De rige flytter til beskyttede boligområder med vagter – almindelige mennesker bliver ladt i stikken i et samfund i opløsning

Google Maps/Youtube

Det svenske samfund er i opløsning – flytter til områder med hegn og falder fra.

Basal tryghed er selvfølgelig helt central for alle mennesker. Vi er nede i fundamentet af behovspyramiden.

 

Hvis den grundlæggende vished for ens fysiske sikkerhed ikke er til stede, ødelægges en lang række andre muligheder i tilværelsen, og forholdet mellem mennesker forgiftes, fordi man næsten pr. definition vil være nervøs ved ”den fremmede”, som man møder på gaden.

 

Samfund baseret på tillid mellem mennesker

De nordiske lande havde indtil for nylig opbygget en række enestående samfund. Noget af det virkeligt unikke var den usædvanligt høje grad af tillid mellem mennesker, der ikke kendte hinanden.

 

Den engelske filosof Roger Scruton har generelt kaldt dette gode samfund for ”et fællesskab af fremmede”. Med det mente han, at skønt vi kun kender en forsvindende del af de mennesker, der bor i vores land, har vi alligevel en grundlæggende tillid til, at de ikke vil os det ondt, når vi møder dem i en eller anden anledning.

 

I 2009 lavede Cepos en undersøgelse, der viste, at 90 procent af danskerne havde tillid til andre danskere, et uhørt højt tal i international sammenhæng. Undersøgelsen viste i øvrigt også, at tallet faldt til 55 procent, når danskere blev spurgt, om de havde tillid til muslimer i Danmark.

 

Når tilliden falder

Hvis tilliden falder på grund af indvandring fra lande med en meget fremmedartet kulturbaggrund, vil det naturligvis få konsekvenser. Helt typisk vil det første, der sker, være fraflytning fra bestemte boligområder af de af de oprindelige indbyggere, der har råd til det.

 

Et studie fra Sverige har vist, at allerede ved en tre-fire procent beboere med ikke-vestlig baggrund vil de første begynde at flytte. Det er ganske sigende, at det alt andet lige er de bedst uddannede med de højeste indtægter, der flytter først.

 

Derefter vil flere og flere af de oprindelige indbyggere fraflytte, indtil der kun er få eller ingen tilbage. Er der nogen tilbageblevne, er det næsten altid dem, der har færrest ressourcer, hvilket vil sige, at de mangler penge til at flytte et andet sted hen.

 

Lukkede områder med vagter kendetegner områder med lav tillid

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Når samfundet dernæst er blevet så utrygt, at det er svært for mange selv i middelklassen at finde sikre boligområder, indtræffer et nyt fænomen. Gated communities på engelsk eller indhegnede områder. Der er tale om en form for frivilligt fængsel, hvor man køber en lejlighed eller et hus i et lukket område, der er bevogtet af vagter, og hvor det kræver kode at komme ind.

 

Fænomenet er kendt fra masser af lande kloden over. I USA er der mange, og i et land som Brasilien med en ekstremt lav tillidskultur er det standard for alle dem, der vel at mærke har råd. Ellers er livet for farligt at leve med frygten for overfald, voldtægt og kidnapning.

 

Sverige har haft lukkede områder siden 2008

Sverige, som fører en udlændingepolitik, der er meget svær at forstå, har siden 2008 kendt til byggeri med indhegninger og vagter. Sådanne byggerier popper nu op med jævne mellemrum, senest i Gnosjö i Småland og i Kungsbacka i Halland.

 

Denne udvikling vil fortsætte. Sverige har valgt en kurs, hvor det ikke kan være anderledes. Kriminaliteten er så høj og antallet af mennesker med helt fremmed kulturbaggrund så stort – og meget hastigt voksende – at det ikke kan være anderledes.

 

Tillidskulturen i Sverige er for hastigt nedadgående, og der er intet, der tyder på, at den kan genoprettes.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…