Danskerne helt til grin: Kriminelle udenlandske diplomater har frit spil og slipper for straf og trafiksyndere slipper for fart- og parkeringsbøder

Colourbox

Her først på året lød det som noget af en nyhed, da udenrigsministeriet i et svar til Folketingets Retsudvalg meddelte, at nu kan udenlandske diplomater i Danmark få fartbøder.

 

Det eneste nye i udmeldingen fra Udenrigsministeriet var i realiteten blot, at nu ville udenlandske diplomater i modsætning til tidligere få tilsendt et girokort, som alle danskere får, når de har forsyndet sig mod hastighedsbegrænsningerne.

 

Det har de tidligere været forskånet for og har kunnet køre, som det passer dem, men i realiteten har det tilsendte girokort ingen betydning. Det er frivilligt, om de vil betale.

 

Udenrigsministeriet: Vi har en forventning om, at de vil betale

I Udenrigsministeriet udtrykker protokolchef Marie-Louise Overvad det på denne måde til Dr Nyhederne:

 

”Ifølge Wienerkonventionen skal man som diplomat respektere den nationale lovgivning, og derfor har vi også en forventning om, at man betaler sine bøder,” siger Marie-Louise Overvad og understreger:

 

”Vi kan ikke gennemtvinge en betaling over for en diplomat, men vi regner med, at den omstændighed, at der kommer et girokort automatisk ind ad døren, vil inspirere folk til i øget omfang at betale deres bøder.”

 

Diplomater skylder næsten en kvart million i P-bøder

Det er dog tvivlsomt, om Center for Parkering i København ser lige så optimistisk på de udenlandske diplomaters vilje til at respektere dansk lov og ret, som den udenrigsministerielle protokolchef gør det.

 

Alene i året første ni måneder i 2014 har Københavns Kommune 230.520 kroner til gode i parkeringsbøder hos udenlandske diplomater. Det drejer sig om i alt 452 p-bøder, der ikke er blevet betalt, og formentlig heller aldrig bliver det.

 

Her er der intet nyt under solen. Ifølge TV 2 drejede det sig i 2013 om 500 p-bøder, som diplomater aldrig betalte, medens antallet i 2012 lå på 571.

 

Læs også
Han var kriminel, tilhænger af Islamisk Stat … og ansat i Folketinget – en rystende beretning om dansk naivitet

Rusland og Kina er de største syndere

Blandt de diplomatiske p-syndere, der nægter at betale, ligger Rusland og Kina øverst på en top ti over de værste.

 

Af en oversigt, som TV 2 har fremskaffet fra Udenrigsministeriet, som har til opgave at inddrive gælden, fremgår det, at det er russiske og kinesiske diplomater, der ser stort på dansk lovgivning og parkerer som det passer dem og ignorerer bøderne.

 

Således har den russiske ambassade i løbet af de første ni måneder i 2014 fået i alt 93 parkeringsbøder, men har dog trods alt betalt fem af dem.

 

Til gengældt har den kinesiske ambassade ikke betalt én eneste af de i alt 83 p-bøder, ambassadens diplomater har fået i samme periode, og det gælder for resten af synderne på listen, der udelukkende omfatter udviklingslande.

 

Det drejer sig om Georgiens Ambassade med 37 ubetalte p-bøder, Egyptens Ambassade med 32 ubetalte p-bøder, Irans ambassade med 19 ubetalte p-bøder, Benins Ambassade med 18 ubetalte p-bøder, Elfenbenskystens Ambassade med ligeledes 18 ubetalte p-bøder, Makedoniens Ambassade med 15, Ugandas Ambassade med 10 og Marokkos Ambassade med ni ubetalte p-bøder.

 

Det har ikke været muligt for Den Korte Avis at få hverken bekræftet eller afkræftet, hvorvidt de pågældende ambassader er havnet i RKI – Ribers som dårlige betalere.

Læs også
Video: Den tiltalte opfører sig asocialt, så smider dommeren kappen og går håndfast til værks

 

Kriminelle diplomater slipper også for straf

Ikke nok med at udenlandske diplomater kan se stort på færdselsloven og køre og parkere som det passer dem, uden at det får konsekvenser, så er de helle ikke i modsætning til resten af befolkningen underkastet straffeloven.

 

En Aktindsigt, som Metroxpres har fået hos Udenrigsministeriet, afslører, at der siden 2012 har været 19 sager med diplomater, der har været indblandet i alt fra vold, hustruvold og vold mod tjenestemand og til seksuelt overgreb mod mindreårig, uden at der af den grund er rejst tiltale mod dem.

 

Nu vil Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, have facts på bordet og ophævet kriminelle diplomaters immunitet, således at de kan blive straffet.

 

”I Vesteuropa er tiden for længst løbet fra den periode, hvor diplomater kan opføre sig, som det passer dem og slå og sparke sagesløse mennesker og befamle pizzadrenge, uden at det får konsekvenser,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”De skal behandles på samme måde som danske statsborgere, og det gælder også offentliggørelse af, hvad de har lavet, og hvor de kommer fra.”

 

Læs også
En ganske almindelig 19-årig dansker blev truet med at miste sit øje i brutal afpresning fra somalier, der styrede sine aktiviteter fra fængslet

Peter Skaarup oplyser, at han har stillet følgende spørgsmål til udenrigsminister Martin Lidegaard (RV) med opfordring til at hæve diplomaters immunitet, så de kan strafforfølges:

 

””Vil ministeren – under henvisning til artiklen ”Diplomater slipper for straf: Tæsker hustru og befamler pizzadreng” på mx.dk den 18. november 2014 – redegøre nærmere for de sager, der omtales i artiklen samt tage initiativ til at ophæve udenlandske diplomaters immunitet, således at der bliver mulighed for at straffe diplomater for overtrædelse af den danske lovgivning?”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…