Nu kommer der mere gang i forbruget, eksporten og investeringerne

TEKnordisk

Nordea forudser i deres nyeste prognoser en fremgang i dansk økonomi på 1,3% i år, som tiltager til 1,7% i 2015. Der kommer mere gang i privatforbruget og investeringerne, lige som eksporten står over for ny fremgang.

 

Efter fem år med nulvækst er dansk økonomi klar til at sætte tempoet op. Alt tyder således på, at det spirende opsving vil få yderligere rodfæste over de kommende kvartaler, så fremgangen i løbet af 2015 vil få karakter af et selvbærende økonomisk opsving.

 

“Eksporten står over for bedre tider på de traditionelle afsætningsmarkeder i Europa og Nordamerika, mens situationen ser mere usikker ud på de nye vækstmarkeder, som er præget af økonomisk afmatning. Også den indenlandske efterspørgsel vil bedres over de kommende år. I takt med at situationen på især arbejdsmarkedet og boligmarkedet forbedres, mener vi også, at det er realistisk, at privatforbruget kan komme op i gear, og vi venter også en tiltagende investeringsaktivitet,” siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

 

Nordea forudser, at boligpriserne over de kommende år vil stige moderat, men at der fortsat vil være tale om betydelige regionale forskelle.

 

“Det vil fortsat være omkring de større byer, at priserne vil stige mest, mens andre områder kan være præget af fortsatte prisfald. Den trods alt generelt bedre udvikling på ejendomsmarkedet understøttes af den fortsat ekstremt lave rente. Det bliver tidligst mod slutningen af 2015, at renten bliver sat op i Europa, og når det sker, bliver det i et moderat tempo for at undgå, at de kriseramte lande falder tilbage i recession. Det kommer også danskerne til gode, fordi Nationalbanken langt hen ad vejen skygger Den Europæiske Centralbank,” siger Helge J. Pedersen.

 

Skandinavisk agterlanterne
Selvom dansk økonomi er på vej op i tempo, får vi fortsat baghjul af vores nordiske nabolande. Både Sverige og Norge kører nemlig i et væsentligt højere gear end Danmark.

 

“Vi venter en fremgang på 2,7% i svensk økonomi i år drevet af betydelig fremgang i forbruget, der understøttes af en meget ekspansiv økonomisk politik op til valget i september. Også i Norge er det en stærk fremgang i det private forbrug,” siger Nordeas cheføkonom.

 

For begge lande gælder det, at boligmarkedet fortsat viser tænder, og det er nok den helt afgørende forskel fra udviklingen herhjemme. Finland derimod står overfor endnu et kritisk år. Det skyldes bl.a. afmatningen i russisk økonomi, som rammer eksporten og grænsehandlen hårdt.

 

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,5% i år, som tiltager til knap 4% i 2015.

 

Se rapporten på www.nordeamarkets.com.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…