Dansk Folkepartis asyludspil kan skabe det første ryk i en valgkamp, der ellers har været en stillingskrig

Foto: Henrik Ræder Clausen

Lige omkring udskrivelsen af valget kom der et ryk blandt vælgerne i retning af rød blok. Det begyndte allerede, inden valgkampen rigtig var kommet i gang.

 

Der sker ofte noget, når vælgerne konkret begynder at indstille sig på valg og afvejer, hvem der bør lede landet.

 

Denne gang så det i første omgang ud til at forstærke den skepsis, som Lars Løkke i forvejen blev mødt med. Dette blev så forstærket af et modbydeligt forsøg fra TV2 på at mistænkeliggøre Løkke i en sag fra Taastrup, hvor han ikke gjorde noget som helst forkert.

 

Men efter dette ryk har valgkampen været en stillingskrig. Blokkene står lige, og dette mønster har holdt sig stabilt i en række dage.

 

Nu er der imidlertid sket noget, som kan skabe det første ryk i selve valgkampen. Det drejer sig om Dansk Folkepartis udspil til en ny asylpolitik.

 

Forslagene

Udspillets tanker vil formentlig have en temmelig bred appel blandt vælgerne.

 

Partiet vil omlægge asylpolitikken, sådan at Danmark først og fremmest hjælper flygtninge i nærområderne. Her skal gives penge til at oprette og drive asylcentre.

 

Samtidig vil man i langt højere grad gøre flygtninges ophold i Danmark midlertidigt.

 

Man vil skelne klarere mellem flygtninge og indvandrere.

 

Flygtninge skal hjælpes i en akut nødsituation, men de skal ikke slå sig permanent ned som indvandrere.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Indvandrere skal være mennesker, som kommer hertil, fordi det danske samfund har brug for dem.

 

Flygtninge til Danmark skal i første omgang kun have et års opholdstilladelse. Herefter skal deres sag tages op igen, og de kan i givet fald kun få forlængelse for yderligere et år. Hvis de ikke er berettigede til en ny asylperiode, sendes de hjem.

 

Flygtninge skal ikke længere have et retskrav på en bolig, der gør det muligt for dem at springe danskere over i boligkøen. Hvis der ikke kan skaffes en bolig til dem på normal vis, skal de forblive på asylcentrene.

 

Asyl i Danmark skal være mindre attraktivt

Dansk Folkepartis udspil er karakteriseret ved, at det ikke primært drejer sig om reglerne for, hvem der kan få asyl i Danmark. Det drejer sig derimod om en kraftig stramning af, hvilke vilkår man får som flygtning i Danmark.

 

Dette hænger sammen med, at Danmark i dag er underlagt konventionerne og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols udlægning af dem. Det er tungt og omfattende at lave om på.

 

Læs også
Dansk Folkeparti opruster: Udvalg, der skal skærpe partiets nationalkonservative profil med Martin Henriksen som formand

Derfor satser man i første omgang på, at det skal være væsentligt mindre attraktivt at få asyl i Danmark.

 

Det er den samme tankegang, der styrer Venstres krav om at genindføre starthjælpen og et loft over kontanthjælpen.

 

Helle Thorning siger, at regeringen ikke har lempet reglerne for at få asyl i Danmark. Svaret fra Dansk Folkeparti og Venstre er: Vi ligger højt på menneskesmuglernes og asylansøgernes ønskelister, fordi regeringen har gjort det attraktivt at få asyl her.

 

Kendsgerningen er da også, at Danmark under Thorning er blevet EU’s femte største asylland målt i forhold til indbyggertal.

 

Stor folkelig opbakning

Tidligere meningsmålinger tyder på, at der er ret stor opbakning til Dansk Folkepartis tanker i befolkningen. I en måling fra 8. maj erklærede hele 51 procent af vælgerne, at Dansk Folkeparti var det parti, der bedst dækkede deres holdning til udlændingepolitik. (Greens/Børsen)

 

Strømmen af asylansøgere har været stærkt tiltagende i de senere år, og mange frygter, at det kan få ødelæggende og i sidste ende uoverskuelige konsekvenser for det danske samfund.

Læs også
Sidst S havde magten, betød det en langt slappere udlændingepolitik – det kan meget vel ske igen

 

Det giver stærk grobund for tanken om, at Danmark skal give mere hjælp i nærområderne, men bremse tilstrømningen her til landet.

 

Bag dette ligger der også en retfærdighedsbetragtning: Det er gennemgående de mest nødlidende, der bliver hængende i nærområdet, mens det er personer, som har råd til at betale menneskesmuglere store summer, der kommer til Danmark.

 

Der er formentlig også betydelig tilslutning til, at der bør skelnes klarere mellem indvandrere og flygtninge. Således at det primært er mennesker, som det danske samfund har brug for, der slår sig permanent ned her.

 

Kan flytte stemmer fra rød til blå blok

De fleste vælgere er blevet bevidste om, at flygtninge-spørgsmålet ikke længere blot drejer sig om mindre grupper i akut nød. I dag drejer det sig om en regulær folkevandring, hvor en stor andel ikke er flygtninge, men mennesker, der ønsker et bedre liv.

 

Situationen i Middelhavet har gjort indtryk på mange. En meningsmåling fra 16. maj viste, at et stort flertal blandt vælgerne ønsker at gøre brug af den australske model, hvor man sender flygtningebådene tilbage. (Wilke/Jyllands-Posten)

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Dansk Folkepartis udspil har derfor potentiale til at flytte stemmer fra rød til blå blok.

 

Men hvad gør Journalistisk Venstreparti?

Det forudsætter dog, at udspillet får lov til at nå ud til vælgerne. Journalistisk Venstreparti vil mildt sagt ikke være begejstret for det.

 

Der er en reel risiko for, at disse tanker forties i den løbende valgdækning, og at de skubbes til side af ordstyrerne i valgdebatterne på TV. Det er sørgeligt at skulle sige det, men de hidtidige erfaringer fra denne valgkamp tyder på, at det kan blive forsøgt.

 

Men hvis Dansk Folkepartis asyludspil trænger igennem, kan det skabe et ryk i valgkampen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…