De Radikale jager kniv i ryggen på Socialdemokraterne

Socialdemokraterne kæmper i øjeblikket desperat for at få rystet en alvorlig vælgerlussing af sig.

 

Goldman Sachs, ”Den hemmelige socialdemokrat” og debatten om udlicitering har igen sendt partiet ned under 20 procent i meningsmålingerne, og i flere målinger har det været mindre end Dansk Folkeparti.

 

Derfor gør S-toppen, hvad den kan, for at lukke debatten om den anonyme bog. Og derfor svømmer Bjarne Corydon rygcrawl væk fra spørgsmålet om udlicitering. De analyser, som regeringen skulle bygge sit udspil på, er nu udskudt til sommer.

 

Men midt i disse anstrengelser, bliver Socialdemokraterne ramt af et nyt hårdt slag. Og det kommer fra deres egen regeringspartner, De Radikale.

 

Skatteminister Morten Østergaard fremlægger et lovforslag om, at EU-borgere kan få børnecheck i Danmark fra den første arbejdsdag i Danmark.

 

Dermed jager De Radikale en kniv i ryggen på Socialdemokraterne.

 

Har det dårligt med forslaget og argumentationen

De fleste socialdemokrater har det dårligt med forslaget. Partiets spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet, Jeppe Kofoed, tager direkte afstand fra det.

 

Samtidig er det en sag, der virkelig optager de socialdemokratiske vælgere. Formentlig er langt de fleste af dem imod. Så her er stof til at sende partiet ud i en ny krise.

 

Problemet er ikke kun selve forslaget. Problemet er især Morten Østergaards argumentation for det. Den er måske velegnet til at profilere De Radikale, men den er belastende for Socialdemokraterne.

 

En højst aparte situation

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Under VK-regeringen vedtog man et optjeningsprincip i forhold til børnepengene. EU-borgere skulle have arbejdet og betalt skat mindst to år her i landet, før de kunne modtage ydelsen.

 

Men i sommer henvendte EU-Kommissionen sig med krav om, at Danmark opgav denne to års optjening, fordi den stred mod EU’s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed.

 

Regeringen har da også allerede for nogen tid siden lagt de danske regler i skuffen og er begyndt at administrere efter EU-reglerne. Altså børnepenge fra den første dag, en EU-borger begynder at plukke jordbær eller arbejde på en byggeplads i Danmark.

 

Det er især en attraktiv ordning for østeuropæere, der slet ikke har ydelser på det niveau i deres hjemland.

 

Men mens regeringen er begyndt at administrere efter EU-reglerne, har den danske lov om to års optjening stadig eksisteret. Regeringen har ikke kunnet finde et flertal i Folketinget for at ændre den, og så har man bare undladt at ændre loven, som man burde.

 

Det har skabt en højst aparte retssituation: En regering, der administrerer efter EU-regler, som er imod gældende dansk lov. De borgerlige har protesteret og krævet, at regeringen skabte klarhed ved at fremlægge et nyt lovforslag, så Folketinget kan tage stilling. Og det gør Morten Østergaard så nu.

 

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

Østergaard i offensiv stil

Østergaard har tilsyneladende besluttet sig for at gribe sagen offensivt an.

 

Han nøjes ikke med at henvise til, at lovændringen er nødvendig, fordi EU kræver det. Han argumenterer også for, at det er godt og rigtigt, at EU-borgere kan få børnecheck i Danmark fra den første dag.

 

Skatteministeren har lidt svært ved at beslutte sig for, hvorfor det er godt og rigtigt – argumenterne varierer. Men han kører sagen i fuld fart fremad og angriber især Venstre for at svigte sine europæiske idealer ved at holde fast i optjeningsprincippet.

 

Imens krummer socialdemokraterne deres tæer og håber fortvivlet, at vælgerne ikke rigtig opdager, hvad der foregår.

 

For det kan godt være, at De Radikale kan profilere sig som de sande europæere på den. Men det er samtidig en sag, som kan sende endnu flere socialdemokratiske vælgere i armene på Dansk Folkeparti og Venstre.

 

Formentlig er den folkelige modstand mod Østergaards forslag og argumenter lige så stærk som modstanden mod aftalen med Goldman Sachs.

Læs også
Islamisme, demokrati og Det Radikale Venstre – en djævlepagt?

 

Flertal imod

Og det kan blive værre endnu for Socialdemokraterne. Nu er der nemlig lagt op til et stort opgør i Folketinget.

 

Alle de borgerlige partier siger nej til Østergaards forslag. Det samme gør Enhedslisten. De borgerlige siger, at regeringen har været alt for passiv i forhold til EU-kommissionen. Regeringen kan altså ikke komme igennem med lovforslaget i Folketinget.

 

Det anbringer Socialdemokraterne i en mareridtsagtig situation:

 

Man gennemtvinger EU-regler imod et flertal i Folketinget. Den ansvarlige minister roser oven i købet EU-reglerne. Og risikoen er stor for, at der dukker meningsmålinger op, som viser massiv vælgerprotest.

 

Østeuropæisk tilstrømning

Bag det hele ligger debatten om det stigende antal østeuropæere, der udnytter det danske velfærdssystem.

Læs også
De Radikale er hårde over for danskerne, men bløde over for indvandrerne – en farlig partner for Socialdemokratiet

 

Mange østeuropæere lægger en solid arbejdsindsats i Danmark. Men samtidig har der været en voldsom stigning i danske velfærdsydelser til EU-borgere – fra dagpenge til børnepenge.

 

Finansministeriet har nu måttet medgive, at den danske statskasse ikke har gavn af de tilrejsende østeuropæere – måske giver de endda underskud, når man regner det hele med.

 

Hele denne debat om velfærdsturisme vil kun tage til i styrke, og Socialdemokraterne frygter den med god grund.

 

Og nu skal de så trækkes med en radikal minister, der demonstrativt afviser, at der er et problem. En mand som svinger kniven mod Helle Thornings ryg.

 

Med venner som disse, hvem har så brug for fjender?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…