Hvis jeg udlejer mors hus, kan jeg så være sikker på, at lejer flytter efter aftale?

colourbox

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Jensen Advokatfirma, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected] Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

 

Spørgsmål:

 

Kære Søren Vasegaard Andreasen

 

Jeg er i forbindelse med udlejning af et parcelhus, fundet din artikel 27.11.2012 i Den Korte Avis.

 

Jeg har på vegne af min 85 årige mor som er kommet på plejehjem, udlejet hendes hus fra 1973, for 1½ år siden, da huset ikke har kunne sælges!

 

Lejeperioden blev lavet tidsbegrænset til 24 mdr., uden mulighed for forlængelse.

 

Samtidig er der i paragraf 11 givet begrundelse: Ejendommen er sat til salg!

 

Kan jeg have sikkerhed for, at lejer skal flytte efter de 2 år? (ejendommen er ikke endnu solgt)

 

Hvis lejeren ønsker, at fortsætte med at bebo huset, kan jeg så lave en ny kontrakt med samme indhold f.eks. 2 år, og have sikkerhed for at lejeren flytter efter den ny 2 årig periode?

 

Jeg håber, at du ser positivt på min henvendelse og ser frem til dit svar!

Læs også
Privat udlejning gennem Airbnb fortsætter dansk vækst: 732.000 gæster på 12 måneder

 

Mvh

 

 

Svar:

 

Udgangspunktet er, at en aftale er en aftale, og at aftaler skal overholdes. Lejer skal altså som udgangspunkt flytte, når de 2 år er gået.

 

Imidlertid opsætter lejeloven nogle undtagelser:

 

  1. Hvis lejer bliver boende i mere end 1 måned efter udløbet af den aftalte lejeperiode, uden at udlejer har opfordret lejer til at flytte, så fortsætter lejeaftalen automatisk som tidsubegrænset, og lejer kan blive boende, indtil lejer selv vælger at flytte, eller det på anden vis bliver muligt at opsige lejeren.

 

  1. Derudover kan boligretten tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis denne ikke er rimeligt begrundet i udlejers forhold. Det er lejer, der skal indbringe sagen for boligretten, hvis lejer mener, at tidsbegrænsningen er urimelig.

 

Læs også
Stor kampagne skulle få svenskerne til at leje værelser og blive kontaktpersoner for flygtninge – det gik ikke som de politisk korrekte håbede

Det er altid en konkret vurdering, som boligretten foretager af, om en tidsbegrænsning er rimeligt begrundet. I din mors tilfælde er huset udlejet, da det ikke har været muligt at få det solgt. Denne begrundelse er de senere år blevet godkendt flere gange af domstolene, og tidsbegrænsningen er således ikke blevet tilsidesat.

 

Om en tidsbegrænsning er rimelig skal vurderes ud fra forholdene på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. Hvis I ønsker at forlænge tidsbegrænsningen senere, er det på tidspunktet for forlængelsen, at tidsbegrænsningen skal være rimelig.

 

Der er således i princippet ingen begrænsninger på, hvor mange gange man kan forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, ligesom der heller ikke er noget krav om, at en tidsbegrænsning maksimalt må være på 2 år.

 

Jeg kan desværre ikke give dig nogen garanti for, at tidsbegrænsningen i lejekontrakten for din mors hus ikke kan tilsidesættes, hverken i forbindelse med den første udlejning eller i forbindelse med en eventuel forlængelse. Det er som nævnt altid en konkret vurdering, men den seneste retspraksis støtter, at tidsbegrænsningen i dit tilfælde er gyldig og rimelig.

 

Hvis lejer ikke vil flytte, når lejeperioden er udløbet, så kan du med fogedrettens hjælp få sat lejer ud af huset.

 

Artiklen fra 27. november 2012: https://denkorteavis.dk/2012/udlejning/

 

Læs også
IT-brevkasse: Hvilke forholdsregler bør jeg tage, før jeg lader min 13 årige datter oprette en profil på Facebook?
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…