Mange nye studerende kan hverken læse, skrive eller regne – men selvtilliden fejler ikke noget

Wikitrans

De videregående uddannelser har netop udsendt optagelsesbrevene, og snart vil endnu en årgang fra curlinggenerationen være klar til at indtage universiteterne. De nye ”herrer i åndernes rige” vil møde frem fyldt med selvtillid og optimisme, til trods for at mange af dem hverken kan læse, skrive eller regne.

 

Mange forventer, at deres nyvalgte uddannelsesinstitution vil fortsætte med at feje vejen foran dem, således som deres forældre har gjort det tidligere. Men den opgave har universiteterne såmænd allerede taget på sig.

 

Taxameterordningen betyder nemlig, at institutionerne bliver straffet hårdt økonomisk, hvis de lader de ukvalificerede studerende dumpe til eksamen. Endnu værre er det naturligvis, hvis de studerende helt forsvinder fra studiet.

 

Derfor uddeler universiteterne gladeligt dispensationer til mange ekstra eksamensforsøg, og det er nu et succeskriterium at holde på de studerende, også hvis de slet ikke hører hjemme på et universitet.

 

Kunder i en butik

Samtidig har de studerende fået større valgfrihed på deres studier, så de kan undgå fag, de måtte finde kedelige og svære. Faglig fordybelse og læring bliver dermed erstattet af spredt og overfladisk information om løst og fast, som let går i glemmebogen.

 

Valg af fag på studierne på Københavns Universitet har udviklet sig fra ”menu til buffet”, som prorektor Thomas Bjørnholm udtrykker det. Med letfordøjelige, men tomme kalorier.

 

Flere og flere studerende opfatter naturligt nok sig selv som betydningsfulde kunder i en butik. De bliver fornærmede og klager, hvis butikken ikke leverer den forventede vare, dvs. lader dem bestå deres eksaminer, uden at de selv har ydet nogen større arbejdsindsats.

 

De føler sig stressede med 28 timers arbejdsuge

Når de selv skal vurdere det, bruger de fuldtidsstuderende på Københavns Universitet i gennemsnit 28 timer om ugen på deres studier, og mange beklager sig over fag som er alt for tidskrævende, selv om de studerende bruger meget mindre tid, end de burde på fagene.

 

Ikke desto mindre erklærer mange i curlinggenerationen sig stressede på grund af det store arbejdspres.

 

Læs også
Indvandringskritisk politiformand fik ikke lov at at tale på universitetet – politisk korrekte angriber ytringsfrihed

Universiteterne gør, hvad de kan, for at tage hånd om de mange dovne studerende. Det er jo her pengene ligger – de gode studerende skal nok bestå.

 

Alle studerende opfordres til at evaluere undervisningen, og alle svar nærlæses og tages alvorligt, uanset at mange af dem kommer fra studerende, som intet har lavet, intet har forstået, og som er dumpet med et brag.

 

I forlængelse heraf er det også blevet gjort dejlig nemt at klage over bedømmelsen af en eksamensbesvarelse, og selv ubegrundede eksamensklager tages alvorligt af universitetet, som afsætter ressourcer til behandlingen.

 

Masseoptaget er på vej til at reducere universiteterne til serviceinstitutioner for de allertungeste studerende.

 

Andre må betale, hvis man har valgt et brødløst fag

Såfremt de studerende endelig gennemfører deres universitetsuddannelse, forventer de færdige kandidater at få tilbudt job til en væsentlig højere løn end den, tilsvarende kandidater fra vores nabolande forventer.

 

Skulle ingen privat arbejdsgiver vurdere, at de håbefulde unge er lønnen værd, forsøger det offentlige nu i stor stil at erstatte HK- med akademiske stillinger. Alligevel kan mere end hver tredje nyuddannede kandidat inden for samfundsvidenskab eller humaniora nu se frem til at gå ledig i mindst et år efter eksamen.

Læs også
Mange unge er på vej til eksamen: Her er 10 gode studietips

 

For 50 år siden søgte hver femte af dem, der havde ret til det, ikke om folkepension. De syntes, at det var værdifuldt at kunne forsørge sig selv. Curlinggenerationen er anderledes sindet og betragter det som samfundets ansvar at tilbyde dem ansættelse inden for netop de interesseområder, de har ”valgt med hjertet”.

 

Hvis samfundet herefter ikke kan leve op til sit ansvar, må andre, som måske ikke har haft samme mulighed for at lade hjertet prioritere, naturligvis være solidariske og brødføde de arbejdsløse akademikere via skatter og afgifter.

 

Der bruges for få ressourcer på de gode studerende

Heldigvis findes der stadig mange gode studerende, og i optimistiske stunder kan man håbe på, at de fagligt dygtige og motiverede unge mennesker stadig er i flertal på universiteterne.

 

Men ved at optage flere og flere ukvalificerede og urealistiske studerende fra curlinggenerationen, bruger vi en stor del af universiteternes ressourcer på de forkerte og sænker det faglige niveau til skade for alle.

 

Danmark bliver altså ikke klogere, rigere eller lykkeligere af at udklække flere inkompetente, arbejdsløse og utilfredse akademikere. Tværtimod.

 

Læs også
Daniel Pipes gensyn med universitetet: Selvtilfredse politisk korrekte som hader deres egen kultur og beskæftiger sig med ligegyldige emner
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…