Der er kun én løsning på krigen om børnechecken

Enhedslisten foretager nu et træk, der yderligere optrapper den politiske krig om børnechecken.

 

Partiet vil fremlægge et lovforslag om, at udenlandske arbejdstagere skal have ret til børnecheck fra første dag, men kun til børn, der bor her i landet. (Politiken)

 

Det er et udtryk for, at partiet har behov for at lægge luft til både regeringen og de borgerlige partier.

 

Dermed bliver sagens forløb endnu mere kaotisk. Der er i øjeblikket seks forskellige holdninger til, hvordan man skal håndtere sagen, i Folketinget.

 

Regeringen står isoleret. De andre partier har mistet troen på, at den kan finde en tilfredsstillende løsning. Så nu koncentrerer de sig om at profilere sig på egen hånd for at vinde vælgernes gunst.

 

Der synes kun at være én løsning på krigen om børnechecken: et valg. Ikke bare til Europa-Parlamentet, men til Folketinget.

 

Kun det kan vaske tavlen ren, så en ny regering kan finde en løsning med et flertal i Folketinget i ryggen.

 

Derfor rykker Enhedslisten

Med sit udspil går Enhedslisten langt i forhold til regeringen. Det er sjældent, at et støtteparti fremlægger sit eget lovforslag i et åbent opgør med regeringen.

 

Enhedslisten gør det endda klart, at lovforslaget kan stride mod EU-retten, hvilket gør det helt uspiseligt for regeringen. Til gengæld er det egnet til at markere, at Enhedslisten er modstandere af EU.

 

Når forslaget kommer nu, er det, fordi Enhedslisten slet ikke har fået opfyldt de krav om indsats mod social dumping, som partiet har gjort til betingelse for at støtte regeringens linje. Så nu kører man sit eget løb i kampen om vælgerne.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Enhedslisten har heller ikke haft megen lyst til at bakke op om det konservative beslutningsforslag, som hele blå blok støtter. Dette forslag står fast på den gamle lov, der siger, at EU-borgere skal igennem to års optjening, før de kan få børnecheck.

 

For det første er Enhedslisten slet ikke tilhænger af optjeningsprincippet. Men nok så væsentligt: Det vil ikke se kønt ud i de røde vælgeres øjne, hvis partiet går arm i arm med de EU-venlige borgerlige partier.

 

Oven i købet kunne det udløse en uoverskuelig parlamentarisk situation, hvis Enhedslisten gik med i et flertal for det konservative forslag. I yderste tilfælde kunne det ende med regeringens afgang.

 

VK holder igen

Så nu laver Enhedslisten deres eget udspil. Kan man så tænke sig, at hele blå blok stemmer for det og dermed sikrer et flertal? I så fald ville regeringen alligevel havne i en stærkt dramatisk situation.

 

Dansk Folkeparti har fluks givet sin tilslutning til støttepartiets forslag. Men Venstre og De Konservative holder igen.

 

Læs også
Løkke holdt mærkeligt pressemøde om SV-samarbejde – nu har han udløst voldsomt opgør blandt sine egne

På den ene side kan de konstatere, at visse lande faktisk administrerer EU-lovgivningen på den måde, at børnechecken kun går til børn, der bor i det land, hvor faderen eller moderen arbejder.

 

På den anden side er det deres erklærede politik, at de ikke vil gøre noget, der strider mod EU-retten – de vil kun tage et slagsmål om, hvad der kan lade sig gøre inden for EU-retten. Og Enhedslisten taler direkte om, at deres forslag kan være i strid med EU-retten.

 

Det sandsynlige er derfor, at VK ikke vil levere de stemmer, der kan skaffe et flertal bag Enhedslistens forslag. Så det fortsætter med alles krig mod alle.

 

Partierne ser nu kun på vælgerne

Regeringen har stadig muligheden for at tilbyde noget, der kan få enten VK eller Enhedslisten med i en aftale. Men det er svært at få øje på, hvad det skulle være.

 

Der er simpelt hen gået politik i sagen, som det hedder. Og politik betyder her partitaktisk spil om at score vælgere. Partierne er holdt op med at se på hinanden, de ser nu kun på vælgerne.

 

Det radikale regeringsparti vi ikke bøje af. For dem er børnechecken en god sag til at vise sig som Folketingets mest EU-venlige parti.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Enhedslisten værner om sin profil som EU-modstandere. Dansk Folkeparti ser også en oplagt mulighed for at markere sin EU-skeptiske holdning – med stor succes hos vælgerne.

 

Ledelserne hos Venstre og De Konservative er klar over, at de fleste af deres vælgere også er modstandere af, at Danmark skal miste yderligere selvbestemmelse, når det gælder børnechecken.

 

Så de vil fortsætte kampen mod regeringens passive kurs, men med stadig understregning af, at de ikke ønsker noget opgør med selve EU-retten.

 

Splittelse hos Socialdemokraterne

Mens alle de andre partier nu har lagt sig i en position, som kan pleje deres forhold til vælgerne, er der ét parti, som er rundt på gulvet: Socialdemokraterne. Igen, fristes man til at sige.

 

De er splittede, og deres vælgere er splittede. Helle Thorning lægger sig tæt op ad De Radikale. Mette Frederiksen søger at lægge en noget mere aktiv og kritisk kurs i forhold til EU-reglerne om velfærdsydelser.

 

Læs også
EU straffer fattige risbønder i Asien

Sagen om børnechecken har givet Socialdemokraterne et nyt dyk i meningsmålingerne, mens Dansk Folkeparti stormer forbi. Partiet burde derfor have en stærk interesse i at få bilagt krigen med et forlig. Men Vestager vil ikke give lov. Og Thorning synes at have tankerne i Bruxelles.

 

Folketingsvalget

Vælgernes første regulære dom kommer ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj. Men sagen er så stor og så vigtig for vælgerne, at den også kan få væsentlig indflydelse på Folketingsvalget.

 

Man kan stadig ikke udelukke, at der findes et forlig inden da. Men foreløbig ser det ud til, at krigen om børnechecken først bliver afsluttet, når resultatet af folketingsvalget foreligger.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…