Professor Henrik Møllers forskning er en torn i øjet på vindmølleindustrien – nu er han fyret

au

Når man i mange år har fulgt vindmøllebranchen, så skal der meget til, før man bliver overrasket. Vindmøllebranchen har opnået en meget stærk magtposition gennem ihærdig lobbyisme samt nedgøring af modstandere og deres kritik.

 

Men overrasket bliver man nu alligevel, når den særdeles kompetente professor Henrik Møller bliver fyret fra sin stilling på universitetet i Aalborg, AUC.

 

Den formelle og den reelle begrundelse for fyringen

Begrundelsen for at fyre Henrik Møllers var svigtende økonomi. Det lyder ikke overbevisende i betragtning af, at det hører til de absolutte sjældenheder, at en anerkendt professorer fyres. Men udenforstående har ikke aktindsigt i personalesager, så derfor kan vi ikke komme den virkelige begrundelse nærmere.

 

Men man får en mistanke om, at årsagen til fyringen er Henrik Møllers forskning, der var besværlig for vindmølleindustrien, Miljøstyrelsen og andre, der hovedløst støtter en udbygning af vindmøller.

 

Professoren er ekspert i måling af lyd og har kritiseret Miljøministeriets fastsættelse af lydgrænser og målinger af lyd fra møllerne, til stor utilfredshed for branchen.

 

Han har også gjort livet surt for forskerne på DTU’s Institut for Vindenergi, der står for anlæggelsen og driften af Det Nationale Testcenter For Vindmøller ved Østerild. Henrik Møller har skabt røre om dette store anlæg med sine forskningsbaserede udtalelser omkring lavfrekvent støj fra store vindmøller.

 

Den vurdering kan man også læse i en leder-artikel i Jyllands-Posten.

 

Henrik Møller er ikke den eneste

Nu vil mange læsere måske tænke, at sådan foregår fyringer vel ikke i et samfund som det danske med en velordnet offentlig sektor. Jo det gør de desværre. Den Korte Avis har selv indgående beskrevet en helt usaglig fyring af Palle Mørkøre, der var leder af Erhvervsskolen Business College Syd.

http://denkorteavis.dk/2013/en-frygtelig-historie-om-hvordan-man-undergraver-en-dygtig-leder/

 

Og jeg har selv den 8. august 2006 været udsat for en ret lignende fyring, da jeg var formand for SDE. (omtalt på www.google under h.c.schjerning)

Læs også
EL-Forbundet: Der er overpriser på strøm – få gode råd til at skære 2.000 kr. af elregningen

 

SDE stod for Sammenslutningen af Danske Elvarmeforbrugere, stiftet i 1995.

 

Gennem ti år havde jeg arbejdet for foreningen med det formål at undgå urimeligt høje priser og afgifter for især el anvendt til varmebrug.

 

Ved mange møder på Christiansborg og i ministerierne samt med spørgsmål om el, energi og miljø markerede vi el-forbrugeres utilfredshed med betaling af store tilskud/overpriser for el-energi fra især vindmøller.

 

Ved folkemøder var SDE ofte repræsenteret og fremførte økonomiske og miljømæssige problemer samt støjgener i forbindelse med planer om opstilling af vindmøller i lokalområder.

 

I august 2006 var der indgået aftale om, at jeg skulle deltage i et stormøde ved Thisted.

 

Bliv væk

Læs også
Den grønne omstilling er ikke gratis

Anonymt fik jeg imidlertid melding om, at min deltagelse ved pågældende møde var uønsket. Med den tilføjelse, at det ville være bedst at blive væk.

 

Den lokale politimyndighed mente ikke at kende til noget fareproblem.

 

Til gengæld kunne en anden politistation oplyse, at man der havde kendskab til, at jeg havde deltaget i vindmølle møder, hvor min deltagelse havde været uønsket.

 

Deres råd var, at jeg undlod at deltage i mødet det pågældende sted.

 

I juli måned 2006 havde Aalborg Universitet udsendt en publikation om vindmøllers effekt og graden af udnyttelse.

 

Da jeg ikke mente det oplyste var korrekt, påtalte jeg det ved et møde på universitetets område den 1. august 2006.

 

Læs også
Politibetjent kritiserede Islamisk Stat – så blev han anklaget for racisme og mistede sit arbejde

Den 8. august blev en del af mine synspunkter om dansk energipolitik beskrevet i Jyllands-Posten og omtalt i formiddagens radioaviser.

 

Om eftermiddagen, da jeg i bil var på vej hjem fra Herning blev jeg ringet op via mobiltelefon og kort meddelt, at jeg var afskediget som formand for SDE og ikke fremover måtte udtale mig på foreningens vegne.

 

Afbrudt telefon

Den efterfølgende formiddag ville min kone ringe til mig fra Sygehus Vendsyssel for at give en besked.

 

Ved hendes forsøg på opringning blev det meddelt,  at jeg ikke længere havde rådighed over telefonforbindelser.

 

Rådigheden var overført til en person på Sjælland, til hvem eventuelle henvendelser kunne rettes.

 

Samme formiddag konstaterede jeg, at såvel mine telefonforbindelser via fastnet og mobilnet som internetforbindelser var afbrudt.

Læs også
SKAT rydder op efter devisen: Fyr de andre og overlev

 

Ved henvendelse til TDC blev jeg oplyst om, at en magtfuld aktør havde meddelt dem, at alle mine forbindelser omgående skulle overføres til anden aktør.

 

Da jeg fortalte, at jeg havde haft og betalt for fast telefon forbindelse i ca. 50 år og mobilnet og internetforbindelse i 15 til 20 år erkendtes det hos TDC, at noget var helt galt.

 

Alle tre forbindelser blev ret hurtigt genetableret, og man beklagede hændelsen.

 

Krav om aflevering

Fra den nyetablerede bestyrelse for SDE fremsattes krav om, at jeg til en repræsentant for den fungerende bestyrelse omgående skulle aflevere computer og alt materiale, som omfattedes af arbejdet i SDE regi.

 

Man havde kontakt til advokat, politi og kongens foged, som ville hente materialet, hvis det ikke blev udleveret som krævet.

 

Læs også
Formanden for Sammensluttede Danske Energiforbrugere svarer her på H.C. Schjernings kritik

Min henvendelse til advokat blev besvaret med, at det bedste jeg kunne gøre ville være at stifte en ny forening.

 

Frie Elforbrugere

Efter fyring og udelukkelse fra SDE blev foreningen Frie Elforbrugere oprettet på mit initiativ i efteråret 2006.

 

Siden har bestyrelsen og aktive venner af foreningen ihærdigt arbejdet på at belyse de økonomiske og miljømæssige problemer, der er med tilskud til og overpriser på energi fra energi produceret af vindmøller. Tilskud og overpriser, som betales af el-forbrugerne, til gavn for blandt andre investorerne – uden om landets finanslov.

 

Alle vore 121 breve til Folketinget plus en lang række meninger kan læses på foreningens hjemmeside www.frieelforbrugere.dk eller på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

 

Jeg håber, Henrik Møller får mulighed for at fortsætte sin forskning og sit øvrige værdifulde arbejde.

 

H.C. Schjerning 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…