Farlige udenlandske kriminelle får beskyttelse i Danmark: Dansk Folkeparti vil have regeringen til at at skærpe loven

Siden 2012 er antallet af farlige udenlandske kriminelle, der går frit omkring i Danmark, næsten fordoblet.

 

I 2012 drejede det sig om 37 personer. Der føres ikke løbende dag til dag opgørelser over, hvor mange det helt aktuelt drejer sig om, men ifølge Udlændingestyrelsen viser den seneste opgørelse fra december 2014, at antallet dengang var nået op på 68.

 

Der til kommer 14 personer, som man ikke aner hvor opholder sig.

 

Fortsætter med kriminalitet i Danmark

Der er tale om kriminelle, som ikke kan få hverken asyl eller anden form for opholdstilladelse i Danmark, men som i deres hjemlande har begået så alvorlige forbrydelser, at de risikerer dødstraf og måske tortur med videre.

 

Da de er beskyttet af Den Europæiske Menneskerettigherdskonvention og FN’s Flygtningekonvention, får de lov til at blive her på såkaldt tålt ophold med bopæl i Sandholmlejren, hvor de skal melde sig regelmæssigt. En meldepligt, der langt fra overholdes.

 

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet var i alt 35 personer per 1. oktober sidste år sigtet ikke færre end 3.515 gange for ikke at overholde deres meldepligt.

 

Af samme opgørelse, som var et svar fra daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, fremgik det ligeledes, at 32 kriminelle udlændinge på tålt ophold havde benyttet lejligheden til at begå ny kriminalitet i Danmark.

 

Hvilket de roligt kan gøre, da de er sikret mod udvisning og i øvrigt betragter en fængselsstraf i Danmark som et luksusophold.

 

Vil have skærpet udvisningsreglerne

Nu vil Dansk Folkeparti have udvisningsreglerne skærpet. Eller rettere ført tilbage til den skærpelse, VKO med iøvrigt støtte fra S og SF, gennemførte i 2011, men som regeringen Helle Thorning-Schmidt efter pres fra EU fjernede allerede i april 2012.

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

Således har partiets retsordfører, Peter Skaarup, bedt integrationsminister Inger Støjberg (V) “redegøre for, om regeringen vil tage initiativ til at genindføre de skærpelser af udvisningsreglerne, der i 2011 blev indført i udlændingeloven, således at udvisning af kriminelle udlændinge igen bliver muligt, medmindre det med sikkerhed er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.”

 

Af svaret fra Inger Støjberg fremgår det, at en stramning af udvisningsreglerne er en del af regeringsgrundlaget, samt at regeringen nu politisk vil drøfte, hvordan en stramning nærmere skal udmøntes.

 

Har tillid til Inger Støjberg

Selvom svaret fra Inger Støjberg måske kan virke en smule undvigende, er der fra Dansk Folkepartis side kun ros til integrationsministeren.

 

“Det har været dejligt at se, at Inger Støjberg har lyttet til valgresultatet og nu følger op på udtalelser, hun er kommet med inden valget,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis med henvisning til stramningerne i udlændingepolitikken og fortsætter:

 

“Jeg håber, at det også gælder for opstramning af udvisningsreglerne. Som valgresultatet er faldet ud, forventer danskerne helt klart, at der også sker noget på dette område.”

 

Stramningerne virkede

Læs også
Tålt ophold giver afviste asylansøgere og udenlandske forbrydere mulighed for at bevæge sit frit i det danske samfund

Den stramning af udvisningsreglerne, som VKO-flertallet med som nævnt støtte fra S og SF gennemførte i 2011, og som blev rullet tilbage efter regeringsskiftet, bestod i præciseringen, at udvisning skal ske, medmindre “det med sikkerhed er i strid med Den Europæiske Menenskerettighedskonvention.”

 

Det var formuleringen “med sikkerhed”, der blev indføjet således, at tvivlen nu ikke længere skulle komme den kriminelle, men det danske samfund til gode. Og det er den formulering, DF atter vil have indføjet.

 

I den korte tid, VKO-stramningen fik lov til at bestå, viste det sig, at den virkede.

 

Således udtalte advokat Michael Juul Eriksen, som har ført adskillige udvisningssager for udlændinge, i april 2012 til Jyllands Posten, at der som følge af stramningerne “helt klart” blev “udvist folk, som ikke blev udvist før.”

 

Danny Abdallah er en af dem, Danmark hænger på

En af de mange kriminelle udlændinge, som opholder sig på tålt ophold i Danmark og har fortsat med at begå kriminalitet, er den dybt kriminelle Danny Abdallah.

 

Han kom til Danmark fra Libanon i 1992 og blev i 2003 i forbindelse med en større narkosag idømt otte års fængsel og udvisning fra Danmark.

Læs også
Betjent blev stukket i nakken med en kniv, da asylansøgere demonstrerede – nu har han fået nok

 

Medens han afsonede narkodommen, lykkedes det ham imidlertid at overbevise Flygtningenævnet om, at han ville blive slået ihjel, hvis han vendte tilbage til Libanon, og han fik derfor bevilget tålt ophold.

 

Efter løsladelsen blev han derfor installeret på Center Sandholm, hvor han forsatte den kriminelle løbebane og blev således i 2012 idømt et års fængsel for blandt andet besiddelse af en skarpladt pistol, der blev fundet på hans værelse i Center Sandholm.

 

Kostede 19.000 kroner om dagen

Efter fundet af pistolen blev han anset for at være så farlig, at Udlændingestyrelsen ofrede 19.000 kroner om dagen på vagter, der skulle mandsopdække ham.

 

Men det er nu slut, efter at han i november sidste år uden videre afleverede sin værelsesnøgle på Center Sandholm og uden at myndighederne greb ind flyttede til Frederikshavn, hvor han har kone og børn.

 

Og medens han var her på tålt ophold, kunne Ekstra Bladet i sommeren 2013 afsløre, at han var i gang med at rekruttere nye medlemmer til en indvandrebande, han kaldte Kemikaze.

 

Læs også
En læser nær Kærshovedgård: Udviste asylansøgere og kriminelle skaber utryghed for borgerne

Danny Abdallah har tidligere været præsident for indvandrebanden Den Internationale Klub i Aalborg.

 

Og sådan er det at være kriminel på tålt ophold i Danmark. Man kan se stort på reglerne, flytte i egen lejlighed og oprette indvandrebander.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…