Vi bør sende tilrejsende flygtninge retur og tage imod flere kvoteflygtninge

I Syrien var der i 1930 ca. 2,8 mio. – i dag 22 mio. mennesker. I Egypten var der i 1930 14 mio., hvilket er landets bæredygtighed. I dag er der over 85 mio. og i 2050 måske 137 mio. mennesker.

 

Det er klart, at hvis et land bliver overbefolket, skaber det konflikter, krige – og flygtninge.

 

Yemen er et af de fattigste lande i verden med en befolkning på 26 mio. mennesker (2-3 mio. i 1930), og landet er ved at løbe tør for vand. I forvejen anvendes 60% af vandet til dyrkning af khat, som ca. 80% af alle mænd tygger.

 

Landet er hjemsted for kriminelle, der dyrker militærtræning, før de er klar til at tage til andre lande for at udøve terror. Disse kriminelle kan blande sig med flygtninge og krigsforbrydere og blive en trussel for EU.

 

Mennesketrømmen til Europa er en katastofe

I 2013 kom der 100.000 flygtninge ind i EU, og i 2014 steg tallet til ca. 280.000 mennesker, der søgte efter et bedre liv.

 

Fra Libyen – et land i kaos – vil der måske komme 1 mia. mennesker over Middelhavet i synkefærdige både til Italien og videre op i Europa, hvor et land som Danmark vil være attraktivt pga. velfærdsgoderne.

 

Af en eller anden grund – sand eller ej – får de fleste asyl og ophold, men strømmen kan ikke fortsætte, og da det er stærke og ofte uddannede, der har råd til at betale menneskesmuglerne, ville det være bedre, at de blev hjemme for at forbedre vilkårene i deres hjemland.

 

Det er en braindrain, vi foretager, når vi tager imod læger, håndværkere og andre, som et krigshærget land har brug for, når det skal genopbygges.

 

En mulighed for at standse flygtningestrømmen er at sende dem retur eller til flygtningelejre i nærområdet og kun modtage kvoteflygtninge fra de samme lejre, så der bliver en mere retfærdig fordeling.

 

Befolkningseksplosionen

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

Det er uholdbart at tage imod måske en milliard mennesker, hvilket kan blive resultatet, da befolkningen på det afrikanske kontinent forventes at blive fordoblet i de kommende år.

 

I 1750 var der 790 mio. mennesker i verden, i 1800 ca. 980 mio. I 1950 2,5 mia. mennesker, hvilket er jordens bæredygtighed, men siden er det gået helt galt. År 2000 var der 6,1 mia og i 2015 er der 7,3 mia. mennesker på vej mod 9-10 mia. i 2050.

 

Hver dag bliver vi 200.000 flere mennesker i verden (80 mio. pr. år). Samtidig fødes der årligt 80 mio. uønskede børn,  så det ville hjælpe, hvis de uønskede børn ikke blev født.

 

Teknologien kan måske nok redde os fra en global opvarmning, men hvis vi bliver for mange mennesker, vil jorden blive udplyndret og ødelagt.

 

U-landshjælp med omtanke

’Giv ikke de fattige hjælp, for så bliver der endnu flere af dem, og så bliver de endnu fattigere’.  Det var den eng. politiske filosof og præst Thomas Malthus (1766-1834), der skrev det i sin bog om overbefolkning) (Essay on the Principle of Population, 2 bind, 1798).

 

Malthus blev først debatteret og siden ignoreret, men efter 200 år er hans profetier om overbefolkning ved at gå i opfyldelse med fremtidig mangel på mad og rent drikkevand – samt ødelæggelse af miljø og klima.

Læs også
Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

 

Australien viser vejen med stop for flygtninge og indvandrere, og skulle der være konventioner, der står i vejen, må disse ændres.

 

En billet til Danmark bør ikke give ret til et livslangt ophold. En græsrodsbevægelse skal nok starte, idet politikerne ikke tør af hensyn til vælgerne.

 

Den canadiske forfatter Margaret Atwood sagde i et interview med Jesper Stein Larsen (JP 6/9 2014):

 

Måske indser folk, at vi ikke kan gøre kloden større, vi kan ikke blive ved at formere os. Så hvis vi er kvikke og hurtige nok, kan vi måske redde os.

 

Men hvad så med politikerne? Vil de være med?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…