavis.dk/2014/ny-rapport-danske-studerende-er-for-dovne-og-darlige-men-universiteterne-klamrer-sig-til-status-quo/

 

Men reaktionerne er tavshed. Det må stå lysende klart at der er et alvorligt problem med fagligheden. Når det kommer frem er der et par pligt reaktioner fra ministeren. Men så sker der iøvrigt ikke noget.

 

Altså bortset fra, at de engagerede undervisere som Jill Byrnit finder et nyt arbejde, og det faglige niveau fortsætter med at falde.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…