Han er 93 år, og nu skal han indberette sine varmeudgifter digitalt – ellers mister han varmetillægget

Modelfoto: Colourbox
Senior man wearing reading glasses looking at a newspaper with a serious expression on his face as he catches up on the latest news

Nu mærker de svageste borgere konsekvenser af digitaliseringen, som hidtil har været skjult.

Min gamle onkel er med meget besvær midlertidigt blevet fritaget for digital post. Så langt så godt. Han er 93 år. Han er åndsfrisk, men svært hørehæmmet, kan ikke længere læse og har så gigtplagede fingre, at han ikke engang kan skrive en underskrift.

Men kommunen vil behandle hans sag om fritagelse for digital post igen i 2016 for at sikre, at han ikke uretmæssigt er fritaget for digital post. Man har åbenbart ressourcer til at lave den slags bureaukratisk kontrol.

 

VARMEUDGIFTER SKAL INDBERETTES DIGITALT

På nogle områder er det imidlertid obligatorisk at bruge digital selvbetjening – også for min onkel på 93 år.

 

Min onkel har fået brev fra Udbetaling Danmark. Han får et varmetillæg på 54 kr. om måneden. Dette beløb er beregnet ud fra det acontobeløb, han har betalt til boligselskabet siden indflytning på plejehjemmet.

 

Nu vil Udbetaling Danmark så se et regnskab, ellers ophører udbetalingen efter tre måneder. Der medfølger så en beskrivelse af, hvorledes han via den obligatoriske digitale selvbetjening  med Nem-id skal gå ind og ændre sine oplysninger.

 

Hvis min gamle onkel nogen sinde kom så langt, hvis han ellers havde haft et Nem-id, ville han her formentlig kunne se, hvorledes han skulle uploade sit indscannede regnskab.

 

Hvor mange mennesker vil ikke miste deres varmehjælp på denne måde?

 

Det her er reelt en spareøvelse og ikke en, der er et velfærdssamfund værdigt, fordi det er samfundets svageste, der rammes. Ikke fordi der er truffet en beslutning om at ændre kriterierne for varmehjælp, men udelukkende, fordi der er  mennesker, der  ikke kan leve op til nogle formelle krav om digitale kompetencer.

 

Mangel på digitale kompetencer ligestilles med opgivelse af forkerte oplysninger. Kendetegnet på et velfærdssamfund skulle vel netop være, at man hjælper de svage. Ikke at man straffer dem.

 

SVÆRT AT FÅ ØJE PÅ VELFÆRDEN

Nu fremgår det af brevet, at ”Har du spørgsmål eller problemer med at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk, er du velkommen til at kontakte os.” Hvorefter der er angivet et samlet telefonnummer for hele landet. Det vil sige ventetid og telefonsluse, hvor man skal trykke sig igennem menuer. For mange vil det ikke være nogen hjælp.

 

Nu bor min onkel på et plejehjem, hvor huslejen indrapporteres direkte til Udbetaling Danmark, der så automatisk regulerer boligstøtten. Hvorfor kunne den ordning ikke også gælde for varmetillægget? Eller hvorfor kan man ikke få hjælp på de kommunale servicecentre? Eller hvorfor ikke bare en postadresse.

Læs også
Bogen er ren dynamit: Læs den før din nabo, og smid dit barns smartphone og iPad på møddingen

 

Varmetillægget er ikke det eneste område, hvor den her problematik findes.

 

Der vil være mange tilfælde, hvor ydelsen bortfalder, fordi der ikke bliver reageret fra borgeren. Men da også ændringer og nyansøgninger skal foregå digitalt, må det forventes, at  der sker en nedgang i omfanget af de udbetalte ydelser.

 

Det er vanskeligt at få øje på velfærden for de svageste, som ikke selv råber op.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…