Danmark har oplevet mange store katastrofer de sidste 100 år – de er beskrevet i en ny spændende bog

Sidste år udgav historikeren Rasmus Dahlberg en bog om katastrofer. Dahlberg har tidligere skrevet fagligt om katastrofer og han har også skrevet romaner med udgangspunkt i katastrofer.

 

Bogen om Danske katastrofer beskriver i detaljer 30 større begivenheder fra 1897 til 2001.

 

Jernbaneulykker

Flere jernbaneulykker er medtaget. Mange har været beskrevet i artikler og bøger, men der vil altid være enkelte af de ældre, som vil blive husket. Gentofte i 1897, Bramminge i 1913 og Vigerslev i 1919.

 

Forfatteren fortæller på en faglig, nøgtern måde om årsag til ulykkerne. F.eks. om ulykken i Gentofte, hvor et eksprestog bagfra kørte ind i et lokaltog, der var ved at starte fra stationen. Lokomotivføreren på eksprestoget opfattede et baglys på lokaltoget som grønt signal. Fotoet er fra stationen, hvor mange af de knuste vogne allerede er fjernet.

Ved Bramminge-ulykken var der ikke tale om sammenstød, men afsporingen af et eksprestog skyldes for høj hastighed kombineret med at skinnestrækningen var ved at blive justeret af et hold banearbejdere.

 

Skibsulykker

Skoleskibets København forsvandt sporløst i 1928. ØK’s maritime stolthed var på vej fra Sydamerika syd om Afrika til Australien. Fra Tristan da Cunha mellem Sydamerika og Afrika forlød det fejlagtigt, at der var fundet enkelte spor. Mange skibe havde forgæves deltaget i eftersøgningen.

 

Forfatteren beretter om minesprængningen af Aalborgbåden ”Kjøbenhavn” i 1948 med 307 passagerer og besætningsmedlemmer. Ved en stor redningsaktion lykkedes det at bjærge 85% af de ombordværende.

 

Grønlandsskibet Hans Hedtoft forliste på sin første rejse i 1959. Skibet havde ramt et isbjerg og udsendte nødsignaler. Da hjælpen nåede frem, var der intet spor af Hans Hedtoft.

 

Skageraks forlis i 1966 er omtalt og branden på Scandinavian Star er fyldigt beskrevet. Den 25 år gamle ”Scandinavian Star sag” er fortsat meget omdiskuteret. Rasmus Dahlberg nævner de meget forskellige modstridende udsagn om, hvad der foregik på skibet.

 

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

7. april 1990. Branden på Scandinavian Star. I 2016 vil den sag igen blive genstand for stor opmærksomhed.

Forfatteren har ikke medtaget den besynderlige sag i 1971 med DFDS’ flagskib ”Prinsessen”, der pludselig sejlede direkte ind i Kullen. Påsejlingen kom heldigvis ikke til at høre ind under katastrofer, da alle 559 ombordværende kunne ”gå tørskoet i land”.

 

Flykatastrofer

Ulykkerne i Dubai og Milano i henholdsvis 1972 og 2001 er medtaget i bogen.

 

Den ældste danske flyulykke man som regel tænker på, er en KLM’s maskines styrt i Københavns Lufthavn i 1947.

 

DC3-maskinen fra Amsterdam var mellemlandet i København på vej til Stockholm. Alle ombordværende mistede livet, da maskine kort tid efter start, styrtede ned midt på banearealet i lufthavnen. Ombord var bl.a. den amerikanske skuespillerinde Grace Moore, revystjernen Gerda Neumann og kronprins Carl Gustaf af Sverige.

 

Læs også
”I Jægersborg står der et orgel”

26. januar 1947. Alle 22 ombordværende omkom, da maskinen steg næsten lodret for derefter, at styrte direkte til jorden.

Katastrofer på land

Under besættelsen skete der mange større ulykker. Forfatteren omtaler eksplosionen på Aarhus Havn og fejlbombningen af Den Franske Skole.

 

Mange husker endnu braget den lørdag i 1964, da Valby Gasværk sprang i luften. (DB: Første gang jeg så civilkøretøjer under udrykning markeret med hvidt klædestof). Branden på Hotel Hafnia 9 år senere bevirkede, at man på landsplan indførte skærpede krav til sikkerhed på hoteller, restaurationer m.v.

 

Hafnia-branden i 1973 blev først opklaret i 1985, da en pyroman tilstod en række brande i København.

Katastrofen på Holmen i 1951, hvor et minedepot sprang i luften, fik katastrofale følger, fordi redningsmandskabet ikke blev orienteret om, hvad der befandt sig i det militære anlæg på batteriet Quintus ved Nyholm.

 

Er det hele med

De fleste større og mest kendte katastrofer er medtaget og fyldigt behandlet af forfatteren. Rasmus Dahlberg har beskrevet de tragiske begivenheder på en meget læsevenlig faglig måde.

Læs også
Christian 2. (1481-1559) – Bisgaards bog er et fornemt eksempel på historisk formidling, når den er bedst

 

1964 Valby Gasværk og Haderslev Dam 1959.

En bog, der både kan læses i den kronologiske form, den er opbygget i, men samtidig et glimrende opslagsværk med meget fyldige og detaljerede registre.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…